Uvođenje Centralnog e-cijepnog kartona Republike Hrvatske

Ministarstvo zdravstva priprema uspostavu Centralnog mjesta za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske (eCEZDLIH) i Centralnog e-Cijepnog kartona Republike Hrvatske (eCIJEPIH).

U travnju 2018. pokrenuto je prethodno javno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave, nakon čega je u travnju 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Ministarstvo objavilo Dokumentaciju o nabavi uspostave Centralnog mjesta za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske (eCEZDLIH) i Centralnog e-Cijepnog kartona Republike Hrvatske (eCIJEPIH) – evidencijski broj nabave: 59/19 – OP.

Ovo su sve pripreme za uspostavu centralnog registra imunizacije u svakoj zemlji članici EU, koji bi se, kako predlaže Europska komisija u svojim dokumentima i strategijama vezanima za imunizaciju građana Europske unije, učinili dostupnima zdravstvenim radnicima i izvan granica matične zemlje. Dakle, podaci o cijepljenju svakog građana Europske unije dijelili bi se gotovo nesmetano unutar Unije.

U dokumentaciji o nabavi se navodi sljedeće:

Centralni e-cijepni karton eCIJEPIH imat će funkciju centralne pohrane podataka o cijepljenim osobama u Republici Hrvatskoj. Podaci u eCIJEPIH dobivat će se iz zaprimljenih informacija iz zdravstvenih ustanova i doktora medicine koji provode cijepljenje.

eCIJEPIH treba se uspostaviti na dva načina. Za cijepljenja provedena u higijensko-epidemiološkim službama HZJZ-a i županijskih zavoda za javno zdravstvo treba se napraviti kao web aplikacija, dok za ostale timove u zdravstvenim ustanovama kao i doktore medicine koji provode cijepljenje potrebno je uspostaviti web servise objavljene na eCIJEPIH kojima će njihove aplikacije moći pristupati.

… U okviru ovog projekta će se nova  e-usluga u sustavu e-Građani koja će građaninu omogućiti praćenje svih cijepljenja zajedno sa serijskim brojem cjepiva koje je primio te usporedbu s propisanim planom cijepljenja čime će građanin dobiti elektronički cjepni karton. Za malodobnu djecu roditeljima će se omogućiti, sukladno zakonskim i pod zakonskim aktima, pristup cjepnom kartonu njegova djeteta.  Druga nova e-usluga biti će za sve zdravstvene djelatnike koja će omogućiti uvid u cjepni karton građana. U slučaju prelaska djeteta od jednog izabranog liječnika drugom (na razini primarne zdravstvene zaštite-horizontalni prijenos) ili od jednog pedijatra na drugog,  ili promjenom cjepitelja (npr. rastom djeteta iz pedijatrijske skrbi/obiteljske medicine u preventivnu skrb  školske medicine ili unutar školske medicine)  zdravstveni djelatnici moći će preuzeti elektronički cjepni karton djeteta.

Ovim programom omogućuje se svim cjepiteljima i izabranim liječnicima uvid u procijepljenost njihovih pacijenata , kvalitetno praćenje procijepljenosti na razini službi u PZZ i distribucija zaštićenih skupnih podataka u HEO županijskih zavoda javno zdravstvo i HZJZ.

Neodazivanje na poziv ili odgađanje i odbijanje cijepljenja

U dijelu koji se odnosi na slučajeve kada se roditelji ili punoljetni učenici i studenti ne odazovu na cijepljenje, naručitelj usluge tj. aplikacije traži sljedeće:

Poziv na cijepljenje se trebaju slati iz lokalnih aplikacija pojedinih timova u zdravstvenim ustanovama i doktora medicine koji provode cijepljenje sukladno kalendaru cijepljenja te podacima o djeci/učenicima/studentima koji pripadaju tom timu. Poziv na cijepljenje se može slati putem škola ili direktno uručiti prilikom posjeta u ordinaciji. Primjer obrasca poziva za cijepljenje je naveden u poglavlju 2.4. Ovaj obrazac treba digitalizirati i prilagoditi da se osim u školskoj medicini koristi u timovima drugih djelatnosti. Ukoliko dođe do promjene ovog obrasca biti će potrebno implementirati i promijenjeni obrazac kada bude objavljen.

Ukoliko se dijete/učenik/student na isti ne odazove, tada tim mora moći poslati i drugi poziv, a nakon telefonskog razgovora s roditeljem/skrbnikom gdje se isti usmeno obavještava o potrebi cijepljenja, opisanom u poglavlju 3.3.

Ako nakon drugog poziva dijete/učenik/student ne dođe na cijepljenje tada se upućuje putem pošte preporučeno s povratnicom poziv opisan u Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi NN 103/13 (papirni oblik Obrasca broj 4 koji treba digitalizirati nalazi se  u poglavlju 3.3. Ukoliko dođe do promjene ovog obrasca biti će potrebno implementirati i promijenjeni obrazac kada bude objavljen.

Ukoliko roditelj/staratelj odbije cijepljenje djeteta tada liječnik vrši s roditeljem/starateljem savjetovanje o važnosti cijepljenja te piše bilješku. Ukoliko nakon ovog savjetovanja roditelj/staratelj ponovo odbije cijepljenje djeteta tada se isti upućuje u nadležnu higijensko-epidemiološku službu/ispostavu na savjetovanje. Nadležna HE služba/ispostava će u aplikaciji vidjeti sve roditelje/staratelje koji su upućeni na savjetovanje, te po njihovom savjetovanju moći će napisati bilješku koju će vidjeti i liječnik koji je uputio roditelja/staratelja na savjetovanje. U slučaju nedolaska na savjetovanje unijeti će se oznaka da roditelj/staratelj nije došao na savjetovanje te će ista biti također vidljiva liječniku koji je uputio na savjetovanje.

Ukoliko se nakon slanja trećeg poziva dijete/učenik/student ne odazove ili odbija cijepljenje tada je potrebno putem web servisa objavljenog na eCIJEPIH poslati poruku u nadležnu higijensko-epidemiološku službu županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Web aplikacija mora omogućiti vidljivost svih pristiglih prijava o nedolasku na cijepljenje ovlaštenim osobama higijensko-epidemiološke službe HJZJ-a. Uz svaku prijavu mora biti moguće upisati što je poduzeto s datumom unosa. Prijavu mora biti moguće eksportirati u PDF formatu i ispisati. Ukoliko se u međuvremenu dijete/učenik/student cijepe treba na ovaj ekranu doći obavijest da je cijepljeno i datum cijepljenja na temelju poruke web servisom koju šalju timovi u zdravstvenim ustanovama/doktori medicine koji provode cijepljenje kako je opisano u poglavlju 1.6.3.

Na mjesečnoj razini Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva i ovlaštene osobe higijensko-epidemiološke službe HZJZ-a trebaju imati mogućnost vidljivosti izvještaja u sustavu koji neće imati osobne podatke već sumarno na razini tima, podatke o broju osoba koje se planiralo cijepiti, broj osoba koji se nisu odazvali, broj savjetovanja s roditeljima/starateljima kod liječnika, broj savjetovanja s roditeljima/starateljima u nadležnoj higijensko-epidemiološkoj službi te broj osoba za koje je odbijeno cijepljenje.  Izvještaj mora biti moguće eksportirati u PDF formatu i ispisati.

Program treba omogućiti prijavu nadležnom Centru za socijalnu skrb u slučaju odbijanja cijepljenja koja se mora moći eksportirati u PDF formatu i ispisati.*

Svi koraci opisani u ovom poglavlju podložni su promjeni i ponuditelj treba implementirati zadnji naputak Ministarstva zdravstva kada ga isti donese.

Izrada sustava eCIJEPIH u skladu su s akcijskim planom Europske komisije o jačanju suradnje među državama u svrhu bolje procijepljenosti njena stanovništva. Roadmap on vaccination

Posebno se naglašava da je to sve u svrhu bolje zaštite naše djece od zaraznih bolesti. Postoje čak i prijedlozi da se uvede “putovnica” ne kao službeni dokument, već kao popratni dokument kakav imaju kućni ljubimci (pet passport) koji putuju u inozemstvo. Službeno, iza svega stoji briga za zdravlje djece, jer je povećana mobilnost između država Europske unije pa se i roditelji s djecom sele iz države u državu, npr. iz Bugarske u Španjolsku, i bilo bi, po njima, zaista velika šteta da dijete propusti koje cjepivo.

Neslužbeno, međutim, primjećujemo da građani imaju sve manje slobode i prirodnih prava, a sve ih se više uvjetuje, prati i prisiljava.

Potpuno je nejasno, s obzirom da ne postoji zakon koji obvezuje liječnike cjepitelje na prijavljivanje ikome, na temelju čega je u Dokumentaciji navedena mogućnost prijave nadležnom Centru za socijalnu skrb u slučaju odbijanja cijepljenja.

Prijavljivanje nuspojava cijepljenja

Iako nas Hrvatska agencija za lijekove HALMED poziva na prijavljivanje svih sumnji na nuspojave lijekova i cjepiva, a liječnicima je to i zakonska obveza, prema opisu u Dokumentaciji ne vidi se da će nuspojave cijepljenja biti poslane u HALMED,  već samo da će biti evidentirane u bazu eCIJEPIH-a.

Ukoliko je odabrano kod nuspojava nuspojave lijekova/cjepiva DA i odabrano je cjepivo koje uzročnik nuspojave tada se treba odmah ispuniti obrazac izvješća o nuspojavama opisan u poglavlju 2.2 koji će se u web aplikaciji automatski otvoriti ukoliko cjepitelj odabere da je bilo nuspojava prilikom unosa podataka o cijepljenju. Obrazac prikazan u poglavlju 2.2 potrebno je digitalizirati na način da se mogu upisati sva potrebna polja. Gdje se unose podaci iz šifrarnika iste je potrebno povezati na šifrarnike iz poglavlja 1.1.1, a gdje se unose podaci o organizacijskoj strukturi potrebno je iste povezati na podatke iz poglavlja 1.1.2.

Ispunjeni podaci iz Potvrde o cijepljenju te iz obrasca izvješća o nuspojavama automatski će po snimanju biti vidljivi u centralnom cijepnom kartonu eCIJEPIH.

Dakle, nije razvidno na koji način će uopće HALMED, HZJZ ili Ministarstvo zdravstva prikupljati podatke o nuspojavama cijepljenja, ako se oni neće slati zbirno u okviru gore navedenog mjesečnog izvješća.

Jedna od mjera za postizanje veće procijepljenosti unutar Europske unije je i proširivanje ovlasti za provođenje cijepljenja, što znači da cijepljenje obavljaju i ljekarnici i drugi zdravstveni djelatnici unutar zdravstvenog sustava. Te su mjere uvele neke zemlje EU, poput Portugala i Irske, a izvan EU to su Norveška i Švicarska. Obrazloženje je da su ljekarne smještene i u manje dostupnim mjestima, imaju prikladno radno vrijeme i ljekarnici mogu dati brze savjete.

A mislili ste da ćete lako iz zemlje u zemlju? Da ćete izbjeći iglu?

Neće biti lako.

Obavijest-o-prethodnom-savjetovanju-1

PreuzmiDokumentacija-o-nabavi-CIJEPIH-18-04-2019Preuzmi

Izvor: roditeljodlucuje.hr

Releated

Astra Zeneca i to…

Osvrt u smislu tijeka procesa odobrenja – za laike Umjetna glad za cjepivom stvorena je već puno prije nego što je ono stiglo do nas. Žestoke reakcije na neisporuku Astra Zeneca (AZ) cjepiva nekoliko tjedana prije dolaska na europsko tržište značile su da nas vjerojatno čeka jedna ozbiljna marketinška kampanja. Jednom dijelu javnosti je bilo […]

O važnosti Imunološkog!

Reakcija na objavu o HALMED-u i izostanku analiza cjepiva – pogubni razmjeri štete Nastavno na objavu https://cijepljenje.info/agencija-za-lijekove-ne-provodi-sigurnosnu-analizu-sadrzaja-cjepiva/ javio nam se Zoran Kalinić iz inicijative Naša krv za naše zdravlje – pokrenimo Imunološki odmah, s reakcijom koju prenosimo u cijelosti. Zoran Kalinić je u posljednja dva desetljeća bio uključen u čitav niz projekata u zdravstvu, poput […]