Cijepljenje.info – poštivanjem važećih propisa do najviše razine dostupne zdravstvene zaštite

Internetske stranice Cijepljenje.info osmišljene su zbog potrebe preispitivanja opravdanosti obaveznog cijepljenja u Hrvatskoj na temelju brojnih pravnih, zdravstvenih, etičkih i drugih argumenata o “licu i naličju” cjepiva i cijepljenja.

Članovi Hrvatske udruge roditelja aktivista te aktivisti Građanske inicijative Cijepljenje – pravo izbora, koji su primarno roditelji, ali i zdravstveni, pravni i drugi stručnjaci, pri tome naglašavaju kao uzore zemlje u kojima je cijepljenje preporučeno, ali zakonski neobvezno, kakvo je posebice već gotovo pola stoljeća u Švicarskoj.

Za razliku od europskih demokratskih zemalja gdje se de facto poštuju ljudska prava i temeljne slobode zajamčene međunarodnim ugovorima i pravom EU, među kojima između ostalog pravo na slobodni i informirani pristanak, te stoga cijepljenje ima formu preporuke (Austrija, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Njemačka, Island, Irska, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Grčka, Portugal, Švicarska), u Hrvatskoj, koja se deklarira demokratskom zemljom, država članica je EU i potpisnica spomenutih međunarodnih konvencija, roditelji i liječnici-cjepitelji koji djeci žele osigurati najvišu moguću razinu zdravlja i dostupne zdravstvene zaštite uz uvažavanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, izloženi su nezakonitom ponašanju (zlostavljanju, prisili, prijetnji, ucjeni, diskriminaciji djece prilikom upisa u vrtić, novčanoj sankciji) što je neodrživo s pravnog aspekta i rezultira pravnom nesigurnošću.

Cijepljenje.info nastoji, svima kojima su zbog obveze cijepljenja povrijeđena i/ili uskraćena neka od temeljnih ljudskih i dječjih prava i sloboda, približiti moguće odgovore na njihove najčešće dvojbe i upite pritom promičući i zalažući se za apsolutno poštivanje prava na suodlučivanje i poduzimanje svih poznatih, propisanih mjera predostrožnosti prije cijepljenja, a radi reduciranja nastanka potencijalne štete.

Prije donošenja odluke o (ne)cijepljenju djeteta:

bullet Doznajte zašto tražimo da cijepljenje bude preporuka
bullet Doznajte mišljenja zdravstvene struke o (ne)obavezi cijepljenja
bullet Doznajte Vaša prava vezana uz cijepljenje
bullet Doznajte odgovore na ovo i druga pitanja: Ako odgodim / odbijem cijepljenje, što me sve čeka?
bullet Kada zdravo dijete nakon cijepljenja postane bolesno …

Uplata bez popunjavanja pristupnice tretirat će se kao donacija Udruzi.