PETICIJA! – Pravo Europljana na slobodu izbora pri cijepljenju

U Povelji o temeljnim ljudskim pravima Europske unije (1) jasno piše: “U području medicine i biologije mora se poštovati slobodan i informirani pristanak.” Približno 40% građana Europske unije (2) nema to temeljno pravo kad se suoče sa cijepljenjem. To je kršenje naših univerzalnih ljudskih prava. Američki je Vrhovni sud 2011. godine u presudi napisao da su cjepiva “neizbježno rizična” (3), stoga obvezno cijepljenje nametnuto građanima nije niti medicinski niti etički prihvatljivo, pogotovo ako nisu dozvoljena izuzeća na temelju medicinskih, vjerskih ili osobnih razloga.

Europski forum za vigilanciju cjepiva koji predstavlja 20 europskih zemalja (http://www.efvv.eu) od kojih su većina članice Europske unije, zahtijeva sljedeće:

1. Ukidanje obveznog cijepljenja diljem Europe budući da se time krše naša univerzalna ljudska prava,

2. Da se nikad ne uvede obvezno cijepljenje u zemljama u kojima je cijepljenje fakultativno,

3. Primjenu načela predostrožnosti pri cijepljenju u cijeloj Europi,

4. Omogućavanje građanima Europe uživanje prava na slobodan izbor i informirani pristanak pri cijepljenju,

5. Uvođenje učinkovitog i nezavisnog Europskog sustava prijave nuspojava (ESPN tj. VAER) da bi se nadzirala sigurnost cjepiva.

 

Milijun potpisa iz najmanje sedam zemalja Europske unije zajamčilo bi nam da se pokrene rasprava u Bruxellesu. Bez obzira kakva je politka cijepljenja u Vašoj zemlji, molimo Vas da potpišete peticiju i dijelite je dalje.

Procjenjuje se da u 2015. godini oko 400 milijuna građana u zemljama Europske unije ima slobodu izbora u vezi cijepljenja, dok oko 258 milijuna građana još nema tu slobodu (4). Cijepljenje je obvezno u Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji, Litvi, Makedoniji, Mađarskoj, Malti, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji (5) te u drugim zemljama koje će se vjerojatno uskoro priključiti Uniji. Stoga pozivamo sve Europljane da se ujedine i ustanu sa zahtjevom da se kreira jedinstvena politika cijepljenja temeljena na slobodnom informiranom izboru i pristanku. Usto zahtijevamo stvaranje nezavisnog i učinkovitog tijela za nadzor cjepiva koje bi bilo transparentno, a njegovi podaci dostupni javnosti. Smatramo da se obvezno cijepljenje mora ukinuti i da se mora formirati učinkovit sustav prijavljivanja neželjenih posljedica cjepiva zato što se svakim neželjenim ili prisilnim medicinskim postupkom krši sljedeće:

o Univerzalna Deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija,

o Povelja o temeljnim pravim Europske unije,

o Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih nacija,

o Konvencija Europskog vijeća o zaštiti ljudskih prava i digniteta ljudskih bića u vezi primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomiedicini,

o Europska povelja o pravima pacijenata

o Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima te čak i

o Nirnberški kodeks (skup etičkih načela istraživanja u vezi s medicinskim pokusima na ljudima, nastalima kao rezultat Nirnberškog procesa na kraju Drugog svjetskog rata).

U Povelji o temeljnim pravima Europske unije jasno je navedeno: “Svatko ima pravo na poštovanje svog tjelesnog i duhovnog integriteta” (6). Također se navodi: “U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće: slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenim zakonom; (7)” te na kraju: “mora se poštovati zabrana eugeničkih postupaka te uporabe ljudskog tijela ili njegovih dijelova kao izvora financijske koristi” (8).

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskih bića glede primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini Europskog vijeća jasno navodi: “Interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prevagu nad samim interesom društva i znanosti” (9). Također se navodi da se “zahvat koji se odnosi na zdravlje može… izvršiti samo nakon što je osoba koje se zahvat tiče dala slobodan pristanak i pristanak na temelju poznavanja činjenica za njega. Toj se osobi prethodno daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata, kao i o njegovim posljedicama i rizicima. Osoba može slobodno i u bilo koje vrijeme povući svoj pristanak” (10).

Europska povelja o pravima pacijenata jasno kaže: “Svatko polaže pravo na sve informacije koje mogu omogućiti aktivno sudjelovanje u odlukama o vlastitom zdravlju; ove informacije su preduvjet za svaki postupak i zahvat u svrhu liječenja, uključujući i sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima (4 – Pravo na pristanak)(11). Također: “Svatko polaže, na temelju odgovarajućih informacija, pravo na slobodan izbor između različitih postupaka i zahvata, te pružatelja/osiguravatelja zdravstvenih usluga (5 – Pravo na slobodan izbor) (12)”; “Svatko polaže pravo na sigurnost od štete prouzročene slabom organizacijom zdravstvenih usluga, stručnim nemarom i greškom, kao i pravo na dostupnost zdravstvenih usluga i zahvata visokih sigurnosnih standarda (9 – Pravo na sigurnost)” (13).

Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih nacija sadrži ove odredbe: “Roditelji ili zakonski skrbnici snose najveću odgovornost za odgoj i razvoj djeteta. Dobrobit djeteta mora biti njihova temeljna briga” (14).

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima jasno kaže: “Svatko ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere; to pravo uključuje… slobodu… da iskazuje svoju vjeru, uvjerenje bogoslužjem, obredima, praktičnim vršenjem i poučavanjem” (15).

U Nirnberškom kodeksu piše: “Pristanak ljudskog subjekta je apsolutno nužan” (16).

Neželjene posljedice lijekova u koje spadaju i nuspojave cjepiva među prvih su pet uzroka smrti u Europskoj uniji (17), no moguće je da bi bile i na višem mjestu budući da, kako potvrđuje i David Kessler, presjedavajući u Američkoj saveznoj agenciji za hranu i lijekove tijekom 90-ih godina (18), se prijavljuje tek jako mali broj stvarnih posljedica i nuspojava, a nepriznavanje uzročne povezanosti s cjepivima dodatni je problem.

Američki Vrhovni sud u jednoj svojoj presudi tvrdi da su “cjepiva neizbježno rizična” (19).

Cijepljenje je invazivni medicinski zahvat koji može izazvati oštećenje, pa kao takav, prema njemačkom Krivičnom zakonu (20), zahtijeva informirani pristanak. I službeno se priznaje da još uvijek postoje velike “rupe” u znanstvenim spoznajama o cijepljenju, pa je davanje potpunih i razumljivih informacija jednostavno nemoguće. Upute o cjepivima (21) navode moguće neželjene posljedice koje ponekad uključuju i smrt. Sve dok postoji rizik u nekom medicinskom postupku, ukoliko se ne može jamčiti sigurnost i ukoliko se ne mogu dati potpune i razumljive informacije prije postupka, mora se primijeniti načelo predostrožnosti.

Pokazalo se da se u područjima sa slobodom izbora postižu visoke stope procijepljenosti, koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija, i bez obveze cijepljenja (22).

Svaka europska zemlja drugačije regulira zakonsku odgovornost za oštećenje od cjepiva, ali uglavnom niti zdravstvene niti političke vlasti, kao niti proizvođači cjepiva, ne snose odgovornost, a žrtve cjepiva ostaju bez odšteta ili potpore.

Dosad nije učinjeno značajno istraživanje kojim bi se usporedila cijepljena s necijepljenom djecom, ali sve je veći broj istraživanja koji ukazuje na to da su necijepljena djeca boljeg zdravlja od cijepljene (23). U ovom području potrebna su daljnja istraživanja.

Iz svega gore navedenog proizlaze naši zahtjevi, a to je sljedeće:

1. Ukidanje obveznog cijepljenja diljem Europe,

2. Da se nikad ne uvede obvezno cijepljenje u zemljama u kojima je cijepljenje fakultativno,

3. Primjena načela predostrožnosti pri cijepljenju u cijeloj Europi,

4. Omogućavanje građanima Europe uživanje prava na slobodan izbor i informirani pristanak pri cijepljenju,

5. Uvođenje učinkovitog i nezavisnog Europskog sustava prijave nuspojava (ESPN tj. VAER) da bi se nadzirala sigurnost cjepiva.

EUROPSKI FORUM ZA VIGILANCIJU CJEPIVA

(1) http://dubrovnik-europa.eu/uploads/20140123/Povelja%20Europske%20unije%20o%20temeljnim%20pravima.pdf čl. 3

(2) Izračunato na temelju: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population i http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

(3) Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011)

(4) Izračunato na temelju: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_population i

http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

(5) http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N22/DAncona_tab1.jpg

(6) http://dubrovnik-europa.eu/uploads/20140123/Povelja%20Europske%20unije%20o%20temeljnim%20pravima.pdf čl. 3

(7) http://dubrovnik-europa.eu/uploads/20140123/Povelja%20Europske%20unije%20o%20temeljnim%20pravima.pdf čl. 3

(8) http://dubrovnik-europa.eu/uploads/20140123/Povelja%20Europske%20unije%20o%20temeljnim%20pravima.pdf čl. 3

(9) http://www.pravnadatoteka.hr/pdf/aktualno/hrv/20030712/Vladavina_konvencija.pdf čl. 2

(10) http://www.pravnadatoteka.hr/pdf/aktualno/hrv/20030712/Vladavina_konvencija.pdf čl. 5

(11) http://www.pravapacijenata.hr/related/Najave/2010_04_18//Europska_povelja_o_pravima_pacijenata.pdf čl. 4

(12) http://www.pravapacijenata.hr/related/Najave/2010_04_18//Europska_povelja_o_pravima_pacijenata.pdf čl. 5

(13) http://www.pravapacijenata.hr/related/Najave/2010_04_18//Europska_povelja_o_pravima_pacijenata.pdf čl. 9

(14) http://www.unicef.hr/upload/file/300/150215/FILENAME/Konvencija_20o_20pravima_20djeteta.pdf čl 18

(15) https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Zakoni%20i%20ostali%20propisi/UN%20konvencije/Medjunarodni_pakt_o_gradjanskim_i_politickim_pravima_HR.pdf čl. 18

(16) http://www.hhs.gov/ohrp/archive/nurcode.html

(17) Arlett, Dr. Peter, Setting the Scene: New European Union Pharmacovigilance Legislation, November 2012, slide 6 (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf) i http://who-umc.org/DynPage.aspx?id=105196&mn1=7347&mn2=7489&mn3=7248&newsid=11241

(18) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16689555

(19) Bruesewitz v. Wyeth LLC, 131 S. Ct. 1068, 179 L.Ed.2d 1 (2011), http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf

(20) http://dejure.org/gesetze/StGB.html, §§20 and 223 – 231

(21) http://www.vaccinesafety.edu/package_inserts.htm

(22) http://www.isdscotland.org/Health-Topics/Child-Health/publications/index.asp

(23) http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/, http://www.efi-online.de/wp-content/uploads/2014/10/VaccineFreeChildrenHealthier.pdf i http://www.vaccinationcouncil.org/quick-compare-2/

Releated

Pretjerano uzimanje lijekova kod djece dovodi do više zdravstvenih problema, a time opet i do više lijekova

Djeca s poremećajima ponašanja i mentalnog zdravlja često postaju žrtve polifarmacije (upotrebe više lijekova u isto vrijeme). Jedan sustavni pregled pokazao je da do 87% djece i mladih s autizmom prima dva ili više lijekova istovremeno. Od 2006. do 2015., recepti za lijekove za poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD) među pacijentima u dobi od 2 […]

Otkriveno izlučivanje mRNA cjepiva protiv COVID-19 u majčinom mlijeku?

Časopis Američkog medicinskog udruženja (JAMA) objavio je pismo u ponedjeljak (26. rujna) koje naizgled dokazuje da je širenje mRNA cjepiva protiv COVID-19 stvarna stvar. Prema laboratorijskim rezultatima koje su dali znanstvenici, tragovi mRNA cjepiva protiv COVID-19 otkriveni su u majčinom mlijeku nekih dojilja. Ovi podaci po prvi put uvjerljivo pokazuju biodistribuciju mRNA cjepiva u stanice […]