Otvoreno pismo prosvjetnim radnicima povodom dopune uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021-2022

Zagreb, 12. studeni, 2021. godine

Poštovani/a, ravnatelji/ce, profesori/ce, učitelji/ce, stručni/e suradnici/e, svi prosvjetni radnici,

pozivamo Vas na suradnju u duhu dobrobiti djeteta i načela najboljeg interesa djeteta a povodom dopune uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. od dana 05.11.2021. godine za čiji sadržaj, potaknuti znanstvenim spoznajama, izražavamo ozbiljnu zabrinutost kao roditelji čija je temeljna briga najbolji interes naše djece.

U tu svrhu, obzirom da je argumentirana stručna i javna rasprava izostala, skrećemo pozornost na nekoliko važnih činjenica vezanih za zaštitu zdravlja i odgovornost koju imate kao nositelji organizacije i provedbe nastave vezano za okvir unutar kojeg djelujete.

U Statutu Svjetske zdravstvene organizacije stoji „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne puko odsustvo bolesti ili poremećaja“.

Zakonsko uporište za uvođenje bilo koje mjere mora biti svrsishodnost i mjera mora imati više dobrobiti od štete. Ako mjera nije svrsishodna i čini veću štetu od koristi, nije zakonita.

Djeca obolijevaju rijetko, a ako obole imaju blage simptome i zanemarive posljedice.

Djeca nisu superširitelji virusa SARS-CoV-2

Iz iznad navedenog nedvojbeno proizlazi da djeca nisu ozbiljno ugrožena virusom SARS-CoV-2.

O štetnosti i nesvrsishodnosti nošenja maski možete pročitati na linkovima ispod i u privitku (Prilog 1).

  • https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-face-masks-community-first-update.pdf
  • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33751973/
  • https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344 njemačka studija o zdravstvenim posljedicama koje izaziva redovito nošenje zaštitnih maski objavljena u travnju 2021. godine (Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 4344), metaanaliza, tj. pregled gotovo dviju stotina objavljenih znanstvenih radova koje su njemački autori usporedili, kritički procijenili i statistički obradili, te zaključili studiju eksplicitnim upozorenjem: „Štetni učinci nošenja maski klinički su relevantni“. Studijom je detektiran niz poremećaja povezanih s učestalim nošenjem maski: povišenje ugljičnoga dioksida u krvi, pad zasićenja krvi kisikom ili hipoksemija, otežano disanje, ubrzan rad srca, povišen krvni pritisak, osjećaj slabosti i umora, smanjena sposobnost koncentracije, ubrzano disanje, kratak dah, glavobolja, pojava akni i crvenila, oštećenja kože i iritacija, smanjenje kardiopulmonalnoga kapaciteta, vrtoglavica, pospanost… Svi nabrojani poremećaji su simptomi koji prate sindrom iscrpljenosti izazvane maskom (MIES), koji se mnogo češće pojavljuje kod ljudi koji redovito nose zaštitne maske. Sindrom MIES je postao standardni termin u medicinskoj literaturi.
  • https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743

Eksperimentalna procjena sadržaja ugljičnog dioksida u udahnutom zraku sa i bez maski za lice kod zdrave djece: Randomizirano kliničko ispitivanje (dr. sc. Harald Walach; Ronald Weikl, dr.med; Juliane Prentice, bacc; i dr.), objavljena u lipnju 2021. godine, otkriva da nošenje maske može izložiti djecu opasnim razinama ugljičnog dioksida u samo TRI MINUTE i dovesti do oštećenja koja se mogu pripisati hiperkapniji, što je dovoljan dokaz o štetnom učinku nošenja maski kod djece, pogotovo mlađe djece do 7 godina. Stoga, autori studije sugeriraju da djecu ne treba prisiljavati na nošenje maski za lice i apeliraju na donošenje odluka u skladu s dokazima. Studija je povučena s online objave iz JAMA Pediatrics, uz objašnjene autora ”povlačenje je bilo političko, jer se nekima nisu svidjeli naši podaci.”

Prema objavljenim rezultatima istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH pod nazivom Nacionalno praćenje učinaka pandemije bolesti covid-19 na sustav odgoja i obrazovanja u republici hrvatskoj (Boris Jokić & Zrinka Ristić Dedić), koje je provedeno u razdoblju svibanj – lipanj 2021. godine, u kojem je sudjelovalo više od 27.000 učenika iz pet generacija (4., 6. i 8. razred osnovna škole, 2. i završni razred srednje škole) vidljivo je kako su učinci mjera na mentalno zdravlje djece devastirajući. Izdvajamo: str. 24. i 25. – stručni suradnici u školama u RH (psiholozi, pedagozi, socijalni pedagozi) su u odnosu na razdoblje prije pandemije primijetili kod učenika:

– 77,4% više ili značajno više simptoma depresivnih stanja

– 87% više ili značajno više simptoma anksioznih stanja te

-75,8% više ili značajno više simptoma fobija i strahova.

Iz spomenutih istraživanja proizlazi da nošenje kirurških i platnenih maski nema znanstveno uporište koje bi poduprlo neštetnost i svrsishodnost takvog postupka, općenito, a pogotovo kod djece i mladih. Štoviše, gomilanjem novih podataka znanstvena istina je na strani onih koji nošenje maski smatraju rizičnim ponašanjem. Također, zabrinjavajuće su mjere koje kontinuirano mogu održavati razvijanje straha – u ovom slučaju straha od bolesti. Tim više što, ponavljamo, djeca ovom bolešću nisu ozbiljno ugrožena niti predstavljaju potencijalni rizik za okolinu.

Djeci je za normalan rast, razvoj i sveukupno zdravlje potrebna sigurna i stabilna okolina u kojoj se neće poticati socijalno otuđenje, ograničavanje disanja, prisila, diskriminacija, nametanje strepnje i neizvjesnosti.

Sve ukazuje na to da preporuke, upute i odluke idu protiv zdravlja tj. na štetu zdravlja i to ne samo djece, već i odraslih a kao takve nisu u suglasnosti s Ustavom i zakonom. Pa tako kada su u pitanju djeca, očito je da se grubo zanemaruju i podrivaju brojni temeljni elementi zdravlja, te se donose „preporuke“ bez valjanih i nedvojbenih znanstvenih dokaza po principu neupitne i samorazumljive „istine“, kako o učinkovitosti, a još više o sigurnosti istih, a sve se ocjenjuje naprečac i isključivo u jednoj vrlo uskoj kategoriji „odsutnosti bolesti COVID-19“.

Podsjećamo da “u svim akcijama koje se odnose na djecu, bilo da ih poduzimaju javne ili privatne ustanove socijalne skrbi, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, najbolji interes djeteta mora imati prednost” (čl. 3. st.1. Konvencije o pravima djeteta), te da je sukladno čl. 64. st.1. Ustava Republike Hrvatske dužnost svih da štite djecu.

Dok znanstvenici multidisciplinarno ne postignu konsenzus o sigurnosti i korisnosti zaštitnih maski, službene upute o potrebi nošenja maski nisu znanstveno utemeljene a kao takve niti zakonite. Bez znanstvenoga je suglasja „obveza maskiranja“ umišljena briga o zdravlju.

O štetnosti dezinficijensa za djecu možete pročitati u radu prof. dr. sc. Valerija Vrčeka s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilište u Zagrebu koji dostavljamo u privitku (Prilog 2).

Obzirom na svetu dužnost odgoja i obrazovanja naše djece koju dijelite s nama roditeljima te odgovornost koju imate prema svojim zaposlenicima, posebno sveukupnom društvu, a u svrhu zaštitite interesa djece te prevencije mogućih konfliktnih situacija i sudskih postupaka prema odgovornim osobama, apeliramo da pri odluci o organizaciji i provedbi nastave u svojoj ustanovi uzmete u obzir sve navedeno i postupite prema vlastitoj savjesti radi sveobuhvatnosti zaštite zdravlja učenika i zaposlenika te u skladu s Ustavom RH, međunarodnim ugovorima koji čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH i po pravnoj snazi su iznad zakona, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statutu škole i dr. pozitivnim propisima kojima se štite i promiču prava djece po principu najboljeg interesa djeteta gdje je dobrobit djeteta najvažnija, te poštujući Obiteljski zakon.

„U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.“

Najljepše se zahvaljujemo svim hrabrima prosvjetnim radnicima koji su po svojoj savjesti zastupali, štitili i promicali prava djece i vjerujemo da će i ostali slijediti njihov primjer.

 

Srdačan pozdrav,

dr. sc. Alma Demirović, dr. med.,

predsjednica HURA-e

 

PRILOG 1 – Znanstveni dokazi o nedjelotvornosti maski za lice

PRILOG 2 – Znanstveni dokazi o štetnosti dezificijensa

Releated

[PREOKRET] Liječnici mogu prepisivati ivermektin i hidroksiklorokin za liječenje COVIDA-19, odlučio Državni odvjetnik Nebraske SAD-a

Svjedoci smo da se kao nikada do sada politika intenzivno miješa u odnos liječnika i pacijenta, određujući koga će i kako liječnici liječiti. Takvi politički propisi i protokoli često nemaju veze sa znanošću i medicinskom etikom, već je u pitanju nešto posve drugo. U pitanju su interesi pandemijskog marketinga koji se preko određenih struktura i […]