Zahtjev za kvalitetnijim zakonodavstvom kako bi prava pacijenata bila bolje zaštićena

Hrvatska udruga za promicanja prava pacijenata na konkretan i aktivan način predlaže unaprjeđenje i zaštitu prava pacijenata u Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, a povodom internetskog savjetovanja (br. 4527) koje je bilo otvoreno do 02.02.2017. godine, pravni tim Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata izradio je Prijedlog za širim izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (dalje u tekstu: ZZPZB), odnosno zahtjev za usklađivanjem svih njegovih odredbi sa pravnim poretkom RH budući da ZZPZB trenutačno ozbiljno otežava ostvarivanje temeljnog prava svakog pacijenta na slobodni i informirani pristanak.

Navedeni prijedlog predan je u otvorenom roku na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću “e-Savjetovanja”, a radi informiranja zainteresirane javnosti isti prijedlog u cijelosti (u pdf formatu) je dostupan svim čitateljima web stranice Cijepljenje.info putem sljedeće poveznice Prijedlog za širim izmjenama ZZPZB-a (zahtjev za usklađivanjem svih njegovih odredbi sa pravnim poretkom RH).

ravnopravnost

Krajnje je vrijeme da svi odgovorni pojedinci unutar hrvatskog zdravstvenog sustava prestanu tražiti pravno vrlo dvojbene načine kako ograničiti ili ukinuti temeljno pravo pacijenta na slobodni i informirani pristanak, te da umjesto toga počnu tražiti načine kako što uspješnije štititi i ostvarivati isto pravo koje je svakom građaninu Republike Hrvatske zajamčeno međunarodnim konvencijama i domaćim propisima koji se precizno navode u objavljenom Prijedlogu. 

Konkretan Prijedlog na jasno argumentirani način traži da svi propisi i važeće međunarodne konvencije u Republici Hrvatskoj budu međusobno usklađeni i da idu za temeljnim ciljem kojim bi se ojačala pozicija svakog pacijenta, koji konačno prestaje biti objektom liječenja (pod “liječenjem” se misli na bilo koji medicinski postupak) i postaje svjesnim i odgovornim subjektom. Pravo na suodlučivanje pacijenta kao pravo koje obuhvaća pravo na obaviještenost i pravo na samostalno donošenje odluke nema alternativu, a isto se temelji na partnerskom odnosu pacijenta i zdravstvenog radnika koji neposredno pruža zdravstvenu uslugu. Ne smije biti nikakvih iznimaka u tome pravu na slobodni i informirani pristanak, jer sve obavijesti koje je pružatelj zdravstvene usluge obvezan dati pacijentu imaju za cilj informiranje pacijenta, odnosno pacijentu se daje mogućnost da kao laik donese odluku o (ne)prihvaćanju predloženog preventivnog, dijagnostičkog, terapijskog ili bilo kojeg drugog medicinskog postupka (informirani pristanak).

Slijedom brojnih prijava koje je Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata zaprimila iz svih dijelova Republike Hrvatske razvidno je da institut „obvezne imunizacije“ na način kako je to trenutačno uređeno ZZPZB-om, kao i općenito bilo kakvo nametanje drugih obveznih zdravstvenih usluga dovodi do grubih kršenja ljudskih prava i prava pacijenata koja su zajamčena brojnim propisima (međunarodnim konvencijama, zakonima i dr.) te su protivna temeljnim načelima na kojima medicina funkcionira od Hipokrata do danas i to kroz dva temeljna stupa:

1. najviši stupanj suradnje pacijenta i liječnika do koje može doći isključivo kroz temeljni odnos povjerenja pacijenta u liječnika (npr. bez toga temeljnog povjerenja pacijent neće pravovremeno, a možda niti uopće doći do liječnika i potražiti od njega pomoć, a također neće s njime surađivati u otklanjanju svojih zdravstvenih tegoba ili glede bilo koje druge zdravstvene preporuke ili upute), te kroz

2. slobodni i informirani pristanak pacijenta koji je u Republici Hrvatskoj zajamčen međunarodnim konvencijama te domaćim propisima.

Krajnji zaključak jest da se u praksi može i mora koristiti stručnim preporukama, ali te se preporuke nipošto ne smiju proglasiti zakonskom obvezom, a niti je to pravno moguće u trenutačno važećem pravnom sustavu Republike Hrvatske bez istovremenog grubog narušavanja njegove kohezije te podrivanja temeljnih načela vladavine prava i pravne sigurnosti. Predloženim rješenjem istovremeno bi se omogućio i daljnji razvoj preventivne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i zaštita temeljnih ljudskih prava i prava pacijenata.

Releated

Djeca koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od razvoja trajne astme?

Studija koju je financirala država i koja je objavljena u utorak, izvijestila je o “pozitivnoj povezanosti” između “izloženosti aluminiju povezanog sa cjepivom” i “stalne astme” kod djece u dobi od 24 do 59 mjeseci. Djeca u studiji koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od […]