BUDI  ZASTUPNIK SVOJE DJECE!

BUDI  ZASTUPNIK SVOJE DJECE

Jer:

  • Nitko neće držati tvoje dijete satima tijekom visoke temperature, TI ćeš.
  • Nitko neće pažljivo nanositi kremu na svaku ranu tvog djeteta usred noći, TI ćeš.
  • Nitko neće plakati i uvjeravati tvoje dijete da će biti dobro, dok ono ima 20. napadaj u jednom danu, TI ćeš.
  • Nitko neće platiti svu djetetovu specijaliziranu medicinsku skrb za bilo koji neurološki, gastrointestinalni ili mišićni poremećaj stečen kao posljedicu cijepljenja, TI ćeš.
  • Nitko dijete neće godinama voziti na 10-15 pregleda svaki mjesec u nadi da će pronaći bilo kakve odgovore za autoimune probleme tvog djeteta, TI ćeš.
  • Nitko neće platiti niti neumorno pratiti simptome nuspojava brojnih lijekova tvog djeteta, TI ćeš.
  • Nitko također neće proći kroz financijske troškove ili emocionalne probleme tvog djeteta, a nadamo se da ni ti nikada nećeš, ali ako se takva situacija dogodi, TI ćeš to riješiti.

To si TI.
To ste SVI vi.

Sve ove situacije mogu se dogoditi tvom djetetu, stoga prihvati odgovornost da budeš najbolji zagovornik svog djeteta.

“Ako ne razumijete što je bezuvjetna ljubav, kada postanete roditelj, sve ima smisla.” (Kate Summers)

Stoga, vi koji ste voljni pomoći možete uplatiti donacije za realizaciju svih naših aktivnosti na broj računa HURA-e:

IBAN: HR9823600001102643002
Model: 00
Poziv na broj: kalendarski datum
Opis plaćanja: donacija

Ili nam se priključi kao član: https://cijepljenje.info/postani-clan/

Koračajmo zajedno jer zajedno smo jači.❤️
Budi dio promjene koju želiš vidjeti.