Poštujte sebe i bližnje, informirajte se!

Nastavno na sustavno, intenzivno preporučivanje cijepljenja protiv virusa SARS-CoV-2, pogotovo cijepljenja djece, niže su priložene upute o dostupnim cjepivima na tržištu RH kako slijedi, a koja su pod dodatnim praćenjem ▼:

Predlažemo da upute pažljivo pročitate s fokusom na učinkovitost, indikacije, kontraindikacije, sastav i nuspojave cjepiva jer su namijenjene informiranju krajnjih korisnika (pacijenata), tj. Vas.

Dvije su osnovne zakonske pretpostavke za cijepljenje:

  1. pravo na suodlučivanje pacijenta tj. zakonskog zastupnika pacijenta za slučaj da je pacijent maloljetan ili tzv. informirani pristanak, koji obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost (cjelovitu, sveobuhvatnu informaciju bez koje nema informiranog pristanaka), i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka sadržano na obrascu suglasnosti, te izjave o odbijanju. Obrascu suglasnosti se prilaže sadržaj obavijesti o pojedinom preporučenom dijagnostičkom, odnosno terapijskom postupku a koju utvrđuje nositelj zdravstvene djelatnosti uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i uz suglasnost Ministarstva zdravstva, a pacijent, tj. zakonski zastupnik maloljetnog pacijenta, za slučaj da je suglasan sa sadržajem obrasca suglasnosti isti potpisuje.
  2. isključivanje kontraindikacija za cijepljenje tj. postupanje zdravstvenog radnika VSS koji izravno pruža uslugu cijepljenja prema pravilima struke tj. pažnjom dobrog stručnjaka što podrazumijeva poduzimanje svih poznatih, propisanih mjera predostrožnosti prije cijepljenja radi izbjegavanja nuspojava cijepljenja koje mogu rezultirati nepoželjnim sporednim pojavama kao što su smrt i trajno oštećenje prethodno zdravog čovjeka što također mora biti sadržano u obavijesti koja se prilaže obrascu suglasnosti jer u suprotnom informiranog pristanka nema. Stoga je bitno da liječnik ispoštuje odredbe Pravilnika koje se odnose na kontraindikacije za cijepljenje radi njihovog isključivanja kao i uputu o lijeku/cjepivu proizvođača (kontraindikacije, mjere opreza) na koju Pravilnik ukazuje, te, naravno, pravo na suodlučivanje. Ako ove 2 osnovne zakonske pretpostavke kumulativno nisu ispunjene, cijepljenje je nedopušteno.

Ustavom RH je zajamčena sloboda savjesti i vjeroispovijedi koja se ne može ogrančiti kao niti pravo na život, te zabrana mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

https://healthimpactnews.com/2021/10570-dead-405259-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/

Podsjećamo kako je dana 29.01.2021. godine izglasana rezolucija Vijeća Europe koja zabranjuje državama članicama da cijepljenje protiv koronavirusa učine obveznim ili da se njime može diskriminirati radnike ili sve koji se ne cijepe.

Izdvajamo određene točke iz izvornog teksta rezolucije i link na istu: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

7.3 u pogledu osiguranja visoke prihvaćenosti cjepiva:

7.3.1 osigurati da građani budu informirani da cijepljenje NIJE obvezno i da nitko ne bude prisiljen politički, socijalno ili drugačije cijepiti se ako to i sam ne želi;

7.3.2 osigurati da nitko ne bude diskriminiran zbog necijepljenja obzirom na moguće zdravstvene rizike ili zato što se ne želi cijepiti.

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) (eng. European Court of Human Rights (ECHR), fr. Cour européenne des Droits de l’ Homme (CEDH)) je sudska institucija Vijeća Europe.

 

U svakoj uputi o lijeku/cjepivu piše sljedeće:

 

”Prije cijepljenja djeteta, pažljivo pročitajte ovu uputu!

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati.

Za podrobnije informacije ili savjet obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ovo cjepivo namijenjeno je Vašem djetetu. Ne prosljeđujte ga drugim osobama.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.”

__________________________________________________

 

”Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti lijeka.”

 

”POŠTUJTE SEBE I BLIŽNJE, INFORMIRAJTE SE U KORIST OČUVANJA I ZAŠTITE NAŠEG ZDRAVLJA!”

Releated

[PREOKRET] Liječnici mogu prepisivati ivermektin i hidroksiklorokin za liječenje COVIDA-19, odlučio Državni odvjetnik Nebraske SAD-a

Svjedoci smo da se kao nikada do sada politika intenzivno miješa u odnos liječnika i pacijenta, određujući koga će i kako liječnici liječiti. Takvi politički propisi i protokoli često nemaju veze sa znanošću i medicinskom etikom, već je u pitanju nešto posve drugo. U pitanju su interesi pandemijskog marketinga koji se preko određenih struktura i […]