Broj otrovnih sredstava u cjepivu i njihova sinergijska toksičnost

PRAVNI KUTAK ZA PEDIJATRE

II. Otrovna sredstva – Utvrđivanje preosjetljivosti na sastav cjepiva (* 1)

(* 1) Cjelina II. Otrovna sredstva – Utvrđivanje preosjetljivosti na sastav cjepiva u PDF-u

2.1. Otrovna sredstva u sastavu cjepiva (izvor: Upute proizvođača)

2.1.1. Broj otrovnih sredstava u cjepivu (prema kalendaru cijepljenja za 2016. sukladno Programu – dopis) i njihova sinergijska toksičnost

CJEPIVO

OTROVNA SREDSTVA

BROJ DOZA

Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 mononatrijev glutamat x1
HEXACIMA/HEXAXIM

DTPa+HepB+IPV+Hib

6u1

polyribosylribitol fosfat (PRP), dinatrijevhidrogenfosfat*, kalijfosfat*, trometamol*, saharoza, L-fenilalanina*, aluminij hidroksid* 0,6mg, glutaraldehid*, formaldehid*, neomicin*, streptomicin*, polimiksin b* x3
Infanrix penta

DTPa+IPV+Hib

5u1

poliribozilribitolfosfat, aluminijev hidroksid 0,5 mg, laktoza, natrijev klorid, podloga 199, neomicin, polimiksin, polisorbat 80, formaldehid x1
Infanrix DTPa

3u1

aluminijev hidroksid 0,5mg, natrij klorid, formaldehid, polisorbat 80 x1
Imovax polio IPV neomicin*, streptomicin*, polimiksin b*, formaldehid*, fenilalanin (podloga 199)*, 2 – fenoksietanol*, etanol, polisorbat 80*, kloridna kiselina* x2
DIFTAVAX DT

2u1

aluminij hidroksid 0,6mg, formaldehid, natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, kalijev dihidrogenfosfat, natrijev hidroksid (za podešavanje pH), acetatna kiselina, ledena (za podešavanje pH) x1
PRIORIX MoPaRu

3u1

manitol*, neomicinsulfat*, sorbitol*, fenolno crvenilo*, kalijev dihidrogenfosfat*, natrijev hidrogenfosfat* x2
ENGERIX B HepB cjepivo protiv hepatitisa B (rDNK), adsorbirano hidratizirani aluminijev hidroksid* 0,25mg, natrijev hidrogenfosfat dihidrat*, natrijev dihidrogenfosfat* x3

Napomena: Višedozna DT cjepiva sadrže 0,025 – 0,05mg žive po dozi/0,5mL dok ostala sadrže 0,3 μg/0,5mL kao nusprodukt proizvodnog procesa neovisno o transparentnosti na deklaraciji cjepiva. Povećanjem broja otrovnih sredstava u cjepivu dolazi do njihovog sinergijskog djelovanja, dakle jedan drugom pojačavaju djelovanje i apsorpciju. U početku su cjepiva bila monovalentna s vremenom je njihova polivalentnost dosegla broj 13. Sinergijska toksičnost otrovnih sredstava u cjepivu nije istražena – za cjepiva se ne zahtjeva procjena farmakokinetičkih svojstava. Zna se da aluminij i živa iz cjepiva prelaze krvno – moždanu barijeru i tamo se ubrizgana količina manje – više u potpunosti bioakumulira, dok polisorbat 80 dokazivo poboljšava citotoksičnost drugih lijekova, te prodiranje tvari kroz lipidni dvosloj stoga također može lako isporučiti iste kroz krvno-moždanu pregradu. Sada zamislite polisorbat u cjepivu sa svim ostalim otrovnim sredstvima koja se nalaze u njima posebno polivalentnim. Također i esteri saharoze povećavaju prodiranje tvari iz lijekova, ali ne inhibiraju P-glikoprotein u Caco-2 epitelnim stanicama crijeva. Teško je ne primjetiti kombiniranje žive koja je bioakumulativan neurotoksin, imunotoksin, nefrotoksin i nalazi se u svim cjepivima kao nusprodukt proizvodnje bila navedena na uputi o cjepivu ili ne, aluminija (opstanak aluminijskih adjuvansa iz cjepiva je dugoročan i iznosi do 8 – 10 godina nakon cijepljenja) koji je imunotoksin, citotoksin, bioakumulativni neurotoksin, svaka insuficijencija bubrega predstavlja potencijalnu kontraindikaciju za primjenu lijekova i pripravaka koji sadrže aluminij iz razloga što uzrokuje nefrotoksičnost kod oštećenja bubrega (većinu kompleksa antigen-aluminij bubrezi ne mogu izlučiti, kao što mogu aluminijeve ione iz hrane), neomicina koji je aminoglikozidni antibiotik s manitolom u pedijatrijskim cjepivima. U uputi o lijeku za Manitol stoji jasno posebno upozorenje da za osobe koje boluju od bolesti bubrega ili primaju potencijalno nefrotoksične lijekove, postoji povećani rizik od insuficijencije bubrega nakon primjene manitola, dok manitol u interakciji s aminoglikozidima potencira njihovo ototoksično djelovanje! Teško je za povjerovati da farmaceutske tvrtke koje proizvode između ostalog i pedijatrijska cjepiva i pišu upute o svojim proizvodima nisu upoznate s činjenicom da je kombinacija nefrotoksina i ototoksina s manitolom kontraindicirana, odnosno da primjena jednog isključuje primjenu drugog radi štetnosti pa ih zajedno u kombinaciji stavljaju u cjepiva namijenjenim bebama i maloj djeci. Neshvatljivo je da države odobravaju stavljanje u promet takvih proizvoda, jamče za njihovu kvalitetu i pozitivan učinak, a neke čak i propisuju, pod prijetnjom sankcije radi državnog interesa, obvezu ubrzigavanja takvih proizvoda u sistemsku cirkulaciju svojoj najosjetljivijoj skupini zdrave populacije koju s druge strane posebno štite. Neshvatljivo je da se liječnicima koji administriraju takve proizvode taj čin ne kosi s Hipokratovom zakletvom, odnosno kodeksom medicinske etike i deontologije. Suprotno modernom “stručnom” mišljenju, smanjenje doze otrovne tvari ne čini je netoksičnom, već je samo manje akutno otrovna, znači upravo suprotno, ima kronične, suptilne i kumulativne toksičnosti koje se teže utvrđuju i klinički dokazuju, a ipak postoje.

13260237_846270702172327_6776612196584811022_n

Osim toga, u nedavnom pregledu od 450 originalnih radova o epidemiologiji, mogućoj patogenezi i liječenju poremećaja autističnog spektra, Theoharides i dr. (2009.) su otkrili da autizam, kojeg su nazvali “neuroimunim poremećajemu porastu, karakterizira povećani oksidativni stres, imunološki poremećaj, poremećaj crijevno-krvno-moždane barijere i upala mozga. Treba spomenuti da se aluminij hidroksid upotrebljava kao pomoćno sredstvo u cjepivima za povećanje tjelesnog odgovora na cjepivo. U tom smislu, zabilježeno je da i živa i aluminij utječu na iste biokemijske puteve za koje se pokazuje da su poremećeni u autizmu.

Važnije, oboje i aluminij i živa su:

(i) neurotoksini za moždanu barijeru (Zheng, 2001.);

(ii) prooksidansi (Monnet- Tschudi, Zurich, Boschar, Corbaz, i Honegger, 2006; Nehru i Anand, 2005; Verstraeten, Golub, Keen, i Oteiza, 1997;. Yin i sur, 2007), destruktivni na djelovanje presudnih antioksidacijskih enzima, uključujući i glutation (Gstraunthaler, Pfaller, i Kotanko, 1983; Jyoti, Sethi, i Sharma, 2007; Murakami i Yoshino, 2004), (Gstraunthaler i sur, 1983;. Nehru & Anand , 2005);

(iii) moćni aktivatori upale mikroglija i mozga (Li i sur, 2009;. Monnet-Tschudi i sur, 2006;. Platt, Fiddler, Riedel, i Henderson, 2001); i

(iiii) moćni neurotoksini (Bishop, Morley, dan, Lucas, 1997; Dórea, 2011; Geier i sur, 2007;. Geier, Sykes, i Geier, 2007; Tomljenović, 2011; Tomljenović i Shaw, 2011a; Tomljenović & Shaw 2012.), kao i stimulatori imunog odgovora (Cribbs et al, 2003,, Exley, Siesjo, i Eeriksson 2010;. Fournie et al, 2001; Tomljenović & Shaw, 2011a; Tomljenović & Shaw 2012.).

S obzirom na dane dokaze, mogućnosti za toksično sinergističko međudjelovanje između aluminija i žive u cjepivima ne samo da je moguće, nego je i vjerojatno.

Izvor: LT, Dorea&Shaw-A Link Between Mercury Exposure & ASDs – Thimerosal in Vaccines, Drug Brain Targeting Using Polysorbate 80-Coated NPs Is Related to Toxicity, NP delivery systems for brain targeting of dalargin via oral administration, Orally Delivered PBCA and ApoE Coupled BSA Nanoparticles for Brain Targeting, Specific role of polysorbate 80 coating on the targeting of nanoparticles to the brain, Polysorbate-80 coating enhances uptake of NPs by human and bovine primary brain capillary endothelial cells, Sucrose Esters Increase Drug Penetration, But Do Not Inhibit P-Glycoprotein in Caco-2 Intestinal Epithelial Cells