Prava, obveze i ovlasti sanitarne inspekcije

PRAVNI KUTAK ZA PEDIJATRE

IV. PRAVA, OBVEZE I OVLASTI SANITARNE INSPEKCIJE definirane su Zakonom o državnom inspektoratu,

članak 6. NN 115/18

na snazi od 01.04.2019.