Imigranti kao pokusni kunići danas, a sutra mi?

Pravilnikom se danas imigrantima, a sutra vjerojatno i našoj djeci, nalaže nadoknadno cijepljenje protiv bolesti koje se interesdžijski kontinuirano dodaju u Program obveznog cijepljenja. Toliko o pravnom načelu zabrane retroaktivnog djelovanja propisa.

Protokol nadoknadnog cijepljenja, uradak objavljen na internetu, prepisan od WHO-a, bez ikakvog zakonskog uporišta, narušava načelo pravne sigurnosti.

Sad kad vidimo da planiraju po istom obrascu uvesti cijepljenje protiv COVID-19, nije nam svejedno.

I ne treba nam biti svejedno!

Od ljudske je bijede – Ljudsko srce veće.