Otrovna sredstva u sastavu cjepiva

PRAVNI KUTAK ZA PEDIJATRE

II. Otrovna sredstva – Utvrđivanje preosjetljivosti na sastav cjepiva (* 1)

(* 1) Cjelina II. Otrovna sredstva – Utvrđivanje preosjetljivosti na sastav cjepiva u PDF-u

2.1. Otrovna sredstva u sastavu cjepiva (izvor: Upute proizvođača)

baby-1286095_960_720

Napomena: Kompletan sastav cjepiva je poslovna tajna proizvođača, a niti zdravstvene institucije RH ne ispituju što i koliko čega se točno nalazi u sastavu cjepiva – ne ispituju se farmakokinetička svojstva cjepiva i HALMED ne obavlja posebnu provjeru kakvoće cjepiva za serije proizvedene u drugim članicama Europske unije, odnosno drugim državama u postupku međusobnog priznavanja za davanje odobrenja.

Farmakokinetika predstavlja proces kretanja lijeka u tijelu, od doziranja do eliminacije. Ovaj proces obuhvaća apsorpciju, distribuciju, metabolizam i ekskrekciju lijekova iz tijela.

UPUTE O CJEPIVIMA:

1. Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, Biomed Lublin, Poljska, cjepivo nema dozvolu za stavljanje na hrvatsko tržište, uputa o cjepivu, unutrašnje i vanjske oznake su na engleskom jeziku.

– mononatrijev glutamat*; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

2. ENGERIX B cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), adsorbirano, GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Belgija, HALMED 15.02.2013. ODOBRENO UP-I-530-09-06-02-273

Kao što je slučaj i s drugim cjepivima, ENGERIX B za djecu ne mora nužno biti potpuno učinkovit u zaštiti od hepatitisa B. Nemojte primijeniti ENGERIX B za djecu ako ste alergični (preosjetljivi) na ENGERIX B za djecu ili bilo koji od sastojaka!

– hidratizirani aluminijev hidroksid* 0,25mg, natrijev hidrogenfosfat dihidrat*, natrijev dihidrogenfosfat*; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

3. PENTAXIM cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tip b (konjugiranog), adsorbirano, Sanofi Pasteur S.A., Francuska, HALMED 10.08.2011. ODOBRENO

Upamtite da niti jedno cjepivo ne pruža potpunu, dugoročnu zaštitu u sve djece koja se cijepe.

Vaše dijete se ne smije cijepiti PENTAXIMOM ako:

je alergično (preosjetljivo) na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak PENTAXIMA

– glutaraldehid*, neomicin*, streptomicin* i polimiksin B*, fenilalanin (podloga 199)*, aluminijev hidroksid* 0,3mg, trometamol*, fenoksietanol*, formaldehid*; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

Potencijalne nuspojave

Ostale nuspojave koje nisu navedene, a javljale su se u drugih cjepiva koja sadrže neke od sastojaka PENTAXIMA, mogu se također smatrati mogućim nuspojavama.

4. PEDIACEL cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tip b (konjugiranog), adsorbirano, Sanofi Pasteur S.A., Lyon, Francuska, HALMED 29.05.2014. ODOBRENO UP-I-530-09-12-01-450

Kao i ostala cjepiva, PEDIACEL možda neće 100% zaštiti cijepljenju osobu. Upamtite da niti jedno cjepivo ne pruža potpunu, doživotnu zaštitu u svih ljudi koji se cijepe.

Kontraindikacije za primjenu PEDIACELA su sljedeće: preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari ili ostatne tvari iz proizvodnje PEDIACELA.

– aluminij fosfat*, fenoksietanol*, polisorbat 80*, polimiksin B sulfat*, neomicin*, streptomicin sulfat*, formaldehid*, glutaraldehid*; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

5. TRIPACEL cjepivo protiv difterije, tetanusa i pertusisa (acelularno), adsorbirano, Sanofi Pasteur S.A., Francuska, HALMED 31.01.2014. ODOBRENO UP-I-530-09-07-01-19

Kontraindikacije su preosjetljivost

Poznata reakcija sistemske preosjetljivosti ili reakcija opasna po život na bilo koju komponentu TRIPACELA nakon prethodne primjene ovog cjepiva ili cjepiva koje sadrži jednu ili više istih komponenti.

– aluminijev fosfat* 1,5mg, 2-fenoksietanol*, formaldehid*, glutaraldehid*; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

6. PRIORIX, vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum, GlaxoSmithKline d.o.o., ALMP 18.01.2010. ODOBRENO UP-I-530-09-06-02-137

PRIJE NEGO VI ILl VAŠE DlJETE PRIMITE PRIORIX

Priorix se ne smije primijeniti:

ako ste Vi iIi Vaše dijete preosjetljivi (alergični) na bilo koju komponentu cjepiva

– manitol*, neomicinsulfat*, sorbitol*, fenolno crvenilo*, kalijev dihidrogenfosfat*, natrijev hidrogenfosfat*; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

7. M-M-RVAXPRO, cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele, živo, MERCK SHARP & DOHME d.o.o., HALMED 24.04.2012. ODOBRENO UP-I-530-09-10-01-382

Cijepljenje s M-M-RVAXPRO cjepivom ne mora rezultirati zaštitom od bolesti u svih cijepljenih osoba. Kontraindikacije

Preosjetljivost na bilo koje cjepivo protiv morbila, parotitisa ili rubele ili bilo koju pomoćnu tvar, uključujući neomicin.

– neomicin*, sorbitol*, natrijev L – glutamat*, fenolno crvenilo*, kloridna kiselina*, podloga 199 (fenilalanin)*; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

8. IMZ cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano

– aluminijev fosfat* 2mg, tiomersal (timerosal)* 0,05mg, formaldehid* 0,1mg;

9. IMZ VACCINUM DIPHTHERIAE ET THANI ANTIGENI-O(-/S) MINUTUM, ADSORBATUM

– aluminijev fosfat* 2mg, tiomersal (timerosal)* 0,05mg, formaldehid* 0,1mg; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

10. IMOVAX POLIO cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano, Sanofi Pasteur S.A., Francuska, HALMED 11.04.2011. ODOBRENO

PRIJE CIJEPLJENJA IMOVAX POLIOM Vi ili Vaše dijete se ne smijete cijepiti IMOVAX POLIOM, ako ste alergični na djelatne tvari ili na neku od ostalih tvari iz sastava cjepiva, neomicin, streptomicin ili polimiksin B ili ste imali reakciju nakon prijašnjeg cijepljenja ovim cjepivom.

– neomicin*, streptomicin*, polimiksin b*, formaldehid*, fenilalanin (podloga 199)*, 2 – fenoksietanol*, etanol, polisorbat 80*, kloridna kiselina*; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

11. HEXACIMA/HEXAXIM cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), hepatitisa B (rDNK*), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa influence tip B (konjugiranog), adsorbirano, Sanofi Pasteur S.A., Francuska, CJEPIVO NIJE ODOBRENO OD HALMEDA, CJEPIVO ODOBRILA EMA

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava. Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego Vaše dijete primi ovo cjepivo jer sadrži njemu važne podatke. Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri. Ako Vaše dijete dobije bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Kontraindikacije: Vaše se dijete ne smije cijepiti cjepivom Hexacima ako je imalo alergijsku reakciju na djelatne tvari, na bilo koju od pomoćnih tvari, na glutaraldehid, formaldehid, neomicin, streptomicin ili polimiksin B. Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovo cjepivo se ne smije miješati s drugim cjepivima ili lijekovima.

*rDNK – proizveden tehnologijom rekombinantne DNK na stanicama kvasca Hansenula polymorpha.

– polyribosylribitol fosfat (PRP), dinatrijevhidrogenfosfat*, kalijfosfat*, trometamol*, saharoza, L-fenilalanina*, aluminij hidroksid* 0,6mg, glutaraldehid*, formaldehid*, neomicin*, streptomicin*, polimiksin b*; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

Napomena: prema čl. 37. Pravilnika o farmakovigilanciji NN (76/13) svi lijekovi koji su podvrgnuti dodatnom praćenju na označavanju lijeka označeni su simbolom okrenutog istostraničnog crnog trokuta, te se na dodatno praćenje navedenih lijekova primjenjuje Smjernica o dobroj farmakovigilancijskoj praksi (GVP) Modul X – Dodatno praćenje (Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module X – Additional monitoring).

12. BOOSTRIX, GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Belgija, cjepivo protv difterije, tetanusa i hripavca, cjepivo nema dozvolu za stavljanje na hrvatsko tržište, uputa o cjepivu, unutrašnje i vanjske oznake su na engleskom jeziku.

– formaldehyde*, glutaraldehyde*, aluminum hydroxide* 0,39mg, polysorbate 80* (Tween 80); Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

13. INFANRIX HEXA, GlaxoSmithKline Biologicals S.A., cjepivo protiv difterije (D), tetanusa (T), pertusisa (nestanično, komponentno) (Pa), hepatitisa B (rDNA) (HBV), poliomijelitisa (inaktivirano) (IPV) i hemofilusa tipa b (Hib), konjugirano, (adsorbirano), HALMED 06.05.2011. ODOBRENO UP-I-530-09-09-02-187

CONTRAINDICATIONS: should not be administered to subjects with known hypersensitivity to any component of this vaccine (see DOSAGE FORMS, COMPOSITION AND PACKAGING)

polyribosylribitol phosphate, aluminium hydroxide* 0,5mg, aluminium phosphate* 0,32mg, medium 199* (as stabiliser containing amino acids, mineral salts, vitamins and other substances), potassium chloride, polysorbate 20, polysorbate 80*, formaldehyde*, glycine, sodium phosphate dibasic dihydrate*, potassium phosphate monobasic*, neomycin sulfate* and polymyxin B sulfate*; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

– UKUPNO 0,82mg ALUMINIJA!

Napomena: Kontraindikacije i sastav za Infanrix hexa preuzete su iz upute za australsko tržište iz razloga što ista ima ukupno 34 stranice dok uputa predviđena za hrvatsko tržište ima 6 stranica stoga su informacije nepotpune, odnosno u uputi za naše tržište nedostaju ključne informacije u pogledu sastava i kontraindikacija u odnosu na uputu za australsko tržište. Ostaje nejasno kako će hrvatski liječnik informirati pacijentove roditelje, ako ni on sam ne vidi važne, uskraćene informacije, odnosno kako će roditelji slobodno odlučiti o pristanku na cijepljenje ako su im uskraćene informacije o cjepivu?

Infanrix hexa, prema izvješću proizvođača o kliničkom ispitivanju cjepiva Table 36 The GlaxoSmithKline Biological Clinical Safety and Pharmacovigilance report to Regulatory Authority  unutar deset dana od cijepljenja izazvalo 65 smrti kod novorođenčadi ispod godine dana (97%) i 2 smrti u sljedećih 10 dana (3%), te je uočeno “pet slučajeva autizma tijekom ispitivanja, ali su ispušteni (unlisted) s popisa neželjenih posljedica koji je predan zdravstvenim vlastima koje odobravaju stavljanje cjepiva u promet”. Predmetno izvješće je poslužilo kao dokazni materijal u još jednoj talijanskoj presudi u korist dječaka koji je zbog cjepiva obolio od autizma, gdje je vještačenjem potvrđena uzročno-posljedičnu veza. Infanrix hexa je sklopljen prema sastavu kao Pentaxim (cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca, polia, HIBa) i Engerix B (cjepivo protiv hepatitisa B) koji se nalaze na našoj obveznoj listi cjepiva. U uputi o lijeku Pentaxima stoji: ” Ostale nuspojave koje nisu navedene, a javljale su se u drugih cjepiva koja sadrže neke od sastojaka PENTAXIMA, mogu se također smatrati mogućim nuspojavama”. Također iste komponente u sastavu kao i Infanrix hexa imaju i ostala cjepiva s liste ”obveznih” cjepiva sukladno dopisu. Pacijent mora biti obaviješten o ozbiljnim rizicima cijepljenja, posebice ukoliko je dotično cjepivo povučeno ili privremeno obustavljeno u nekoliko zemalja, uslijed smrti cijepljenih osoba a svakako u slučaju smrti mlađe djece ili novorođenčadi.

14. Infanrix penta, GlaxoSmithKline Biologicals S.A., cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), poliomijelitisa (inaktiviranog) i hemofilusa tip b (konjugiranog), adsorbirano, HALMED 10.02.2014. ODOBRENO UP-I-530-09-10-02-348

Kontraindikacije: preosjetljivost na djelatne tvari ili na neku od pomoćnih tvari ili na neomicin, polimiksin i polisorbat 80.

– poliribozilribitolfosfat, aluminijev hidroksid 0,5 mg, laktoza, natrijev klorid, podloga 199, neomicin, polimiksin, polisorbat 80, formaldehid (napomena: u uputi za naše tržište je izostavljen formaldehid, no na orginal uputi na danskom koju dobivaju pedijatri s dozama predmetnog cjepiva nije); Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

(14. a) Infanrix penta, GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgija, cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično), hepatitisa B (rDNA) i poliomijelitisa (inaktiviranog)

CONTRAINDICATIONS INFANRIX PENTA should not be administered to subjects with known hypersensitivity to any component of the vaccine, or to subjects having shown signs of hypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B or polio vaccines.

– aluminium salts, formaldehyde, glutaraldehyde; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

– cjepivo za australsko tržište.

15. Infanrix DTPa, GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgija, nema dozvolu za hrvatsko tržište – uputa na španjolskom,

– aluminijrv hidroksid 0,5mg, natrij klorid, formaldehid, polisorbat 80; Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

16. vacina adsorvida difteria, tétano, pertusis (acelurar) reforço – dTpa – R, GlaxoSmithKline Brasil Ltda., nema dozvolu za hrvatsko tržište – uputa na portugalskom

– aluminij hidroksid (Al(OH)3), aluminij fosfat (AlPO4), natrij klorid, formaldehid, polisorbat 80, glicin (2-aminooctena kiselina); Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

17. DIFTAVAX, Sanofi Pasteur S.A., Francuska, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano, HALMED 03.03.2016. ODOBRENO UP/I-530-09/12-01/292

– aluminij hidroksid 0,6mg, formaldehid, natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, kalijev dihidrogenfosfat, natrijev hidroksid (za podešavanje pH), acetatna kiselina, ledena (za podešavanje pH); Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja.

NEOBVEZNO

Prevenar 13, Pfizer Limited, Velika Britanija, cjepivo protiv pneumokoka, polisaharidno, konjugirano (13-valentno, adsorbirano), HALMED 29.06.2012. ODOBRENO UP-I-530-09-10-01-68

Kontraindikacije: preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari ili na toksoid difterije.

– aluminijev fosfat (0,125 mg aluminija), natrijev klorid, sukcinatna kiselina, polisorbat 80, 1 mmol natrija (23mg) po dozi; Farmakokinetička svojstva – nije primjenjivo. Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja. Za cjepiva se ne zahtjeva procjena farmakokinetičkih svojstava.

*(Mono)natrijev glutamat – MNG/MSG, E620-625. Ekscitotoksin. MSG je izumio 1908. godine japanski znanstvenik Kikunae Ikeda, kemijski sintetizirani glutamat, oblik koncentrirane soli, koja se dodaje hrani kako bi poboljšala ukus. MSG je prvi puta korišten u vojnim obrocima radi boljeg okusa, ali je uskoro usvojen od strane cijelokupne prehrambene industrije. Dr. Russell Blaylock, profesor neurokirurgije na Medical University of Mississippi, istaknuti neurokirurg i autoritet na području pobudnih toksina kao što su MSG, otkrio je tiho oštećenje mozga, a tijekom vremena je vidio uništavanje velikih dijelova mozga koji su vodila do Alzheimerove bolesti, Parkinsonove i ostalih poremećaja mozga. Objavio knjigu o poremećajima koji nastaju uslijed unosa monosodium glutamata i aspartama. ”Excitotoxins: The Taste that Kills. Knjiga je napisana na osnovi gotovo 500 znanstvenih radova, a mišljenje dr. Blaylocka dijele i mnogi drugi znanstvenici poput Adrienne Samuels, Francis J. Waickmana i John R. Haina. U svojoj knjizi dr. Blaylock razotkriva istinu o ekscitotoksičnosti glutamata. Ekscitotoksičnost je patološki proces u kojem se živčane stanice oštećuju i odumiru zbog pretjerane stimulacije neurotransmiterima poput glutamata, aspartama i l-cisteina. Glutamat u našem mozgu djeluje poput neurotransmitera omogućujući prijenos informacija od jedne živčane stanice do druge. Ukoliko se u mozgu nalazi prevelika količina tih tvari, to dovodi do smrti živčanih stanica uslijed njihove pretjerane stimulacije. Zbog toga se glutamat naziva ekscitoksinomotrovom koji nadražuje i stimulira živčanu stanicu sve dok ona ne umre. Sintetički glutamat, koji unosimo u organizam hranom, prelazi krvno-moždanu barijeru i počinje razarati neurone. Velika količina živčanih stanica će umrijeti prije nego što klinički simptomi oboljenja dođu do izražaja. Neke od mnogih bolesti za koje je znanstveno dokazano da su potpomognute dugoročnim izlaganjem ekscitotoksinama su:

 • multipla skleroza
 • Alzheimerova bolest
 • hiperaktivnost kod djece
 • gubitak pamćenja
 • kronični umor
 • hormonalni problemi
 • gubitak sluha
 • epilepsija
 • Parkinsonova bolest
 • hipoglikemija
 • demencija
 • oštećenja i tumori na mozgu
 • poremećaji endokrinog sustava
 • pretilost
 • alergijske reakcije
 • nagle promjene krvnog tlaka
 • glavobolje i migrene

Glutamička kiselina (čini 78% MSG-a) je neurotransmiter, kojeg mnogi organi koriste za razne funkcije. Kada vanjski MSG uđe u sustav dolazi do prevelike stimulacije određenih receptora, a to nikada nije dobro. Između ostalog, posljedice mogu biti srčane aritmije i smrt. Od nešto blažih simptoma javljaju se glavobolje, mučnine, slabost, hiperaktivnost, nadutost, crvenilo lica i još štošta.

Sindrom kineskog restorana – podrazumijeva nepravilan rad srca i učestale glavobolje zbog konzumacije mononatrijevog glutamata. Danas se takvi simptomi nazivaju kompleksom MSG sindroma koji je prepoznat čak i od američkog Food and Drug Administration. Studije su pokazale da tijelo koristi glutamate, aminokiselinu, kao neurotransmiter jer u mozgu postoje predjeli koji reagiraju na njegov impuls. Sve to može dovesti do pojave neuroloških bolesti što je dokazano i na laboratorijskim životinjama. Prema dr. Russellu Blaylocku, mononatrijev glutamat se povezuje i s brojnim drugim nuspojavama poput gojaznosti, očnih oštećenja, glavobolja, mučnina, depresije. Prema američkom FDA-u, simptomi MSG kompleksa mogu uključivati: gluhoću, osjećaj žarenja, pritisak u zoni glave, poteškoće s disanjem i bol u prsima, glavobolju, mučninu, ubrzano udaranje srca, slabost. Neke starije studije s kraja 80-ih pokazuju da je u SAD-u na mononatrijev glutamat intolerantno 25-30% stanovništva. Zbog još većeg obima korištenja MSG-a procjenjuje se da su danas te brojke još veće.

*Aluminijimunotoksin, citotoksin, bioakumulativni neurotoksin. Aluminij koji se unese oralno većim dijelom se gubi ekskrecijom putem bubrega (mokraće), stoga svaka insuficijencija bubrega predstavlja potencijalnu kontraindikaciju za primjenu lijekova i pripravaka koji sadrže aluminij. Npr. kod osoba na dijalizi je upravo toksičnost aluminija, odnosno njegova akumulacija u mozgu razlog za fatalnu dijalitičku encefalopatiju prouzročenu upravo aluminijem. Kod ove vrste encefalopatije uzročna veza s aluminijem je nedvojbeno dokazana. Aluminij uzrokuje opstipaciju (zatvor), moguću nefrotoksičnost kod oštećenja bubrega, moguću pojavu osteoporoze. Osim toga, aluminij ne mora doći izravno u mozak da bi prouzročio zdravstvene probleme. Dovoljna je pretjerana stimulacija imunološkog sustava za koju ulogu je i namijenjen u cjepivima, jer ista negativno djeluje na mozak zbog poremećene endokrine i signalne veze između centralnog živčanog i imunološkog sustava. Popularne tvrdnje da djeca dobiju mnogo više aluminija kroz redovitu prehranu nego od rutinskog cijepljenja, te da zbog toga, cijepljenje ne predstavlja toksikološki rizik u odnosu na aluminij, iako visoko cijenjene, takve tvrdnje su u suprotnosti s temeljnim toksikološkim načelima. Put izlaganja kojim se zaobilaze zaštitne barijere gastrointestinalnog trakta i/ili kože zahtijeva mnogo manje doze kako bi se proizveo toksični ishod. U slučaju aluminija, istraživanje jasno pokazuje da se samo ~0,25% aluminija iz hrane apsorbira u sistemsku cirkulaciju, a aluminij iz cjepiva može biti apsorbiran do gotovo 100% efikasnosti! Većinu kompleksa antigen-aluminij bubrezi ne mogu izlučiti, kao što mogu aluminijeve ione iz hrane. Makrofagni miosfascitis (MMF) je jedno od postcijepnih stanja koje se čvrsto povezuje s dugoročnim opstankom aluminijskih adjuvansa iz cjepiva do 8 – 10 godina nakon cijepljenja. Nedavni pokusi na životinjama su pokazali da ubrizgane pomoćne čestice nano-aluminija imaju jedinstvenu sposobnost da putuju u udaljene organe, uključujući slezenu i mozak i da potaknu štetne imunološko – upalne odgovore u živčanim tkivima. Laboratorijska istraživanja na Medicinskom fakultetu University of British Columbia u Vankuveru su pokazala da se miševima u koje je ubrizgan aluminij u količinama ekvivalentim onima što ih djeca u SAD – u primaju putem cijepljenja, promijeni ekspresija određenih gena u mozgu. Naime, neki od ključnih faktora prirođene imunosti, kao što su CCL2, IFNy i TNFa, bili su značajno povećani, dok su NF-kB inhibitor NFKBIB i acetilkolinesteraza (AChE), bili smanjeni kod mužjaka miševa kojima je bio ubrizgan aluminij u usporedbi s kontrolnim miševima. Proizlazi da aluminij pokreće aktivaciju prirođenog imunog sustava i pogoršanje kolinergičke aktivnosti u MUŠKIH miševa, a ta zapažanja su u skladu s onima u autizmu. Ženke miševa su manje osjetljive na aluminij, jer su samo razine ekspresije NFKBIB i TNFa bile izmijenjene. Regionalni obrasci genske ekspresije pokazali su razlike u spolu: frontalni korteks je najviše zahvaćeno područje kod mužjaka; a mali mozak kod ženki. Sve u svemu, ovi rezultati ukazuju na to da aluminij može pogoršati funkciju mozga interakcijom s medijatorima neuralnog i imunološkog sustava i da su MUŽJACI osjetljiviji na ove vrste aluminijske toksičnosti baš kao što su muška djeca više pogođeni u autizmu.

*Natrijev hidrogenfosfat dihidrat, *natrijev dihidrogenfosfat, *kalijev dihidrogenfosfat, *natrijev hidrogenfosfat, *dinatrijevhidrogenfosfat, *kalijfosfat – fosfati, tenzidi (detrdženti), površinski aktivne tvari (surfaktanti), koje se nalaze u svim sredstvima za čišćenje i pranje zbog njihove sposobnosti da se otapaju u mastima i čine ih topljivima u vodi kojom se odstranjuju sa željene površine. Proizvođači dodaju tenzidima (kao površinski aktivnim tvarima) izbjeljivače na bazi klora, poznat po toksičnosti za živi svijet, radi sinergijskog učinka. Uzrokuju oštećenja na koži i sluznicama, organima za disanje i svim unutarnjim organima, do akcidentalnih akutnih otrovanja. Složeni utjecaj na pojedine sustave nije detaljnije izučavan. Površinski aktivne kemikalije pokazuju interakcije s bjelančevinama, peptidima, aminokiselinama, fosfolipidima staničnih membrana i mikroorganizmima, mijenjajući njihovu strukturu i propustljivost, čime se ugrožava funkcija pa i uzrokuje smrt stanice.

*Glutaraldehid – formalin (vodena otopina formaldehida s metanolom kao stabilizatorom, obujamnoga udjela od 40% (što je najveća moguća koncentracija, mada dolazi u prodaju od 34-36%). Kada se čuva pri temperaturama nižima od 25°C, izdvaja se bijeli pahuljasti polimer metanala – paraformaldehid.). Dezinficijens, konzervans, toksičan, jak alergen.

*Neomicin, streptomicin, polimiksin B, polimiksin b sulfat, streptomicin sulfat – antibiotici, kemijske tvari koje stvaraju tzv. ”supermikrobe” otporne na antibiotike. Neomicin je aminoglikozidni antibiotik. Uporaba neomicina je posebno opasna radi zakašnjele toksičnosti, budući da može doći do djelomičnog ili potpunog gubitka sluha zbog oštećenja 8. moždanog živca, čak i dugo nakon prestanka uzimanja neomicina. Pored toga poznato je da neomicin apliciran peroralno uzrokuje reakcije preosjetljivosti. Takve reakcije preosjetljivosti mogu uzrokovati i ranije aplikacije drugih aminoglikozidnih antibiotika radi unakrsne alergenosti. Neomicin probija placentu i ima teratogene učinke (uzrokuje prvenstveno obostrani gubitak sluha).

*Fenilalanin (podloga 199) – sintetička aminokiselina. Iz fenilalanina nastaje tirozin, aminokiselina koja sudjeluje u sintezi hormona štitnjače, neurotransmitera i kožnog pigmenta (melanina). Ukoliko enzim za pretvorbu u tirozin nedostaje, fenilalanin se nakuplja u tijelu i šteti osobito mozgu. Upozorenje oboljeli od fenilketonurije ne smiju konzumirati proizvode koji sadrže fenilalanin. Fenilalanin se nalazi i u proizvodima koji sadrže umjetno sladilo poput aspartama. Aspartam se sastoji od 10% metanola, koji se u tijelu razgrađuje na mravlju kiselinu i formaldehid, 40% aspartične kiseline i 50% fenilalanina. Oba metabolita metanola su izuzetno toksični i sporo se izlučuju iz organizma, a pogotovo aspartična kiselina i fenilalanin.

*Trometamol – tris, tromethamine, tris(hydroxymethyl)aminomethane, tham; 77-86-1; Spada u skupinu pirolo-pirola, nesteroidnih, protuupalnih lijekova (NSAID), s analgetsko, protuupalnim i antipiretičkim svojstvima. Trometamin inhibira obje izoforme ciklooksigenaza (COX1 i COX2), blokirajući pretvorbu arahidonske kiseline u protuupalne pro-prostaglandine. Kada se inhibira izoforma COX-2, trometamin može biti učinkovit u ublažavanju boli i upale; međutim kod inhibiranja izoforme cox1, ovo sredstvo može proizvesti neprihvatljive gastrointestinalne nuspojave. FDA svrstava lijekove na temelju sigurnosti u 5 kategorija: A, B, C, D i X. Trometamol spada u skupinu C. Studije na gravidnim životinjama pokazale su da je trometamol uzrokovao oštećenja kod tek rođene mladunčadi. Kontrolirane studije na ljudima i trudnicama nisu rađene. Trometamol se preporuča koristiti tijekom trudnoće samo ako je moguća korist veća od mogućeg rizika za nerođeno dijete. Sigurnosne informacije za ovaj proizvod trenutno nisu dostupne.

*Fenoksietanol – antifriz, aromatizirani alkohol, konzervans. Posljednjih nekoliko godina supstitucija za živu koja se koristi kao konzervans u cjepivima i izvrsna alternativa formaldehidu. FDA je upozorila da je kemikalija toksična za bebe i malu djecu te “može pritisnuti središnji živčani sustav i uzrokovati povraćanje i proljev.” U kombinaciji s klorfenezinom, može uzrokovati respiratorne depresije kod beba i male djece.Ovaj kemijski spoj, između ostalog, koristi se za eutanaziju riba i očuvanje kozmetike. Iz baze podataka za proizvođače kozmetike očito je kako se za fenoksietanol vežu alergije, kožni osipi, živčana oboljenja, problemi s imunološkim sustavom i oštećenja organa, kao i oštećenja gena u pokusima sa životinjama, a postoje i sumnje u njegovu kancerogenost. U podatkovnim listovima se navodi kako ova kemikalija ne smije doći u kontakt s kućnim otpadom ni s podzemnim vodama. Ipak, ovo se svim bebama ubrizgava u organizam od 9. tjedna života! U stručnoj literaturi opisan je slučaj djeteta starog godinu i pol dana koje je nakon cjepiva doživjelo tešku alergijsku reakciju koja se mogla povezati s ovom supstancom. ANSM (franc. agencija za sigurnost lijekova i sanitarnih proizvoda) upozorava kako isti konzervans koji se nalazi u dječjim kremama može utjecati na reproduktivnu sposobnost, te ga preporučuje izbaciti iz dječjih krema, te smanjiti njegovu količinu u kozmetičkim proizvodima s 1 na 0,4%.

*Formaldehid – bezbojan, otrovan plin, oštra mirisa, topljiv u vodi. Relativne gustoće 0,815 (na -20°C), tališta -92°C, te vrelišta -21°C. Jako nadražuje sluzokožu (sluznice) i izaziva taloženje bjelančevina. Otrovan je ako se udiše i ako se proguta, jer bi moglo doći do vrlo teških i trajnih oštećenja. Ekstremno otrovni karcinogen. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Koristi se u obavezno dobro prozračenim prostorijama i u kontaktu s formaldehidom nužno je nositi svu zaštitnu opremu. Američka vlada navela ga je kao dokazani karcinogen, nedavno je zabranjen zbog dokazanog rizika za nastanak raznih oblika karcinoma i leukemije kod ljudi, što je izazvalo mnoge burne reakcije.

*Polisorbat 80, *polisorbat 20 – čest detrdžent, etoksilirana komponenta, oblik propylene glycola. Kemijski spoj koji se sintetizira koristeći kancerogeni etilen-oksid. Pored etilen-oksida etoksilirani spojevi najčešće sadrže kao nečistoću i kancerogeni 1,4-dioxane. Drži se da ima neurotoksično djelovanje. Dokazivo poboljšava citotoksičnost drugih lijekova. Ne samo da se nalazi u cjepivima, već i u mnogim namirnicama kao emulgator – prije svega mliječnim proizvodima. Poboljšava prodiranje tvari kroz lipidni dvosloj stoga također može lako isporučiti iste kroz krvno-moždane barijere. Sada zamislite polisorbat u cjepivu sa svim ostalim otrovnim sredstvima koja se nalaze u njima pogotovo polivalentnim! Ne zadovoljava kriterije za razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

*Manitol – ALMP UP-I-530-09-05-02-251 / HALMED UP-I-530-09-12-02-556

Farmakoterapijska skupina: pripravci koji djeluju na krv i krvotvome organe; Zamjena za krv i perfuzijske otopine; Intravenske otopine, Otopine koje izazivaju osmotsku diurezu. Mjere opreza: kod osoba koje dobivaju manitol treba kontrolirati svako pogoršanje funkcije bubrega, srca ili pluća. Posebna upozorenja: za bolesnike koji boluju od bolesti bubrega ili primaju potencijalno nefrotoksične lijekove (npr. ciklosporin), postoji povećani rizik od insuficijencije bubrega nakon primjene manitola. Nakon davanja manitola treba precizno kontrolirati funkciju bubrega i ukoliko se pokažu znaci pogoršanja bubrežne funkcije, treba poduzeti primjerene mjere.

Nuspojave:

Povremeno je izvještavano o poremećajima ravnoteže tekućina i elektrolita kod visokih doza te o hipotoniji i tromboflebitisu. Rjeđe je izvještavano o sljedećim nuspojavarna koje su nastupale za vrijeme iIi nakon infuzije manitola:

Kongestija pluća iIi plućni edem kod visokih doza, hipertonija, suhoća usta, žed, dehidracija, izražena diureza, fokalna osmotska nefroza, retencija urina, glavobolja, zamućen vid, trzaji mišića, mučnina, povraćanje, rinitis, miospazmi, edemi, nekroza kože, groznica, osjećaj vrtoglavice, alergijske reakcije kao izbijanje urtikarije iii anafilaktički šok, poremećaji srčanog ritma (srčane aritmije), vrućica i bolovi u prsima slični angini. Pojedinačni slučajevi akutne insuficijencije bubrega i dekompenzirane srčane insuficijencije povezani su s davanjem manitola. Visoke doze manitola mogu otvoriti krvno-moždanu barijeru i tako dovesti do povišenja intrakranijalnog tlaka.

Test doza:

Bolesnicima s izraženom oligurijom ili sa sumnjom na ograničenu funkciju bubrega treba najprije davati test dozu od otprilike 1 ml/kg tjelesne težine (200 mg manitola) tijekom 3 do 5 minuta. Reakcija na test dozu smatra se zadovoljavajućom ako se izluči najmanje 30-50 ml urina/sat u vremenu od 2-3 sata. Ako se ne postigne zadovoljavajuća reakcija, može se dati daljnja test doza. Ako se ne postigne zadovoljavajuća reakcija niti na drugu test dozu, terapiju manitolom treba prekinuti i u anamnezi provjeriti da li je prisutna insuficijencija bubrega.

Pedijatrijska populacija:

Kod insuficijencije bubrega treba davati test dozu od 1 ml/kg tjel. tež. (200 mg manitola) tijekom 3 do 5 minuta. Terapijska doza kreće se između 2,5 i 7,5 ml/kg tjelesne težine. Ova se doza po potrebi može jednom do dva puta ponoviti u razmaku od 4 do 8 sati. Kod cerebralnih i okularnih edema može se ta doza kao i kod odraslih davati u vremenu od 30 do 60 minuta.

Kumulativna nefrotoksičnost lijekova na temelju smetnji ravnoteže tekućina uzrokovane manitolom

Bolesnicima koji istovremeno primaju ciklosporine treba pažljivo pratiti eventualnu pojavu znakova nefrotoksičnosti. Druge potencijalne interakcije moguće su s aminoglikozidima (potenciranje njihovog ototoksičnog djelovanja uz primjenu manitola), depolarizirajućim mišićnim relaksansima (pojačanje njihova djelovanja manitolom), oralnim antikoagulansima (manitol može smanjiti njihovo djelovanje povećanjem koncentracije faktora zgrušavanja zbog dehidracije) te s digoksinom (ako nakon terapije s manitolom nastupi hipokalijemija, postoji rizik od toksičnosti digoksina) iako postoje samo ograničeni dokazi da se takve interakcije javljaju kod ljudi.

*Sorbitol – E420, sredstvo za zaslađivanje, sredstvo za zadržavanje vlage, emulgator i sekvestrant. Dobiva se sintetski, hidrogeniranjem glukoze. Može se proizvesti iz genetički modificiranih sirovina, ali još nije moguće dati konačnu procjenu učinaka tako dobivenog sorbitola. Dopuštena je primjena u gotovo svim vrstama hrane, bez količinskih ograničenja, ali je zabranjen u hrani za dojenčad i malu djecu. Stolna sladila koja sadržavaju E420 i druga hrana koja sadržava više od 100 g/kg ovog aditiva moraju na ambalaži imati otisnuto upozorenje: „Prekomjerno konzumiranje može imati laksativni učinak.” Smatra se bezopasnim.

*Fenolno crvenilo – blag sintetički estrogen koji može stimulirati stanice osjetljive na estrogen. Može imati toksičan i kancerogen učinak.

*Kloridna kiselina – SOLNA KISELINA, razrijeđena klorovodična kiselina masenog odjela do oko 25% klasificirana je kao iritant. Kao takva je opasna za sluznice i oči, te u produljenom doticaju s kožom izaziva iritacije. Koncentriranija kiselina, masenog udjela do teoretskog maksimuma od ~40%, klasificirana je kao korozivno sredstvo. U doticaju s kožom stvara opekline. Iznad svoje površine stvara korozivne pare koje su vrlo opasne za dišne organe. Miješanjem s oksidansima, kao što su sredstva za izbjeljivanje i dezinfekciju, oksidira se u elementarni klor. Agencija za zaštitu okoliša (EPA)  otkrila je da su nusprodukti klora 300 000 puta kancerozniji nego kemijski pesticid DDT.

*Tiomersal / timerosal – živa, teški metal, bioakumulativan neurotoksin, imunotoksin, nefrotoksin, moždano tkivo ima afinitet prema inokuliranoj (ubrizganoj) živi iz cjepiva za razliku od teških metala unesenih u organizam hranom (oralno) koji u sluznicama prolaze kroz uobičajene imunološke barijere. Put izlaganja kojim se zaobilaze zaštitne barijere gastrointestinalnog trakta i/ili kože zahtijeva mnogo manje doze kako bi se proizveo toksični ishod. Napomena: gastrointestinalni trakt apsorbira samo 0,01%-10% (WHO 2003.) progutane žive iz hrane u sistemsku cirkulaciju, dok živa iz cjepiva može biti apsorbiran do gotovo 100% efikasnosti! Živa se pojavljuje u trima oblicima: kao elementarna živa, to je ona koja se koristi u termometrima, zatim u anorganskom obliku kao živine soli i kao organska živa: metilživa, etilživa ili propilživa. Toksični učinak vezan je za anorganske, a poglavito organoživine spojeve, dok je toksičnost elementarne žive izražena samo ako se udišu njezine pare. Živa je jedan od najtoksičnijih metala i to u formi metilživa (CH3Hg) zatim arilni živini spojevi (fenilživa C6H5Hg) te živine soli, a najmanje je otrovna elementarna živa. U prirodi živu nalazimo uglavnom vezanu u rudačama, te u fosilnim gorivima kao što su kameni ugljen i nafta, ali živa u okoliš kao onečišćivač dolazi kao posljedica neodgovarajućeg odlaganja otpada koji sadržava živu, zatim kao popratni proizvod u industrijskoj proizvodnji koji se nepravilno odlaže, te kao produkt sagorijevanja fosilnih goriva. Od organometalnih živinih spojeva, metilživa zauzima posebno mjesto glede izloženosti faune i ljudske populacije njome. Kao i kod drugih alkil- živinih spojeva, toksičnost metilživinih je veća s obzirom na anorgansku živu. Ona je snažan neurotoksin, te se prema njoj treba odnositi s izrazitom pažnjom. Može nastati iz raznih oblika žive djelovanjem bakterija. Dimetil živa ((CH3)2Hg) je zapaljiva, bezbojna tekućina, i jedan od najjačih poznatih nervnih otrova. Miris spoja je opisan kao slatkast, iako se udisanje količine potrebne da se miris osjeti smatra značajnim izlaganjem. Apsorpcija 0,001 ml dimetil žive predstavlja fatalnu dozu, što je čini ekstremno opasnom supstancom. Zbog visokog napona pare, najmanja prosuta kap ovog spoja može osloboditi toksičnu koncentraciju pare. Molekula dimetil žive ima linearnu strukturu. Dimetil živa lako prolazi kroz moždanu membranu, najvjerovatnije zbog formiranja kompleksa sa cisteinom. Vrlo sporo se eliminira iz organizma, odnosno ima izraženu tendenciju bioakumulacije. Simptomi trovanja se mogu pojaviti nakon dužeg vremena, često prekasno da se efikasno tretiraju. Dimetil živa veoma brzo (u nekoliko sekundi) prolazi kroz leteks, PVC i neopren i apsorbira se kroz kožu. Iz tog razloga, većina laboratorijskih rukavica ne pruža adekvatnu zaštitu. Jedinu sigurnu zaštitu pružaju visoko otporne višeslojne rukavice u kombinaciji sa neoprenskim rukavicama, kao i rad u dobro prozračenom prostoru. Visoka otrovnost dimetil žive je prvi put opažena nakon trovanja i smrti američke kemičarke Karen Wetterhahn, koja je umrla nakon prosipanja nekoliko kapi spoja na svoje lateks rukavice.

syringe-435809_960_720

Sastav cjepiva

Poslovna tajna

“Prema mjerodavnim propisima komponente ne trebaju biti otkrivene”

“Proizvod ne zahtijeva naljepnicu u skladu s direktivama EZ-a ili sukladno nacionalnim zakonima”.

“Za ovu tvar nije dostupan registracijski broj jer je ova tvar ili njena uporaba izuzeta iz regisracije, godišnja tonaža ne zahtjeva registraciju ili je registracija predviđena za kasniji datum registracije”.

Adjuvansi

Aluminij hidroksid

Aluminij fosfat

Aluminij kalij sulfat

Skvalen

Monofosforil lipid A (MPL)

MF59

Incomplete Freund’s adjuvant (IFA) (stabilizirana voda / Drakeol ulje)

Mineralno ulje

QS21 (SBAS-2)

ISCOMs (imunostimulirajući složeni adjuvans)

AS02

AS04

Drakeol

ISA-51

ISA-720

CFA35

JuvImmune / JuvaVax

Emulgirano ulje od kikirikija (Adjuvans 65)

EkscipijensiReagensi

Dimetil-beta-ciklodekstrin

Heksadeciltrimetilamonij bromid (cetrimonij bromid)

Antibiotici

Amfotericin B


Chlortetracyclin

Gentamicin

Neomicin

Polimiksin B

Streptomicin

Dihidrostreptomicin

Antioksidans

Askorbinska kiselina

Konzervansi

Benzetonijev klorid


Etilendiamintetraoctena kiselina

2-Fenoksietanol (antifriz)

Timerosal (živa)

Alkoholi

Konzervans, antibiotik

Fenol (karbolna kiselina)


Konzervans, antimikrobni

Formaldehid (formalin)

Virusni inaktivator

Beta-Propiolakton


Detoksikator toksina

Glutaraldehid

Boja

Brilliant Green

pH inticator, boja

Fenol crvena (phenolsulfonphthalein ili PSP)

Podešenje pH

Klorovodična kiselina


Fosfatni puferi (jaja, dinatrij, mononatrij, kalij, natrij dihidrogen fosfat)

Natrij acetat

Natrij borat (boraks)

Natrij hidroksid (kaustična soda NaOH)

Limunska kiselina

Natrij citrat

Natrij bikarbonat (soda bikarbona)

Prilagodba tonusa

Natrij klorid (NaCl)

Mazivo

Magnezijev stearat


Deterdženti

Natrij deoksikolat


Natrij taurodeoksikolat

Stabilizator

Mononatrijev glutamat (MSG) (hidrolizirani želatin)


Mononatrijev L-glutamat

Glutamat

Glutaminska kiselina

Kalij glutamat

Saharoza

Urea (mokraća)

Mertiolat = Tiomersal

Otapalo

Glicerin

Stabilizator, otapalo

Želatina


Sorbitol

Stabilizator, punjenje

Laktoza


Sredstvo protiv pjenjenja i zgrudnjavanja

Polidimetilsiloksan

Neionski surfaktant (virusna inaktivacija)

Polyethylene Glycol-p-isooctylphenyl Ether (Triton X-100)


Polioksietilen 9-10 nonilfenol (Triton N-101, Octoxynol-9)

Površinsko aktivna tvar (emulgator)

Polisorbat 20 (Tween 20)


Polisorbat 80 (Tween 80)

QS-21

Proteinski stabilizator

Glycine

Frakcionacija proteina

Amonijev sulfat

Gradivne tvari

Tri-n-butil fosfat


Željezo amonijev citrat

Medij rasta

Albumin, jaja (ovalbumin)

Komponente medija rasta

Aminokiseline


Asparagin

Bakto pepton

Kazein

Hidrokortizon

L-histidin

Vitamini

Kvaščev protein

Ekstrakt kvasca

Laktalbumin hidrolizat

Komponente medija rasta, stabilizatori proteina

Albumin, ljudski serum


Albumin ili serum, goveđi

Ljudska abortirana tkiva fetusa (fetalne stanične linije)

MRC-5


WI-26

WI-38

RA27/3

VA4

HEK-293

IMR-90

PER.C6

DNK

Abortirane bebe, genetski modificirani virusi, bakterije, životinje

Životinjske stanice

Teleći fetus, pileći embrij, pileći bubrezi, kokošja jaja, kravlje srce, pseći bubreg, pačja jaja, embrijzamorca, konjskakrv, majmunski bubreg, majmunova pluća, mišja krv, mišji mozak, svinjska krv, zečji mozak, ovčja krv…

Mediji cjepivnih kultura

Cohen-Wheeler, modificirano (pertussis komponenta)


Fenton medij sadržava goveđi kazein

Lathan medij izveden iz goveđeg kazeina

Linggoud-Fenton medij sadržava goveđi ekstrakt

Mueller-Hinton agar medij

Mueller-Miller medij

Stainer-Scholte medij

Watson-Scherp medij

drugs-21987_960_720

Napomena: Sve gore navedene tvari sukladno Zakonu o hrani za posebne prehrambene potrebe NN(39/13) i Pravilniku o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad NN(39/13) nisu dopuštene u dječjoj hrani koja se unosi u organizam oralnim putem i kao takva prolazi sve uobičajene imunološke obrane što s inokuliranim tvarima iz cjepiva notorno nije slučaj. Dokazivo mozak ima afinitet prema ubrizganim teškim metalima poput žive te je izravno privlači na sebe gdje se ona bioakumulira kao i aluminij – proces u kojem se nerazgradive/teško razgradive supstance (kao što su metali, DDT) zadržavaju u organizmu. Ovdje konkretno u mozgu, a docijepljivanjem se njihova koncentracija u mozgu kumulativno povećava tijekom vremena te izgledno može rezultirati štetnim utjecajem na zdravlje i život i s vemenskim odmakom. Limiti toksičnih tvari u cjepivima dosad još nisu istraženi, pogotovo ne za novorođenčad, bebe i malu djecu! Prema temeljnim toksikološkim načelima put izlaganja kojim se zaobilaze zaštitne barijere gastrointestinalnog trakta i/ili kože zahtijeva mnogo manje doze kako bi se proizveo toksični ishod. U slučaju žive samo se 0,01-10% žive iz hrane apsorbira u sistemsku cirkulaciju, a živa iz cjepiva može biti apsorbirana do gotovo 100% efikasnosti! U slučaju aluminija, samo se ~0,25% aluminija iz hrane apsorbira u sistemsku cirkulaciju, a aluminij iz cjepiva može biti apsorbiran do gotovo 100% efikasnosti! Većinu kompleksa antigen-aluminij bubrezi ne mogu izlučiti, kao što mogu aluminijeve ione iz hrane. Primjerice recimo da se u ribi nalazi 0,05 mg žive koliko se nalazi u IMZ-ovom cjepivu protiv difterije i tetanusa. Konkretno, gastrointestinalni trakt apsorbira 0.01-10% od 0,05 mg progutane žive iz ribe što konkretno iznosi 0,000005mg – 0,005mg žive, a mozak ubrizgavanjem apsorbira manje – više kompletnih 0,05mg žive iz cjepiva, što je 10 – 10 000 puta više! Razlika je enormna i neusporediva! Stoga, komparacija unosa metala (aluminija i žive) hranom (oralno) i cjepivom nije kompatibilna iz razloga što je riječ o specifičnoj razlici (differentia specifica). Sukladno odredbi EU broj 78/2005 propisana maksimalna dozvoljena količina žive u ribama i školjkašima iznosi 0,3 ppm (Anon, 2005a).

Napomena:

1ppm = 1:1,000,000
1ppb = 1:1,000,000,000
1mg/L = 1ppm
1 μg/L = 1ppb
0.001 mg/L = 1ppb
Živa u pedijatrijskom cijepivu – 0.025mg/0.5 mL = 0.05mg/mL = 50mg/L = 50ppm = 50,000ppb
Živa u cjepivu za odrasle – 0.025mg/1mL = 25mg/L = 25ppm = 25,000ppb

Tablica 1 (PDF)

Prvo, aluminij je sam za sebe neurotoksin povezan s poremećajem autističnog spektra (Lopes & Caldas 2011.; Tomljenović & Shaw 2011.; Tomljenović & Shaw 2012.). Drugo, kao što je razvidno iz tablice 1. koja prikazuje razine žive u cjepivima u usporedbi s ograničenjima američke Agenciju za zaštitu okoliša (EPA) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), čak i cjepiva bez timerosala na uputi o cjepivu, sadrže razinu žive koja je toksična za ljude. Imajte na umu da se obje razine žive, prema podacima i EPA-e i WHO-a, odnose na razinu žive koja se unosi hranom. Ovo dodatno zabrinjava iz razloga što se vrlo mali udio progutane žive apsorbira u gastrointestinalnom traktu (0.1-10% WHO 2003.) za razliku od ubrizgane žive za koju je očekivano da se manje – više u potpunosti apsorbira u sistemskoj cirkulaciji.

Prilog: Commentary: A Link Between Mercury Exposure, Autism Spectrum Disorder, and Other Neurodevelopmental Disorders? Implications for Thimerosal-Containing Vaccines (PDF)