Pravobraniteljica za djecu zatražila od Ministarstva zdravstva izvješće o nadzoru nad prijavljivanjem nuspojava cijepljenja

Pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević, u travnju 2019. odgovorila je saborskom zastupniku Marinu Škiboli, koji je osobno uručio podnesak Hrvatske udruge roditelja aktivista (HURA) u veljači 2019., nakon tematske sjednice u Hrvatskom saboru: „Cijepljenjem do najvišeg standarda zdravstvene zaštite djece”.

Alma Demirović, predsjednica HURA-e i Marin Škibola, saborski zastupnik

Pravobraniteljica je upoznala Ministarstvo zdravstva sa sadržajem apela roditelja, kao i sa “Svjedočanstvima hrvatskih roditelja o nuspojavama cijepljenja“ te zatražila da joj Ministarstvo zdravstva dostavi izvješće i povratnu informaciju u pogledu nadzora nad prijavljivanjem nuspojava cijepljenja.

U zaključku je, međutim, navela:

Raspravu o tome je li naše društvo postiglo razinu zrelosti koja ostavlja prostor i za eventualno uvođenje drugačijih modaliteta vezanih za obvezatnost cijepljenja pažljivo pratimo, konzultiramo se sa stručnjacima, osluškujemo reakcije drugih institucija koje se bave zaštitom prava djeteta, pratimo rezultate istraživanja. Pri tome nikako ne zaboravljamo da je riječ prije svega o pravu djeteta koje treba ostati besplatna usluga svakom djetetu.

Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu
(izvor: http://dijete.hr/)

Odgovor pravobraniteljici uputila je HURA u supotpisu sa saborskim zastupnikom Marinom Škibolom:

Ostajemo pri navodima predmetnog dopisa uz Svjedočanstva hrvatskih roditelja o nuspojavama cijepljenja kojima ukazujemo na grubo kršenje ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine prava nezakonitim i nepravilnim radom zdravstvenih ustanova i njihovih radnika koji pacijentima izravno pružaju uslugu cijepljenja a kao posljedice uskrate informiranog pristanka i poduzimanja svih poznatih mjera predostrožnosti prije cijepljenja u okviru zakonske regulative radi minimaliziranja rizika od nastanka štete nakon cijepljenja prouzročene trajnim oštećenjem zdravlja i/ili smrti1 potpuno zdravih osoba.

 

Primjenom cjepiva potpuno zdrava djeca stavljaju se u rizik trajnog oštećenja i/ili smrti, bez garancije proizvođača cjepiva o učinkovitosti svog proizvoda s kojom činjenicom roditelji kao njihovi zakonski zastupnici nisu upoznati od strane zdravstvenih ustanova i radnika a kojima je isto obveza pod prijetnjom sankcije, stoga niti suglasni s mogućim nastankom štete cijepljenjem kod svog zdravog djeteta što je pravno neodrživa konstrukcija a sve iz razloga podizanja javne svijesti o koristima cjepiva uz izostanak podizanja javne svijesti o rizicima cijepljenja unatoč što zakonska odredba pod cjelovitu informaciju podrazumijeva potpunu obaviještenost kako o prednostima tako i rizicima cijepljenja.

 

Povrh navedenog zdravstvene ustanove i radnici koji pacijentima izravno pružaju uslugu cijepljenja krše zakonsku regulativu nepoduzimanjem svih poznatih mjera predostrožnosti prije cijepljenja konkretno neisključivanjem kontraindikacija za cijepljenje, stanja u kojima se ne smije cijepiti, propisanih Pravilnikom i od proizvođača cjepiva što znači da se djeca cijepe uz kontraindikacije dok se ne dokaže suprotno. Za posljedicu takvog neodgovornog postupanja imamo potresna svjedočanstava roditelja diljem svijeta čija su potpuno zdrava djeca nakon cijepljenja oboljela kojima svoj doprinos daju i hrvatska djeca, a koja se stavljaju pod tepih na sve moguće i nemoguće načine i to sigurno ne u najboljem interesu i za dobrobit djece. Navedenim nezakonitim postupanjem grubo se krši pravo na zdrav život, pravo osobnosti, pravo na slobodu, institut roditeljske skrbi, te pravo na zdravstvenu zaštitu.

 

U trenutku kad cjepiva kojima se cijepe zdrava djeca neće imati:

 

1.mjere opreza, 2. kontraindikacije, 3. taksativno navedene i potencijalne nuspojave, 4. trajno oštećenje i/ili smrt kao mogući ishod nuspojava cijepljenja prethodno potpuno zdravog djeteta, 5. amputiranu odgovornost proizvođača za neispravan proizvod,

 

kada će za cjepiva, kao što jesu i za sve zakonom definirane lijekove, biti dostupni rezultati:

 

1)farmakokinetičkih ispitivanja koja bi nam trebala dati odgovor na koji se način cjepivo apsorbira, distribuira, biotransformira i eliminira iz organizma, 2) testiranja na toksičnost, mutagenost, teratogenost i kancerogenost, 3) dugoročnih, kliničkih, dvostruko – slijepih placebo studija, koji udovoljavaju zahtjevima medicinske znanosti izrađeni od strane nezavisnih institucija koje nisu u sukobu interesa,

te kada ćemo imati podatke o stvarnoj šteti utemeljene na znanstvenim dokazima koji in concreto mogu biti jedino relevantni, moći će se zauzeti stav o omjeru koristi i štete i je li cijepljenje jednako zdravlju. Zasad za isto razvidno nedostaje adekvatnih dokaza a zdravstvena struka zauzela je stav: Prisilno cijepljenje protiv zaraznih bolesti nije u skladu s liječničkom etikom.”

 

Stoga, svaki roditelji kao zakonski zastupnik ima apsolutno pravo na suodlučivanje kada je riječ o cijepljenju vlastitog djeteta bez dodatne neosnovane stimulacije represivnim mjerama na odluku koja se tiče života i zdravlja (prava osobnosti) njegovog djeteta, a zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove imaju obvezu isto pravo apsolutno poštovati uz poduzimanje svih poznatih mjera predostrožnosti prije samog cijepljenja u svrhu minimaliziranja rizika od nastanka štete, a za slučaj sumnje na nastanak štete istu propisano evidentirati i uzeti u obzir za daljnje postupanje.

Ističemo kako je aktivno zadržavanje fokusa na polarizaciji pro i contra cijepljenja bespredmetno, tj. s isključivom svrhom stavljanja  m e r i t u m a  u 2. plan a to je da se cijepljenje u Hrvatskoj, u praksi provodi na nedopušten način – b e z  ispunjenja 2 osnovne zakonske pretpostavke: 1. pribavljenog informiranog pristanka obzirom na mogući ishod nuspojave cijepljenja kao što su smrt i trajno oštećenje zdravog djeteta i 2. isključivanja kontraindikacija prije cijepljenja propisanih Pravilnikom i od strane proizvođača cjepiva što je nužno privesti odgovornosti radi budućeg neponavljanja.

 

U uvjerenju da ćete snagom svoje uvjerljivosti i sukladno zakonskim ovlaštenjima pomoći djeci i njihovim zakonskim zastupnicima u nastojanju da se adekvatnije realiziraju prije opisana prava unaprijed Vam se na tome zahvaljujemo.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednica Hrvatske udruge roditelja aktivista

dr.sc. Alma Demirović, dr.med.

Saborski zastupnik

Marin Škibola, mag. oec.

 

1 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/428264.pdf (obrazac broj 2)

https://cijepljenje.info/wp-content/uploads/2015/01/Definicije-nuspojava-cijepljenja.pdf (str. 2)

https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/monthly-stats-april-2019.pdf (str. 5)

https://childrenshealthdefense.org/news/4-billion-and-growing-u-s-payouts-for-vaccine-injuries-and-deaths-keep-climbing/

https://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/12/vaccin-dc3a9cc3a8s.pdf (str. 201/249 Table 36)

https://www.vaccineshoppecanada.com/document.cfm?file=Pediacel_E.pdf (str. 7/42)

https://www.fda.gov/media/74385/download (str. 15/36, t. 208, 209, 211, 212)

 


Releated

EUROPA TRPI ZASTRAŠUJUĆI PORAST BROJA SMRTNIH SLUČAJEVA MEĐU DJECOM od 755% otkako je EMA ODOBRILA CJEPIVO protiv COVID-a za DJECU?

Krajem kolovoza ekskluzivno je otkriveno da službene brojke o smrtnosti za Europu pokazuju šokantan porast od 691% u prekomjernoj smrti među djecom do 33. tjedna 2022. otkako je Europska agencija za lijekove produljila odobrenje za hitnu upotrebu Pfizerovog cjepiva protiv Covid-19 za korištenje kod djece u dobi od 12 do 15 godina u svibnju 2021. […]