Viši pravni standardi

Obaveza cijepljenja jedino u slučaju značajne opasnosti za javno zdravlje!

Švicarci su 22. rujna 2013. godine usvojili novi Zakon o zaraznim bolestima prema kojem kantoni mogu jedno cijepljenje proglasiti obveznim, ali uz značajna ograničenja: kantoni mogu koristiti to pravo samo u slučaju da postoji značajna opasnost za javno zdravlje i u slučaju da nije moguće uvesti druge mjere zaštite stanovništva*.

Povrh toga, obveza se može odnositi samo na točno određene skupine ljudi i mora se povući onog časa kad opasnost prestane. Ostaje i načelo prema kojem nitko ne može biti cijepljen protiv svoje volje, a necijepljena djeca smiju pohađati vrtiće i škole (iz njih mogu biti udaljena samo privremeno – u slučaju širenja zaraze).

Više o novom zakonu u Švicarskoj doznajte iz napisa Neobavezno cijepljenje: Zašto nam Švicarska može i treba biti uzor?!.

prezentacija_za_Kameleon2   (izvor: udruga-kameleon.hr)

* Sličan prijedlog, da se u Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti RH unesu odredbe prema kojima je cijepljenje u Hrvatskoj neobavezno (preporučeno) osim u slučaju neposredne opasnosti po zdravlje stanovništva, uputili su Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata (HUZPPP) i Građanska inicijativa (GI) Cijepljenje – pravo izbora tijekom “provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti” koje je trajalo od 14. veljače do 3. ožujka 2014. godine. Svoj prijedlog izmjena Zakona pismeno su dostavili i obrazložili na “javnoj raspravi” održanoj 27. veljače 2014. u prostoru Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja u Zagrebu.

Ministarstvo zdravlja odbilo je uvrstiti prijedlog HUZPPP-a i GI Cijepljenje – pravo izbora u Nacrt prijedloga novog Zakona, pozivajući se na odluku Ustavnog suda RH od 31. siječnja 2014. “kojom se ne prihvaćaju prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom pojedinih odredaba Zakona o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09), između ostalog i odredaba o obveznoj imunizaciji”.  (Navedeni postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom pokrenut je još 2008. godine, dakle ne od strane HUZPPP-a i GI Cijepljenje – pravo izbora.)

8208242616_f1c89a1eeb_z

Švedska: Parlament odbio prijedlog za uvođenje obveze cijepljenja

Švedski parlament, Riksdag, 10. svibnja 2017. donio je odluku o odbijanju prijedloga za uvođenje obveze cijepljenja.

U pismu National Health Federationa, međunarodne neprofitne organizacije koja se zalaže za kontrolu svih mjera koje utječu na zdravlje građana, poslanom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku, Parlamentu i svim parlamentarnim strankama u Švedskoj, navodi se zašto prijedlog za uvođenjem obveze cijepljenja nema temelja u pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama:

“U suprotnosti je s činjenicom da je zdravstvena skrb u Švedskoj temeljena na dobrovoljnom pristanku na liječenje i sve druge tretmane; u suprotnosti je s čl. 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; u suprotnosti je s Nirnberškim kodeksom jer cijepljenje nema dovoljno čvrste dokaze o učinkovitosti budući da nije napravljena pouzdana studija između cijepljene i necijepljene populacije, stoga se današnje masovno cijepljenje može smatrati velikim eksperimentom; iz istog razloga u suprotnosti je s Helsinškom deklaracijom (masovni eksperiment).

Svi građani Švedske protive se nasilnoj intervenciji nad tijelom. Društvo pripada svima. Građane se ne smije diskriminirati. Ni država ni političari niti društvo nisu vlasnici tijela građana i nemaju pravo u njihovo ime odlučivati što će s njima činiti. Obvezno cijepljenje značilo bi nasilnu intervenciju nad nečijim tijelom zbog čega se navedeni prijedlog Sofije Arkelsten ne može prihvatiti.

Političke inicijative za uvođenjem obaveznog cijepljenja protiv volje građana mogu se smatrati pokušajem ubojstva, budući da svaki medicinski zahvat, pa tako i cijepljenje, može dovesti do teških posljedica ili čak smrti. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda štiti privatnost pojedinca. Uvažavajući temeljna ljudska prava, takva (prisilna) medicinska intervencija je protuzakonita. Svaki je medicinski zahvat temeljen na slobodnoj volji. Svatko ima pravo odabrati hoće li se izložiti potencijalno opasnim tvarima ili neće.

U demokratskim društvima ne možemo primjenjivati mjere prisile, niti u svrhu solidarnosti zahtijevati od nekoga da žrtvuje svoje dijete pod pretpostavkom da će tako zaštiti tuđe. Svaki roditelj ima obvezu zaštiti svoje dijete od opasnosti. Lista sastojaka cjepiva (izvor: CDC) dovoljno jasno ukazuje da su neki sastojci rizični, a nikoga se ne smije prisiljavati na rizik.”

Više: Švedska: Parlament odbio prijedlog za uvođenje obveze cijepljenja

*

U zemljama Europske unije gdje su cjepiva preporučena nema sankcija za odluku o necijepljenju

Zdravstvene vlasti Švedske, Njemačke, Austrije, Finske, Španjolske te Švicarske, u odgovorima na upit bugarske novinske agencija BGNES o sustavu mjera za poticanje visoke procijepljenosti u europskim zemljama s preporučenim cijepljenjem, ističu da svoje građane jedino i isključivo usmeno i pismeno informiraju o koristima i štetama cijepljenja kao medicinskog postupka te da posebnu pozornost posvećuju neželjenim učincima koji se mogu dogoditi nakon cijepljenja, bez poduzimanja ikakvih sankcija i represije.

* Više: U zemljama Europske unije gdje su cjepiva preporučena nema sankcija za odluku o necijepljenju

15554008495_f02c494966_z

* Razgovor s članom Građanske inicijative Cijepljenje – pravo izbora Goranom Majetićem o pravnim i etičkim pitanjima vezanim uz obvezu cijepljenja, objavljen na portalu Klinfo.hr 1. lipnja 2015.: Cijepljenje djece: Trebaju li roditelji imati pravo na izbor?