Deklaracija o važnosti poštivanja prava na slobodni i informirani pristanak

Građanska inicijativa Cijepljenje – pravo izbora u povodu dolazećeg Svjetskog tjedna imunizacije – od 24. do 30. travnja 2017. godine, donosi Deklaraciju o važnosti poštivanja prava na slobodni i informirani pristanak (PDF):

DEKLARACIJA

O VAŽNOSTI POŠTIVANJA PRAVA NA SLOBODNI I INFORMIRANI PRISTANAK

  1. U Republici Hrvatskoj na snazi je cijeli niz međunarodnih konvencija i domaćih propisa koji svakome jamče pravo na slobodni i informirani pristanak, pa se ovom Deklaracijom upozoravaju sva odgovorna tijela i sve osobe koje s time nisu (dovoljno) upoznate i koje (makar i djelomično) krše navedeno pravo da žurno prestanu s bilo kakvim daljnjim kršenjem ovog temeljnog prava svakog pacijenta.

  2. Ne navodeći sve međunarodne konvencije i domaće propise, ističemo da sukladno Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine (NN MU 13/2003), Zakonu o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08), Zakonu o liječništvu (NN 121/03, 117/08) te Kodeksu medicinske etike i deontologije (NN 55/2008, 139/2015) svatko ima: A) pravo na informacije koje su mu potrebne kako bi mogao donijeti informiranu odluku o preporučenom medicinskom tretmanu, i B) pravo prihvatiti ili odbiti prijedlog, odnosno preporuku liječnika. Bez ikakve dvojbe pravo na odbijanje predloženog medicinskog zahvata ili preporuke samo je druga strana prava na davanje pristanka i s njim čini cjelinu. Ovo pravo za maloljetne osobe, kao i za osobe lišene poslovne sposobnosti u pravilu ostvaruju njihovi zakonski zastupnici.

  3. Pravo roditelja na slobodan i informirani pristanak neodvojivo u sebi sadrži i pravo djeteta na zdravlje. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. U Republici Hrvatskoj sve odluke umjesto vlastitog djeteta donose isključivo njegovi zakonski zastupnici, a to su u pravilu roditelji djeteta koji navedene odluke donose zajednički (iznimke su samohrani roditelji ili roditelji koji temeljem odluke suda odlučuju samostalno) i potpuno slobodno, a nikako ne pod bilo kakvom prisilom ili uz bilo kakve prijetnje ili sankcije. Propisima je detaljno uređeno tko još sve i u kojem obujmu može vršiti sve ili pojedine zakonske ovlasti u svim ili pojedinim postupcima koji se tiču prava djeteta. Zdravstveni radnici u obavljanju svojih poslova nisu i ne mogu biti zakonski zastupnici djece koja su njihovi pacijenti, već samo pomažu zakonskim zastupnicima sukladno propisima, pravilima struke i u skladu s Kodeksom medicinske etike.

  4. Nesporno je i da je roditeljima/zakonskim zastupnicima najviše stalo do vlastite djece koju oni najbolje poznaju, kao i do njihovog zdravlja. Upravo maksimalno poštivajući njihovo pravo na slobodni i informirani pristanak ostvaruju se pretpostavke za najviše zdravstvene standarde. Drugim riječima, pravo djeteta na zdravstvenu zaštitu za svako dijete ostvaruju njegovi zakonski zastupnici koji će se, pozornim sagledavanjem svih okolnosti i činjenica, odlučiti za ono što smatraju da je u najboljem interesu njihovog djeteta.

  5. Osobito je potrebno osigurati široku javnu raspravu i kontinuiranu edukaciju svakog pacijenta, ali i svakog zdravstvenog radnika, vezano uz ulogu, mjesto i nespornu važnost prava na slobodni i informirani pristanak. Put do toga da se ovo zajamčeno pravo poštiva u svakom slučaju nije niti skup niti dugačak proces i zahtijeva samo maksimalnu predanost nadležnog ministarstva te nadležnih strukovnih komora i udruga u isticanju važnosti poštivanja ovog temeljnog prava svakog pacijenta.

  6. Poštivanjem ove Deklaracije, kao i svih ovdje navedenih važećih pravnih akata, omogućit će se daljnji razvoj cjelokupne zdravstvene zaštite (ne samo preventivne) u Republici Hrvatskoj te će se unaprijediti zaštita temeljnih ljudskih prava i prava pacijenata, a time će se ujedno i spriječiti daljnje ugrožavanje temeljnih načela vladavine prava i pravne sigurnosti.

Građanska inicijativa Cijepljenje – pravo izbora

Deklaraciju možete podržati OVDJE.

Potpisnici Deklaracije (abecednim redom)*:

* Na dan 23. travnja 2017.; potpisivanje se nastavlja.

Ibrahim Alijagić, dr. med.,
Irena Brbić, MSc Integrated Healthcare,
Jadranka Boban Pejić, dipl. def.,
dr. sc. Mateja Černič,
David Čiplić, struč. spec. theol.,
Ivana Delaš, dr. vet. med.,
Denis Delogu, dipl. archeol.,
Vlatko Dvojković, dr. med.,
Domagoj Džojić, dipl. oec.,
Lidija Gajski, dr. med., 
Dražen Gorjanski, dr. med.,
Eli Jaška, dipl. iur.,
prof. dr. sc. Marijan Jošt,
prof. dr. sc. Živka Juričić,

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić,

Nada Jurinčić, dr. med.,
doc. dr. sc. Ivica Kelam,

Mate Knezović, dipl. iur.,
prof. dr. sc. Slavko Kulić,
Antun Lisec, dr. med.,
doc. dr. sc. Dražen Lušić, dipl. san. ing.,
Goran Majetić, pisac,
Fedor Mataić, dr. med.,
Marijan Montani, dr. med.,
Amina Nanić, mag. iur.,
mr. sc. Senad Nanić, dipl. ing. arh.,
prof. dr. sc. Davor Pavuna, dipl. ing. phys. exp.,
Ivan Pernar, saborski zastupnik,

Suzana Peša Vučković, mag. praesc. educ.,

Nikolina Pokupec, mr. pharm.,
Branka Radmilović Kadribašić, dipl. ing. lab. dijag. i med.,
dr. sc. Darija Rupčić Kelam,
mr. sc. Đula Rušinović-Sunara, dr. med., 
Dubravka Salopek Weber, dipl. ing.,
prof. dr. sc. Vesna Samobor,
Nikola Skenderović, dipl. iur.,
dr. sc. Srećko Sladoljev, dipl. ing. biol.,
Aleksandar Soltyšik. dr. med.,
Ratimir Šimetin, dr. med.,
dr. sc. Eugen Šooš,

prof. dr. sc. Mirko Štifanić,

Anita Šupe, dipl. ing. nutr.,
Shin Takahashi, dr. kiropraktike,
Sanja Toljan, dr. med., 
dr. sc. Lucija Tomljenović, mag. biol. mol.,
Niko Visković, dr. med.,
prof. dr. sc. Valerije Vrček,
Darko Vujnović, dipl. ing.,
dr. sc. Silvija Zec Sambol, dr. med.
dr. sc. Alma Demirović, dr. med.

Releated

Cjepiva protiv COVID-19 uzrokovala su 84% svih smrtnih slučajeva zabilježenih u VAERS-u u posljednje 32 godine?

Sustav prijavljivanja nuspojava cjepiva (VAERS) Vlade SAD-a pokrenut je 1990. kako bi se pratile ozljede i smrtni slučajevi prijavljeni nakon primanja cjepiva. Kongres je zakonom naložio da Vlada održava ovu bazu podataka kao dio Nacionalnog programa naknade štete uzrokovane cjepivima. Nacionalni program kompenzacije za ozljede uzrokovane cjepivima alternativa je bez krivnje tradicionalnom pravnom sustavu za […]

Djeca koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od razvoja trajne astme?

Studija koju je financirala država i koja je objavljena u utorak, izvijestila je o “pozitivnoj povezanosti” između “izloženosti aluminiju povezanog sa cjepivom” i “stalne astme” kod djece u dobi od 24 do 59 mjeseci. Djeca u studiji koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od […]