Portal: Cijepljenje.info

Nakladnik: Građanska inicijativa Cijepljenje – pravo izbora*

E-mail nakladnika: info@cijepljenje.info

Cijepljenje.info izlazi svakodnevno od 14. veljače 2015. godine

Preuzimanje sadržaja: Sadržaji objavljeni na portalu Cijepljenje.info nisu licencirani. Molimo da se prigodom preuzimanja izvornog sadržaja s portala Cijepljenje.info navedu izvor i ime autorice/autora.

* Napomena: Nakladnik portala Cijepljenje.info od veljače 2015. do ožujka 2017. godine bila je Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, u okviru koje je GI Cijepljenje – pravo izbora djelovala. Nakon izdvajanja Inicijative iz Udruge, nakladnik portala od travnja 2017. godine je GI Cijepljenje – pravo izbora.