Prijavite nuspojave

Sve nuspojave na lijekove i medicinske proizvode moraju se prijaviti, u pisanom obliku, Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, a u slučaju cjepiva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Osim pravnih i fizičkih osoba koje su obavezne* prijaviti nuspojave kao i sumnju na nuspojave, iste mogu prijaviti i pacijenti – korisnici lijekova i cjepiva. Dakle, možete sami – retrogradno i ubuduće – prijaviti sve nuspojave koje ste primijetili nakon cijepljenja djece, ali i uzimanja svih ostalih lijekova i medicinskih proizvoda.

Ne čekajte da vaši liječnici (ne)prepoznaju i (ne)prijave štetne posljedice cijepljenja i liječenja vaše djece. Doznajte kome i kako možete prijaviti nuspojave:

Detaljna uputstva o tome tko je sve obavezan, ali i tko sve može prijaviti nuspojeve te kako i kome se prijavljuju nuspojave kao i sumnje na nuspojave nalaze se u napisu Postupak prijavljivanja nuspojava objavljenom na službenim internetskim stranicama Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH (HALMED).

Obrazac_za_prijavu_nuspojave_1

U spomenutom napisu, u odlomku pod naslovom Prijava nuspojava od pacijenata posebice se ističe pravo – koje je građanima Hrvatske još uvijek nedovoljno poznato – da i pacijenti – korisnici lijekova i cjepiva mogu prijaviti nuspojave:

Pacijent / korisnik lijeka o svim sumnjama na nuspojave lijekova i cjepiva treba obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika, odnosno drugog zdravstvenog radnika s kojim je došao u doticaj.

Pacijent / korisnik lijeka može i izravno o svim sumnjama na nuspojave lijekova i cjepiva koji se nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj pisano izvijestiti Agenciju putem On-line aplikacije za prijavu nuspojava ili putem obrasca (.doc) ili (.pdf) ili nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

Nuspojavu može prijaviti korisnik lijeka, a za poslovno nesposobnu osobu, osobu s težom duševnom smetnjom ili maloljetnu osobu nuspojavu može prijaviti roditelj, zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.

Obrazac za prijavu nuspojave za pacijenta (DOC)

Obrazac za prijavu nuspojave za pacijenta (PDF)

* Nuspojave kao i sumnju na nuspojavu obvezni su prijaviti: zdravstveni djelatnici koji dolaze u doticaj s korisnikom lijeka / medicinskog proizvoda; proizvođač lijeka / medicinskog proizvoda; nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet; nositelj upisa medicinskog proizvoda u očevidnik; sve pravne i fizičke osobe koje dolaze u doticaj s korisnikom medicinskog proizvoda; zdravstveni djelatnik koji sudjeluje u kliničkom ispitivanju u svojstvu ispitivača, obvezan je sve ozbiljne štetne događaje (na lijek) odmah prijaviti naručitelju kliničkog ispitivanja.