Otvoreno pismo Europskoj agenciji za lijekove (EMA) – predmet: sigurnost HPV cjepiva

Napomena iz SaneVax-a: Očito je da medicinski stručnjaci, znanstvenici, zagovornici sigurnosti cjepiva i javnost nisu zadovoljni nedavnim EMA-in zaključkom o sigurnosti HPV cjepiva. Oni nisu spremni prihvatiti činjenicu da je u pisanoj izjavi o sigurnosti HPV cjepiva, koje je izdala Europska agencija za lijekove, više pažnje posvećeno pokušajima diskreditiranja onih koji su podnijeli medicinski dokumentirana pitanja, nego iskrenoj procjeni sigurnosnih pitanja koja se pojavljuju u svijetu nakon upotrebe Gardasil i Cervarix cjepiva. Korisnici medicinskih usluga više nisu spremni prihvatiti riječ navodnih stručnjaka, osim ako nisu potkrijepljene zdravom znanosti.

Stoga je pismo u nastavku odaslano na email adrese više od 120 predstavnika Europske agencije za lijekove s 446 potpisa koji predstavljaju žrtve HPV cjepiva iz više od 30 zemalja koje traže znanstveno dokumentirane odgovore na priložena pitanja i otvoreni javni sastanak sa sudionicima obje strane rasprave o sigurnosti HPV cjepiva.

Otvoreno pismo EMA-i u pogledu sigurnosti HPV cjepiva 

24. travnja 2016.

Dragi predstavnici Europske agencije za lijekove,

sigurni smo da ste svi svjesni nedavne “istrage” Europske agencije za lijekove o sigurnosti HPV cjepiva. Isto tako smo sigurni da shvaćate da je istraga, u najboljem slučaju, bila površna, a sasvim sigurno nije dizajnirana da otkrije bilo koji pravi problem koji može postojati u vezi s HPV cjepivima. Samovoljan i najvjerojatnije predodređen zaključak ne smije ostati bez odgovora. U pitanju su javno zdravlje i sigurnost, posebno kada vas slijede mnogi znanstvenici diljem svijeta.

Izvrstan primjer je nedavna studija objavljena u kanadskom medicinskom časopisu pod naslovom “Nuspojave uslijed HPV cijepljenja, Alberta 2006-2014.” Unatoč činjenici da je ova studija otkrila činjenice koje ukazuju da su 1 od 10 Gardasil korisnika ili primljeni u bolnicu ili na hitnu pomoć u roku od 42 dana nakon injekcije, zaključak je bio “stope AEFI (op.prev. engl.skrać. Adverse Events Following Immunization, tj. “neželjene pojave uslijed cijepljenja”) nakon HPV cijepljenja u Alberti su niske i u skladu su sa sličnim pojavama koje se uočavaju drugdje.”

Uz svo dužno poštovanje, smatramo da će EMA vrlo teško pronaći bilo koju zemlju u kojoj je 1 od 10 prethodno zdravih tinejdžera primljen u bolnicu i/ ili na hitnu pomoć nakon bilo kojeg datog događaja, uključujući i primitak cjepiva.

Imajući to na umu, predstavnici iz nekoliko zemalja okupili su se tijekom posljednjih nekoliko mjeseci kako bi sastavili pismo postavljajući pitanja na koja nedavna istraga nije odgovorila.

U početku, popis pitanja iz priloga je trebao biti poslan direktno na ljude zadužene za EMA-ine sigurnosne istrage HPV cjepiva. Međutim, zbog srodnog univerzalnog odgovora na upite o HPV cjepivima širom svijeta, došli smo do zaključka da pismo poslano izravno predstavnicima EMA-e najvjerojatnije neće izazvati bilo kakav značajniji odgovor.

Zato će ovo pismo s oba priloga biti objavljeno na web stranici SaneVax-a i bit će slobodno za daljnju distribuciju svima koji to žele učiniti. Primarni je cilj da svi predstavnici EMA-e budu dobro svjesni činjenice da svaku akciju koju učinite pomno kritički razmatraju ne samo oštećeni i njihove obitelji, nego i medicinski i znanstveni djelatnici širom svijeta.

Sekundarni cilj javnog objavljivanja je pokazati svima koji su zabrinuti zbog sigurnosnog profila HPV cjepiva da nisu sami. Medicinski stručnjaci, znanstvenici i korisnici medicinskih usluga više neće tolerirati pokušaje diskreditiranja nezavisnih istraživanja samo zbog toga što ova ne podupiru teorije oko kojih postoji opći konsenzus temeljen na upitnim istraživanjima.

Dana 15. travnja 2016., EMA je na internetu objavila priopćenje pod nazivom “Osluškivanje mišljenja javnosti o sigurnosti lijekova”, gdje zamjenik izvršnog direktora, Noël Wathion, navodi:

“Javna rasprava će obogatiti znanstveni proces donošenja odluka o sigurnosti lijekova. Iako imamo dugogodišnje iskustvo u uključivanju pacijenata i zdravstvenih djelatnika u naš rad, javne rasprave su novi koncept za EMA-u, jer će one po prvi put otvoriti postupak procjene lijekova u Europskoj uniji široj javnosti.”

Javna rasprava održavat će se za svaki slučaj zasebno, a Odbor smatra da će prikupljanje stavova javnosti procjenama dati dodatnu vrijednost.

EMA-ine izjave i odluke vezane za cjepivo protiv HPV-a utječu na ljude diljem svijeta. Društvo ne može čekati desetljećima da bi se utvrdilo hoće li HPV cjepiva doista utjecati na stope raka, ako je “1 od 10” brojka prikazana u kanadskoj studiji približno točna i za druge zemlje.

Dakle, imperativ za EMA-u je da prihvati i ozbiljno uzme u obzir gledišta znanstvenika, zdravstvenih djelatnika i građana koji se svakodnevno u stvarnom životu bave utjecajem HPV cjepiva. Otvorena javna rasprava je idealan format za raspravu o stvarnim posljedicama korištenja HPV cjepiva.

Niže potpisani (kompletan popis u prilogu) zahtijevaju da im se unutar 30 dana dostave znanstveno dokumentirani odgovori na priložena pitanja, a da se otvoreni javni skup, kao što je gore opisano, održi do kraja 2016. godine.

Unaprijed hvala na pažnji posvećenoj ovom kritičnom javnozdravstvenom problemu.

Srdačno,

Steve Hinks, novinski predstavnik engleske udruge AHVID (op.prev. eng.skrać. od Association of HPV Vaccine Injured Daughters “Udruga kćeri ozlijeđenih HPV cjepivom”) i SaneVax ambasador

Freda Birrell, predsjednik engleske udruge AHVID, predstavlja 285 obitelji na čije živote su ozbiljno utjecala HPV cjepiva

Karsten Viborg, direktor, predsjednik nacionalne grupe HPV nuspojava u Danskoj u ime više od 5000 pogođenih obitelji

Alicia Capilla Lanagrán, predsjednica AAVP-a (op.prev. španj.skrać. od Asociación de Afectadas por laVacuna del Papiloma “Udruga pogođenih HPV cjepivom”), predstavlja preko 50 obitelji pogođenih u Španjolskoj

Kiva Murphy, članica udruge REGRET (op.prev. engl.skrać. od “Reactions and Effects of Gardasil Resulting in Extreme Trauma” – reakcije i učinci Gardasila s rezultirajućom ekstremnom traumom) u ime više od 300 pogođenih obitelji u Irskoj

Monica Leon Del Rio, predsjednica udruge Rebuilding Hope Association u ime 559 obitelji ozbiljno pogođenih u Kolumbiji

Stephen Tunley, član upravnog odbora SaneVax Inc., u ime 50 ozbiljno pogođenih obitelji u Australiji

Gayle Dickson, osnivač “Gardasil Awareness”-a u Novom Zelandu, u ime preko 600 obitelji pogođenih u Novom Zelandu

Norma Erickson, predsjednica SaneVax Inc., u ime 1679 obitelji koje su prijavile invaliditete i smrt nakon HPV cjepiva u VAERS sustavu SAD-a (op.prev. skrać.engl. “Vaccine Adverse Event Reporting System” – sustav izvještavanja o neželjenim reakcijama cjepiva) i 446 potpisnika iz preko 30 zemalja u priloženom dokumentu: Ostali potpisnici pisma Europskoj agenciji za lijekove – HPV

(Prevela: Ivana Delaš)

 

Pitanja Europskoj agenciji za lijekove

Raste broj adolescenata koji ozbiljno obolijevaju nakon cijepljenja HPV cjepivom. Kao posljedica toga sve više roditelja, liječnika opće prakse kao i specijalista (uključujući kardiologe, ginekologe, imunologe, neurologe, reumatologe, patologe i druge) te znanstvenika (biokemičara, neuroznanstvenika i drugih) diljem svijeta izražavaju snažno neslaganje s vašim zaključcima da koristi HPV cjepiva (Cervarix/Gardasil), koja se trenutno nude mladim djevojkama za zaštitu od raka vrata maternice, nadmašuju rizike.

Općeprihvaćeno je pravilo da se rizici svakog preventivnog zahvata koji se nudi zdravim ljudima svedu gotovo na nulu. Međutim, sve je veći broj stručno recenzirane literature koja ukazuje da to nije slučaj s cjepivima Gardasil i Cervarix koja sadrže aluminij kao adjuvans.

S druge strane, zna se da je zdravstvenim vlastima dostupno više sirovih podataka o procjenama rizika i koristi, nego što se to može naći u publikacijama. Stoga vam stalno rastuća grupa građana i akademskih profesionalaca želi postaviti neka pitanja, koja smo podijelili na pitanja od opće važnosti i druga.

Pitanja od opće važnosti:

I. Farmaceutska pitanja

a) Pokazalo se da HVP cjepivo Gardasil sadrži nečistoće DNK virusa koje se povezuju s fatalnim neželjenim posljedicama (SAEs, Refs.: npr. Lee SH, 2012a Advances Biosc Biotech, 3: 1214-24; Lee SH, 2012b J Inorg Chem, 112: 85-92, Lee SH 2013, Advances Biol Chem, 3:76- 85). Kakav je utjecaj tih saznanja na omjer koristi i rizika? Ne bi li odobrenje za stavljanje u promet lijeka trebalo biti preispitano? (Pogledajte otvoreno pismo generalnoj direktorici Svjetske zdravstvene organizacije dr. Margaret Chan http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/Allegations-of-Scientific-Misconduct-by-GACVS.pdf)

II. Pretklinička pitanja

a) Kolika je LD50 vrijednost (doza koja će ubiti 50% testiranih životinja, op. prev.) aluminija? Kako se to uspoređuje s količinom aluminija u HPV cjepivima?

b) Je li se u ispitivanjima kod životinjskih modela aluminij pokazao sigurnim nakon parenteralne primjene u dozama ekvivalentnim ljudskima? Ako nije, kakve su toksične reakcije zabilježene?

c) Na temelju dostupne literature, aluminij se povezuje sa “autoimunim sindromom induciranim adjuvansima” (tzv. ASIA sindrom) (Ref: npr. Shoenfeld Y & Aron-Maor A, 2000, J Autoimmun 14: 1-10; Shoenfeld Y & Agmon-Levin N, 2011, J Autoimmun, 36: 4-8). Ovaj sindrom opisan je u nekoliko ispitivanja sa životinjama. (Ref: Priručnik ’Vaccines & Autoimmunity’ 2015, ur. Shoenfeld, Y, Agmon-Levin N & Tomljenovic L, str. 35-41). Je li mogućnost da aluminij izazove ASIA sindrom priznata prije izdavanja odobrenja za puštanje cjepiva Cervarix ili Gardasil u promet ili ikada kasnije? Imaju li ova otkrića ikakve implikacije na sigurnost ljudi? Ako da, kakve?

III. Klinička pitanja

– Sigurnost: POTS (sindrom post-ortostatičke tahikardije), CRPS (kompleksni regionalni bolni sindrom) i popratni simptomi.

a) Zašto su vaši medicinski službenici procjenjivali samo neke simptome (POTS, CRPS) usprkos činjenici da u većini slučajeva postoji istovremeno još čitav niz drugih simptoma?

Ne iznenađuje da u vašem izvješću stoji kako nisu u svim slučajevima zadovoljeni kriteriji za dijagnozu POTS/CRPS. U kliničkom svijetu postoji veliki broj osoba koje su se ozbiljno razboljele nakon cijepljenja bez obzira jesu li zadovoljeni kriteriji za dijagnozu. U stručnoj su literaturi objavljeni razni neželjeni učinci tih cjepiva (npr. Chang J et al., 2011, J Neurol Neurosurg Psychiatry, 82(11): 1296-304; Chao C et al., 2011, J Intern Med, 271: 193-203; Colafrancesco S et al., 2013, Am J Reprod Immunol, 70: 309-16; Das A et al., 2008, Med J Aust, 189: 178; Di Mario FJ et al., 2010, J Child Neurol., 25: 321-7). Ne bi li stoga sve te raznolike neželjene posljedice (koje su doživjeli dotad zdravi adolescenti) trebalo proučavati kao skupinu postvakcinalnih simptoma (umjesto da se usredotočujete na pojedinačne simptome) kad procjenjujete sveukupni omjer rizika u odnosu na korist?

b) Budući da do 2010. godine nisu niti uspostavljeni kriteriji za dijagnozu CRPS-a (ref. 1 i 2 u izvješću EMA za POTS i CRPS), kako je onda određena uobičajena učestalost te bolesti?

c) Po svoj prilici podatke za uobičajenu učestalost te bolesti uzeli ste od de Mosa i kolega iz Nizozemske (ref. 5 iz EMA izvješća); može li se to smatrati pouzdanom mjerom i za sve druge zemlje?

Imaju li medicinske vlasti kakav relevantni statistički podatak iz drugih zemalja članica Europske unije ili izvan nje (npr. SAD, Japan) za usporedbu? Drugim riječima, ne bi li moguće varijacije u incidenciji CRPS-a u različitim regijama/zemljama u općoj populaciji trebale biti poznate PRIJE nego se donose definitivni zaključci o rizicima CRPS-a povezanima s HPV cjepivom?

– Sigurnost: reproduktivna toksičnost

a) Ne bi li mogla postojati stvarna uzročna veza između HPV cjepiva i prijevremenog zatajenja jajnika, kao što o tome izvješćuju brojne studije slučaja (npr. Colafrancesco S et al., 2013, Am J Reprod Immunol, 70: 309-16; Little DT & Ward HR, 2014, J Investig Med High Impact Case Report, 28(2):1-12, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26425627, http://hic.sagepub.com/content/2/4/2324709614556129.full,

http://www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/health-issues/new-concerns-about-the-human-papillomavirus-vaccine)?

Postoje li pretklinička (neobjavljena) istraživanja koja su ispitivala kapacitet i trajnost funkcije jajnika u cijepljenih i necijepljenih ženki miševa ili drugih životinja?

b) U slučaju moguće uzročne povezanosti HPV cjepiva i prijevremenog zatajenja jajnika, očekivalo bi se da će se povećati broj urođenih anomalija kao i broj spontanih pobačaja. Jajnici koji prerano sazrijevaju imali bi veće šanse da proizvode jajašca s oštećenjima poput trisomije tj. s kromosomskim abnormalnostima. Je li itko pratio te trendove u nekoj pretkliničkoj ili kliničkoj studiji ili tijekom postmarketinškog promatranja? Postoji li ikakav klinički podatak dostupan javnosti?

– Sigurnost: uzročnost i pouzdanost podataka o sigurnosti

a) Nekoliko je zabilježenih slučajeva u kojima su se simptomi pogoršavali nakon svakog docjepljivanja (vidi: Cervarix: Will my life ever be normal again?, My daughter’s life altering changes after Gardasil, Gardasil Injuries: No more excuses, we need answers ). Ne bi li se takvi slučajevi s očitom vezom između broja doza cjepiva i jačine simptoma mogli smatrati izravnim dokazom o stvarnoj uzročnoj povezanosti? Ne bi li docjepljivanje trebalo biti kontraindicirano kad god cijepljenik doživi neočekivane neželjene reakcije, kao što to predlaže i medicinska literatura (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20541691)?

b) Je li sigurnost HPV cjepiva ikad ispitivana na pouzdan način – uporabom inertne fiziološke otopine kao placeba i provođenjem aktivnog (a ne samo pasivnog) praćenja sigurnosti?

Koliko je nama poznato, placebo cjepiva (koja su se koristila u većini kliničkih ispitivanja) sadržavala su aluminij i druge ekscipijente koji mogu izazvati štetne učinke bez aktivne komponente cjepiva (antigena). Stoga usporedba između takve aktivne i placebo grupe ne može dokazati ništa o sigurnosti HPV cjepiva. Prema tome, kvaliteta podataka o sigurnosti nije uvjerljiva. Nepouzdanost podataka o sigurnosti cjepiva dodatno je naglašena činjenicom da se podaci o sigurnosti nakon kliničkih istraživanja temelje isključivo na pasivnom praćenju, za koje se vjeruje da otkriva tek 1 – 10% ukupnih neželjenih reakcija. Detaljnije o nekvalitetnim i pristranim nacrtima istraživanja pogledajte ovdje: Busch FX & deSanjose S, 2003, J Natl Cancer Inst Monogr, 31: 296-304;Tomljenovic L & Shaw CA, 2012a, J Intern Med, 272: 514-15; Tomljenovic L & Shaw CA, 2012b, J Law Med Ethics, 40: 673-81; Tomljenovic L & Shaw CA, 2012c, Am J Public Health, 102: e13-14, Tomljenovic L & Shaw CA, 2013, Ann Med, 45: 182-93.

Na temelju osobne korespondencije između dr. Deidre Little i dr. Johna Skerritta iz Odjela za zdravlje australske vlade (31. kolovoza 2015, R15/55460) u svim ispitivanjima sigurnosti cjepiva Gardasil u placebu su bili sastojci cjepiva. Nakon upozorenja ove liječnice, nacionalno regulatorno tijelo zatražilo je od sponzora da ispravi informacije o cjepivu na mjestu gdje pogrešno piše da se za placebo koristila fiziološka otopina u jednom kontroliranom ispitivanju za mlađe od 16 godina (protokol 18), kao što se vidi u originalnom pismu:

c) Je li moguće da su brojni slični simptomi koje imaju cijepljene djevojke diljem svijeta samo slučajni?

Učinkovitost

d) Dosad su poznati samo neizravni dokazi o učinkovitosti. Postoje li sada možda neki izravni podaci koji pokazuju da Cervarix ili Gardasil zaista mogu spriječiti rak vrata maternice i/ili smrt o istog? Ako da, koji su to podaci?

IV. Pitanja o sveukupnom omjeru rizika i koristi HPV cjepiva

a) Na temelju sve većeg broja znanstvenih dokaza (dostupnih u objavljenoj literaturi) omjer koristi i rizika HPV cjepiva (Cervarix/Gardasil) čini se negativan. Ima li Europska agencija za lijekove neke druge podatke koji govore suprotno? Ako da, koje?

b) Koja je kritična razina teških neželjenih posljedica HPV cjepiva koja bi kao posljedicu imala povlačenje odobrenja za stavljanje cjepiva na tržište?

V: Regulatorna pitanja

a) Jesu li sva ispitivanja sigurnosti i klinička ispitivanja HPV cjepiva dostupna javnosti ili se neka još smatraju povjerljivima (kao što je to bilo 2014. godine)? Je li Agencija još uvijek u sudskom postupku zbog otvaranja pristupa određenim dokumentima?

Koliko mi znamo, pojedinci iz akademskih krugova imali su poteškoća s dobivanjem podataka koje su zatražili od Agencije da bi napravili pregled podataka o mogućoj reproduktivnoj toksičnosti HPV cjepiva.

Ostala važna pitanja

1. Pretklinička pitanja

a) Jesu li poznate dugoročne zdravstvene posljedice ubrizgavanja strane DNK?

b) Granica onečišćenja DNK je 10 nanograma za jedno cjepivo. Djeci se obično daje nekoliko cjepiva, a pritom su izložena različitim količinama nečistoća. Je li ikad utvrđena sigurna granica kumulativne izloženosti ljudi različitim vrstama stranih DNK ili se to smatra nevažnim pitanjem?

c) Postoji li istraživanje kancerogenosti HPV cjepiva ili njegovih sastojaka na duže vrijeme?

2. Klinička pitanja

a) Koliko nam je poznato, medicinski stručnjaci nisu upozoreni da obrate pozornost na rizik od leukemije u cijepljenih adolescenata, kao što se to sugerira u izvješću čiji link prilažemo niže (*). Što se (ako se išta) poduzelo da se odredi može li HPV cjepivo uzrokovati ili potaknuti razvoj ove bolesti kod pojedinaca s predispozicijom?

(*) Izvor: Info 26 March 2015 EMA/CHMP/76591/2015

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003852/WC500189113.pdf

Stranica 117: “Prijavljeno je pet slučajeva akutne leukemije (4 cijepljenih 9vHPV cjepivom i 1 cijepljen qHPV cjepivom), od kojih se u tri slučaja radilo o ljudima mlađim od 20 godina u vrijeme postavljanja dijagnoze. Iako je ovaj broj premašio očekivani broj slučajeva leukemije, ovaj se podatak odnosi na nekoliko slučajeva u odnosu na vrlo nizak rizik od leukemije u ovoj dobnoj skupini. Takva je usporedba neminovno osjetljiva na nasumične pojedinačne događaje pa stoga ovo nije dovoljno da bi impliciralo uzročnu povezanost. Nema dovoljno dokaza koji bi podržali biološku utemeljenost za uzročno-posljedični odnos. Ovi se nalazi smatraju slučajnima, no više bi razuvjeravanju doprinijela studija koja bi bitno razjasnila odnos izloženosti i vremena. Svaki naredni slučaj leukemije, s fokusom na planiranu studiju, trebao bi biti prijavljen kao dio praćenja leukemije u EMA-inim periodičnim izvješćima o sigurnosti (PSUR – periodic safety update reports, op. prev.).”

Zaključci na str. 118. “Prijavljen je i jedan slučaj pulmonalnog vaskulitisa te nekoliko slučajeva leukemije koji, nakon izvršene procjene, nisu smatrani trenutno dovoljnim dokazima za posebnu zabrinutost u vezi sigurnosti.”

b) Je li prihvaćena moguća genetska predispozicija (koja za posljedicu ima pojačanu osjetljivost na toksičnost aluminija ) kad se radila procjena koristi i rizika HPV cjepiva koja sva sadrže aluminij? Ako jeste, kako?

c) Što zdravstveni službenici smatraju prihvatljivim postotkom neželjenih posljedica HPV cjepiva?

Budući da postoje samo neizravni dokazi koristi (tj. mogućnosti HPV cjepiva da spriječe rak vrata maternice) postoci neželjenih posljedica koji su se pojavili u kliničkim ispitivanjima su alarmantni:

– od ukupne populacije cijepljene Gardasilom 9, 2.3% prijavilo je teške posljedice, a kod cijepljenih Gardasilom postotak je 2.5%.

– 4.5% sudionika ispitivanja Gardasila 9 u Indiji prijavilo je nove zdravstvene tegobe koje su ukazivale na sistemske autoimune poremećaje.

3. Regulatorna pitanja

a) Je li testiranje na sporedne sastojke HPV cjepiva obvezno ili se temelji na neobvezujućim preporukama?

b) Jesu li izvjestitelji imali dostupne sve sirove podatke da bi mogli donijeti utemeljenu odluku o odobrenju za cjepivo? Jesu li ti podaci bili dovoljni i pouzdani?

Na temelju objavljene literature (navedene gore), kao i drugih, neobjavljenih informacija dostupnih nezavisnim liječnicima i znanstvenicima, pouzdanost rezultata tih studija trebala bi biti ozbiljno preispitana.

c) Jesu li klinički procjenitelji koji su sudjelovali u izradi izvješća Europske agencije za lijekove (o CRPS-u i POTS-u) konzultirati specijaliste za autonomne poremećaje? Ako da, jesu li ti specijalisti dali izjavu o sukobu interesa?

(Prevela: Suzana Peša Vučković)

Releated

Djeca koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od razvoja trajne astme?

Studija koju je financirala država i koja je objavljena u utorak, izvijestila je o “pozitivnoj povezanosti” između “izloženosti aluminiju povezanog sa cjepivom” i “stalne astme” kod djece u dobi od 24 do 59 mjeseci. Djeca u studiji koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od […]