Uvođenje Centralnog e-cijepnog kartona Republike Hrvatske

Ministarstvo zdravstva priprema uspostavu Centralnog mjesta za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske (eCEZDLIH) i Centralnog e-Cijepnog kartona Republike Hrvatske (eCIJEPIH).

U travnju 2018. pokrenuto je prethodno javno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave, nakon čega je u travnju 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Ministarstvo objavilo Dokumentaciju o nabavi uspostave Centralnog mjesta za zaprimanje, distribuciju i praćenje lagera cjepiva Republike Hrvatske (eCEZDLIH) i Centralnog e-Cijepnog kartona Republike Hrvatske (eCIJEPIH) – evidencijski broj nabave: 59/19 – OP.

Ovo su sve pripreme za uspostavu centralnog registra imunizacije u
svakoj zemlji članici EU, koji bi se, kako predlaže Europska komisija u
svojim dokumentima i strategijama vezanima za imunizaciju građana
Europske unije, učinili dostupnima zdravstvenim radnicima i izvan
granica matične zemlje. Dakle, podaci o cijepljenju svakog građana
Europske unije dijelili bi se gotovo nesmetano unutar Unije.

U dokumentaciji o nabavi se navodi sljedeće:

Centralni e-cijepni karton eCIJEPIH imat će funkciju centralne pohrane podataka o cijepljenim osobama u Republici Hrvatskoj. Podaci u eCIJEPIH dobivat će se iz zaprimljenih informacija iz zdravstvenih ustanova i doktora medicine koji provode cijepljenje.

eCIJEPIH treba se uspostaviti na dva načina. Za cijepljenja provedena u higijensko-epidemiološkim službama HZJZ-a i županijskih zavoda za javno zdravstvo treba se napraviti kao web aplikacija, dok za ostale timove u zdravstvenim ustanovama kao i doktore medicine koji provode cijepljenje potrebno je uspostaviti web servise objavljene na eCIJEPIH kojima će njihove aplikacije moći pristupati.

… U okviru ovog projekta će se nova  e-usluga u sustavu e-Građani koja će građaninu omogućiti praćenje svih cijepljenja zajedno sa serijskim brojem cjepiva koje je primio te usporedbu s propisanim planom cijepljenja čime će građanin dobiti elektronički cjepni karton. Za malodobnu djecu roditeljima će se omogućiti, sukladno zakonskim i pod zakonskim aktima, pristup cjepnom kartonu njegova djeteta.  Druga nova e-usluga biti će za sve zdravstvene djelatnike koja će omogućiti uvid u cjepni karton građana. U slučaju prelaska djeteta od jednog izabranog liječnika drugom (na razini primarne zdravstvene zaštite-horizontalni prijenos) ili od jednog pedijatra na drugog,  ili promjenom cjepitelja (npr. rastom djeteta iz pedijatrijske skrbi/obiteljske medicine u preventivnu skrb  školske medicine ili unutar školske medicine)  zdravstveni djelatnici moći će preuzeti elektronički cjepni karton djeteta.

Ovim programom omogućuje se svim cjepiteljima i izabranim liječnicima uvid u procijepljenost njihovih pacijenata , kvalitetno praćenje procijepljenosti na razini službi u PZZ i distribucija zaštićenih skupnih podataka u HEO županijskih zavoda javno zdravstvo i HZJZ.

Neodazivanje na poziv
ili odgađanje i odbijanje cijepljenja

U dijelu koji se odnosi na slučajeve kada se roditelji ili
punoljetni učenici i studenti ne odazovu na cijepljenje, naručitelj usluge tj.
aplikacije traži sljedeće:

Poziv na cijepljenje se trebaju slati iz lokalnih aplikacija pojedinih timova u zdravstvenim ustanovama i doktora medicine koji provode cijepljenje sukladno kalendaru cijepljenja te podacima o djeci/učenicima/studentima koji pripadaju tom timu. Poziv na cijepljenje se može slati putem škola ili direktno uručiti prilikom posjeta u ordinaciji. Primjer obrasca poziva za cijepljenje je naveden u poglavlju 2.4. Ovaj obrazac treba digitalizirati i prilagoditi da se osim u školskoj medicini koristi u timovima drugih djelatnosti. Ukoliko dođe do promjene ovog obrasca biti će potrebno implementirati i promijenjeni obrazac kada bude objavljen.

Ukoliko se dijete/učenik/student na isti ne odazove, tada tim mora moći poslati i drugi poziv, a nakon telefonskog razgovora s roditeljem/skrbnikom gdje se isti usmeno obavještava o potrebi cijepljenja, opisanom u poglavlju 3.3.

Ako nakon drugog poziva dijete/učenik/student ne dođe na cijepljenje tada se upućuje putem pošte preporučeno s povratnicom poziv opisan u Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi NN 103/13 (papirni oblik Obrasca broj 4 koji treba digitalizirati nalazi se  u poglavlju 3.3. Ukoliko dođe do promjene ovog obrasca biti će potrebno implementirati i promijenjeni obrazac kada bude objavljen.

Ukoliko roditelj/staratelj odbije cijepljenje djeteta tada liječnik vrši s roditeljem/starateljem savjetovanje o važnosti cijepljenja te piše bilješku. Ukoliko nakon ovog savjetovanja roditelj/staratelj ponovo odbije cijepljenje djeteta tada se isti upućuje u nadležnu higijensko-epidemiološku službu/ispostavu na savjetovanje. Nadležna HE služba/ispostava će u aplikaciji vidjeti sve roditelje/staratelje koji su upućeni na savjetovanje, te po njihovom savjetovanju moći će napisati bilješku koju će vidjeti i liječnik koji je uputio roditelja/staratelja na savjetovanje. U slučaju nedolaska na savjetovanje unijeti će se oznaka da roditelj/staratelj nije došao na savjetovanje te će ista biti također vidljiva liječniku koji je uputio na savjetovanje.

Ukoliko se nakon slanja trećeg poziva dijete/učenik/student ne odazove ili odbija cijepljenje tada je potrebno putem web servisa objavljenog na eCIJEPIH poslati poruku u nadležnu higijensko-epidemiološku službu županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Web aplikacija mora omogućiti vidljivost svih pristiglih prijava o nedolasku na cijepljenje ovlaštenim osobama higijensko-epidemiološke službe HJZJ-a. Uz svaku prijavu mora biti moguće upisati što je poduzeto s datumom unosa. Prijavu mora biti moguće eksportirati u PDF formatu i ispisati. Ukoliko se u međuvremenu dijete/učenik/student cijepe treba na ovaj ekranu doći obavijest da je cijepljeno i datum cijepljenja na temelju poruke web servisom koju šalju timovi u zdravstvenim ustanovama/doktori medicine koji provode cijepljenje kako je opisano u poglavlju 1.6.3.

Na mjesečnoj razini Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva i ovlaštene osobe higijensko-epidemiološke službe HZJZ-a trebaju imati mogućnost vidljivosti izvještaja u sustavu koji neće imati osobne podatke već sumarno na razini tima, podatke o broju osoba koje se planiralo cijepiti, broj osoba koji se nisu odazvali, broj savjetovanja s roditeljima/starateljima kod liječnika, broj savjetovanja s roditeljima/starateljima u nadležnoj higijensko-epidemiološkoj službi te broj osoba za koje je odbijeno cijepljenje.  Izvještaj mora biti moguće eksportirati u PDF formatu i ispisati.

Program treba omogućiti prijavu nadležnom Centru za socijalnu skrb u slučaju odbijanja cijepljenja koja se mora moći eksportirati u PDF formatu i ispisati.*

Svi koraci opisani u ovom poglavlju podložni su promjeni i ponuditelj treba implementirati zadnji naputak Ministarstva zdravstva kada ga isti donese.

Izrada sustava eCIJEPIH u skladu su s akcijskim planom Europske
komisije o jačanju suradnje među državama u svrhu bolje procijepljenosti
njena stanovništva. Roadmap on vaccination

Posebno se naglašava da je to sve u svrhu bolje zaštite naše
djece od zaraznih bolesti. Postoje čak i prijedlozi da se uvede “putovnica”
ne kao službeni dokument, već kao popratni dokument kakav imaju kućni ljubimci
(pet passport) koji putuju u inozemstvo. Službeno, iza svega stoji briga za
zdravlje djece, jer je povećana mobilnost između država Europske unije pa se i
roditelji s djecom sele iz države u državu, npr. iz Bugarske u Španjolsku, i bilo
bi, po njima, zaista velika šteta da dijete propusti koje cjepivo.

Neslužbeno, međutim, primjećujemo da građani imaju sve manje
slobode i prirodnih prava, a sve ih se više uvjetuje, prati i prisiljava.

Potpuno je nejasno, s obzirom da ne postoji zakon koji obvezuje liječnike cjepitelje na prijavljivanje ikome, na temelju čega je u Dokumentaciji navedena mogućnost prijave nadležnom Centru za socijalnu skrb u slučaju odbijanja cijepljenja.

Prijavljivanje
nuspojava cijepljenja

Iako nas Hrvatska agencija za lijekove HALMED poziva na
prijavljivanje svih sumnji na nuspojave lijekova i cjepiva, a liječnicima je to
i zakonska obveza, prema opisu u Dokumentaciji ne vidi se da će nuspojave
cijepljenja biti poslane u HALMED,  već
samo da će biti evidentirane u bazu eCIJEPIH-a.

Ukoliko je odabrano kod nuspojava nuspojave lijekova/cjepiva DA i odabrano je cjepivo koje uzročnik nuspojave tada se treba odmah ispuniti obrazac izvješća o nuspojavama opisan u poglavlju 2.2 koji će se u web aplikaciji automatski otvoriti ukoliko cjepitelj odabere da je bilo nuspojava prilikom unosa podataka o cijepljenju. Obrazac prikazan u poglavlju 2.2 potrebno je digitalizirati na način da se mogu upisati sva potrebna polja. Gdje se unose podaci iz šifrarnika iste je potrebno povezati na šifrarnike iz poglavlja 1.1.1, a gdje se unose podaci o organizacijskoj strukturi potrebno je iste povezati na podatke iz poglavlja 1.1.2.

Ispunjeni podaci iz Potvrde o cijepljenju te iz obrasca izvješća o nuspojavama automatski će po snimanju biti vidljivi u centralnom cijepnom kartonu eCIJEPIH.

Dakle, nije
razvidno na koji način će uopće HALMED, HZJZ ili Ministarstvo zdravstva
prikupljati podatke o nuspojavama cijepljenja, ako se oni neće slati zbirno u
okviru gore navedenog mjesečnog izvješća.

Jedna od
mjera za postizanje veće procijepljenosti unutar Europske unije je i
proširivanje ovlasti za provođenje cijepljenja, što znači da cijepljenje obavljaju
i ljekarnici i drugi zdravstveni djelatnici unutar zdravstvenog sustava. Te su
mjere uvele neke zemlje EU, poput Portugala i Irske, a izvan EU to su Norveška
i Švicarska. Obrazloženje je da su ljekarne smještene i u manje dostupnim
mjestima, imaju prikladno radno vrijeme i ljekarnici mogu dati brze savjete.

A mislili
ste da ćete lako iz zemlje u zemlju? Da ćete izbjeći iglu?

Neće biti lako.

Obavijest-o-prethodnom-savjetovanju-1

PreuzmiDokumentacija-o-nabavi-CIJEPIH-18-04-2019Preuzmi

Izvor: roditeljodlucuje.hr

Releated

Pretjerano uzimanje lijekova kod djece dovodi do više zdravstvenih problema, a time opet i do više lijekova

Djeca s poremećajima ponašanja i mentalnog zdravlja često postaju žrtve polifarmacije (upotrebe više lijekova u isto vrijeme). Jedan sustavni pregled pokazao je da do 87% djece i mladih s autizmom prima dva ili više lijekova istovremeno. Od 2006. do 2015., recepti za lijekove za poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD) među pacijentima u dobi od 2 […]

Otkriveno izlučivanje mRNA cjepiva protiv COVID-19 u majčinom mlijeku?

Časopis Američkog medicinskog udruženja (JAMA) objavio je pismo u ponedjeljak (26. rujna) koje naizgled dokazuje da je širenje mRNA cjepiva protiv COVID-19 stvarna stvar. Prema laboratorijskim rezultatima koje su dali znanstvenici, tragovi mRNA cjepiva protiv COVID-19 otkriveni su u majčinom mlijeku nekih dojilja. Ovi podaci po prvi put uvjerljivo pokazuju biodistribuciju mRNA cjepiva u stanice […]