Zašto PREPORUKA, a nikako ne obaveza

Slobodni i informirani pristanak je temeljno pravo svakog pacijenta

Pravni tim Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata izradio je u siječnju 2017. Prijedlog za širim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dalje u tekstu: ZZPZB), odnosno zahtjev za usklađivanjem svih njegovih odredbi s pravnim poretkom RH budući da ZZPZB trenutačno ozbiljno otežava ostvarivanje temeljnog prava svakog pacijenta na slobodni i informirani pristanak.

Krajnje je vrijeme da svi odgovorni pojedinci unutar hrvatskog zdravstvenog sustava prestanu tražiti pravno vrlo dvojbene načine kako ograničiti ili ukinuti temeljno pravo pacijenta na slobodni i informirani pristanak, te da umjesto toga počnu tražiti načine kako što uspješnije štititi i ostvarivati isto pravo koje je svakom građaninu Republike Hrvatske zajamčeno međunarodnim konvencijama i domaćim propisima koji se precizno navode u objavljenom Prijedlogu.

Konkretan Prijedlog na jasno argumentirani način traži da svi propisi i važeće međunarodne konvencije u Republici Hrvatskoj budu međusobno usklađeni i da idu za temeljnim ciljem kojim bi se ojačala pozicija svakog pacijenta, koji konačno prestaje biti objektom liječenja (pod “liječenjem” se misli na bilo koji medicinski postupak) i postaje svjesnim i odgovornim subjektom. Pravo na suodlučivanje pacijenta kao pravo koje obuhvaća pravo na obaviještenost i pravo na samostalno donošenje odluke nema alternativu, a isto se temelji na partnerskom odnosu pacijenta i zdravstvenog radnika koji neposredno pruža zdravstvenu uslugu.

Više: Zahtjev za kvalitetnijim zakonodavstvom kako bi prava pacijenata bila bolje zaštićena

Njemačka kancelarka protivi se obavezi cijepljenja

"Kao samosvjesni građani koji mogu sami odlučivati o vlastitoj sudbini, možemo se odlučiti za cijepljenje ili protiv njega", rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel 22. listopada 2017., dodavši da se u "Njemačkoj velika važnost pridaje pravu svakog građanina na vlastito donošenje odluka".

"Prepreke postavljene pred državu na putu prema uvođenju obveza u Njemačkoj su s pravom vrlo visoke", rekla je Merkel aludirajući na povijesno razdoblje nacionalsocijalizma u kojemu su prava građana bila drastično ograničena.

U Njemačkoj su roditelji obvezni prije nego što upišu dijete u vrtić obaviti savjetovanje s mjerodavnim osobama kada je posrijedi cijepljenje, no obveza cijepljenja ne postoji.

Više: Njemačka kancelarka Angela Merkel: “Kao samosvjesni građani koji mogu sami odlučivati o vlastitoj sudbini, možemo se odlučiti za cijepljenje ili protiv njega”

Švedski parlament odbio je uvesti obavezu cijepljenja

Švedski parlament, Riksdag, 10. svibnja 2017. donio je odluku o odbijanju prijedloga za uvođenje obaveze cijepljenja. U pismu National Health Federationa navodi se zašto prijedlog za uvođenjem obveze cijepljenja nema temelja u pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama:

"U suprotnosti je s činjenicom da je zdravstvena skrb u Švedskoj temeljena na dobrovoljnom pristanku na liječenje i sve druge tretmane; u suprotnosti je s čl. 8. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda; u suprotnosti je s Nirnberškim kodeksom jer cijepljenje nema dovoljno čvrste dokaze o učinkovitosti budući da nije napravljena pouzdana studija između cijepljene i necijepljene populacije, stoga se današnje masovno cijepljenje može smatrati velikim eksperimentom; iz istog razloga u suprotnosti je s Helsinškom deklaracijom (masovni eksperiment).

Svi građani Švedske protive se nasilnoj intervenciji nad tijelom. Društvo pripada svima. Građane se ne smije diskriminirati. Ni država ni političari niti društvo nisu vlasnici tijela građana i nemaju pravo u njihovo ime odlučivati što će s njima činiti. Obvezno cijepljenje značilo bi nasilnu intervenciju nad nečijim tijelom zbog čega se navedeni prijedlog Sofije Arkelsten ne može prihvatiti.

Političke inicijative za uvođenjem obaveznog cijepljenja protiv volje građana mogu se smatrati pokušajem ubojstva, budući da svaki medicinski zahvat, pa tako i cijepljenje, može dovesti do teških posljedica ili čak smrti. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda štiti privatnost pojedinca. Uvažavajući temeljna ljudska prava, takva (prisilna) medicinska intervencija je protuzakonita. Svaki je medicinski zahvat temeljen na slobodnoj volji. Svatko ima pravo odabrati hoće li se izložiti potencijalno opasnim tvarima ili neće.

U demokratskim društvima ne možemo primjenjivati mjere prisile, niti u svrhu solidarnosti zahtijevati od nekoga da žrtvuje svoje dijete pod pretpostavkom da će tako zaštiti tuđe. Svaki roditelj ima obvezu zaštiti svoje dijete od opasnosti. Lista sastojaka cjepiva (izvor: CDC) dovoljno jasno ukazuje da su neki sastojci rizični, a nikoga se ne smije prisiljavati na rizik."

Više: Švedska: Parlament odbio prijedlog za uvođenje obveze cijepljenja

*

Naglasak predavanja liječnice Lidije Gajski održanog na Prvom “INFOVax” simpoziju u Beogradu 20. svibnja 2018. godine u organizaciji Građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju: “Treba preispitati i etičnost same preporuke cijepljenja. Rješenje je izvan institucija – PRESTANAK SURADNJE SA SUSTAVOM!”:

Predavanje pravnog stručnjaka Branislava Ristivojevića pod nazivom "Odgovorno roditeljstvo - informirana odluka o cijepljenju, medicinsko, pravno i etičko stanovište" održano na Prvom “INFOVax” simpoziju u Beogradu 20. svibnja 2018.:

"Prihvaćanje prava na izbor ide u prilog svima"

Dr. sci. Hajrija Mujović Zornić, stručnjakinja za medicinsko pravo: "Iako načelno mogu da prihvatim obavezno cijepljenje, ne odobravam da se to radi po automatizmu, a također ne odobravam nove zakonske promjene kod nas u vezi s imunizacijom koje idu pogrešnim pravcem i sa sve većim stupnjem represije, čega u oblasti medicinske prakse ne bi trebalo biti ili bi trebalo da bude minimalno.

To se naročito tiče visokih iznosa kazni i najnovijih mjera kojima se pogađaju i diskriminiraju sama djeca, tako što im se uskraćuju dječja zaštita i obrazovanje. Došlo se do toga da se jedan pravni problem, u zdravstvu, pokušava riješiti tako što se otvara drugi pravni problem, u obrazovanju.

Potpuno je legitimno razgovarati o pravu na izbor, jer ta rješenja postoje u svijetu, ali je isto tako moguće bolje urediti oblast kontraindikacija i izuzimanja u okviru sustava obaveznog cijepljenja, ukoliko dođe do spora. Suština dobre zdravstvene zaštite i jeste da prepoznaje potrebe i htijenja pacijenta, njegova stanja i njegove strahove. Niti jedan sustav ne treba okretati građane protiv sebe nego ih pridobivati. Od toga najmanje koristi imaju upravo djeca. ...

 Hajrija Mujović Zornić (fotoizvor: vakcinainfo.org)

SIGURNOST JE VAŽNIJA OD OBAVEZNOSTI (da je sigurno nitko se ne bi ni pitao da li je obavezno ili ne, to bi izgubilo značaj)

PRAVNO GLEDANO, POZITIVAN IZBOR I OBAVEZNOST IMAJU ISTI UČINAK, tako da prihvaćanje prava na izbor ide u prilog svima jer ne znači zabranu cijepljenja, već slobodu u pozitivnom pravcu (prihvaćanje) i negativnom pravcu (odbijanje).

KONTRAINDIKACIJE ne treba gledati na klasičan način, da li je dijete samo fizički bolesno, jer i strah i nepovjerenje i autosugestija su jedna vrsta kontraindikacije (roditelj i dijete). ...

Kod provođenja bilo koje medicinske mjere na čovjeku riječ je o dopuštenoj povredi tijela (PRISTANAK pacijenta je taj koji ovlašćuje a ne medicinska indikacija).

Ograničenje pristanka moguće je samo kad to izravno vrijeđa prava drugih."

Više: Dr. medicinskog prava Hajrija Mujović Zornić o obaveznom cijepljenju: “Medicina ne smije sve što može!”

*