Makedonija: Neupisivanje necijepljene djece u vrtić je kazneno djelo – kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine

Makedonska udruga građana za zaštitu ljudskih prava “Zdravje so igla ne vleguva” (“Zdravlje ne ulazi kroz iglu”) obavještava javnost da je krajem lipnja poslala pritužbu pučkom pravobranitelju protiv javnih ustanova (dječjih vrtića) zbog diskriminacije po osnovi cjepnog statusa djece pri upisu u vrtić i zbog povrede člana 60. stavka 8. Zakona o zaštiti djece, odnosno zbog uvjetovanja roditeljima da obvezno cijepe djecu ukoliko žele upisati dijete u vrtić, uz navodno objašnjenje da to zahtijeva podzakonski propis nadležnih ministarstava (Ministarstvo rada i socijalne politike te Ministarstvo zdravstva).

Na temelju ove pritužbe pučki je pravobranitelj pokrenuo postupak. U pravnoj regulativi Republike Makedonije ne postoji pravni propis po kojem djeca MORAJU biti cijepljena određenim cjepivima da bi bila primljena u vrtić, jedino je potrebno provjeriti cjepni status. Isto se to može vidjeti i iz dopisa kojeg je Udruga dobila od Ministarstva zdravstva kojim se ne negira ova činjenica.

 (Iz dopisa Ministarstva zdravstva):

“Poštovani,

povodom dostavljenog zahtjeva za demantiranje i izjašnjavanje u vezi priopćenja dječjeg vrtića “13. Novembra”…, a u vezi razgovora s pučkim pravobraniteljem, Ministarstvo zdravstva informira da suglasno članku 84. Pravilnika o imunoprofilaksi…:

‘Cjepni status obvezno se provjerava:

1. Pri svakom posjetu matičnom liječniku;

2. Pri upisu u bilo koju predškolsku ustanovu;

3. Pri upisu u sve oblike školovanja, od osnovne škole do visokoobrazovnih ustanova;

4. Pri ulasku u vojsku;

5. Tijekom ozljede u smislu člana 41-49 ovog Pravilnika;

6. Tijekom prijema djece i mladih na bolničko liječenje;

7. Na zahtjev nadležne zdravstvene ustanove i u drugim slučajevima;

8. Pri serološkim istraživanjima u populaciji.

Provjera cjepnog statusa vrši se uvidom u dokumentaciju o svim prethodnim imunizacijama, odnosno na osnovu Kartona za imunizaciju, a sukladno Kalendaru obveznog cijepljenja za osobe određene dobi.’

Prema ovom članu, službe za imunizaciju vrše provjeru cjepnog statusa djeteta sa svrhom pravovremenog otkrivanja necijepljene ili nepotpuno cijepljene djece.

Ministarstvo zdravstva nema dostavljen dopis vrtića s navedenim sadržajem kojeg navodite u Vašem zahtjevu za demantijem.

Kako ste i sami napomenuli, vrtići nisu ustanove u nadležnosti zdravstvenog sustava i za njihovu organizaciju odgovorne su druge ustanove.”

Isto tako obavještavamo da je vezano za ovu pritužbu održan susret pučkog pravobranitelja s predstavnicima naše Udruge, uz predstavnika Ministarstva zdravstva. Pritom je na susretu predstavnik Ministarstva zdravstva izjavio da navodno ne postoji podzakonski akt iz njihovog resora kojim se uvjetuje da dijete mora biti cijepljeno da bi se moglo upisati u vrtić. Na prijedlog pučkog pravobranitelja zatraženo je da Udruga pošalje dopise i zatraži od oba Ministarstva da se pismeno izjasne u vezi (ne)postojanja podzakonskog ili nekog drugog propisa kojim se nalaže dječjim vrtićima (javnim ustanovama) da ne primaju necijepljenu djecu.

Pritužba je poslana 30. lipnja 2015. Ministarstvo zdravstva odgovorilo je 31. kolovoza da u skladu s Pravilnikom o imunoprofilaksi, kemoprofilaksi osoba koje podliježu ovim mjerama, načinu provođenja te vođenju evidencije i dokumentacije (Sl. Vesnik RM br. 65/10) pri upisu u vrtić jedina nadležnost koju imaju vrtići je PROVJERA vakcinalnog statusa djece i ništa više. To znači da ne postoji nikakav uvjet da roditelji obvezno cijepe dijete ukoliko ga žele upisati u vrtić. Do ovog trenutka od Ministarstva rada i socijalne politike niti Udruga niti pučki pravobranitelj nisu dobili nikakav odgovor u vezi ovog problema. Potpuni muk!

S obzirom da još uvijek određeni vrtići vrše pritisak na roditelje da cijepe djecu ili ih neće upisati, želimo vas dodatno obavijestiti o sljedećem:

Ustanove ne mogu odstupati od Zakona o zaštiti djece, i njihovi se postupci ne mogu tolerirati. Naime, članak 60. st. 8 jasno kaže “Roditelji su dužni prilikom prijema djeteta u vrtić priložiti potvrdu matičnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, odnosno mišljenje stručne komisije ili ustanove za djecu s teškoćama u razvoju ili invaliditetom.” U članu 4. ovog zakona, pak, stoji: “Primjenom odredbi ovog zakona ostvaruju se načela zaštite prava na život i razvoj djeteta, zaštite najboljeg interesa djeteta, osiguravanje minimalnog standarda za svako dijete pod jednakim uvjetima, isključivanje bilo kakvog oblika diskriminacije, poštivanje djetetovog prava na slobodu i obrazovanje, prava na zdrave uvjete života i ostvarivanje drugih socijalnih prava i sloboda djeteta.”

Odredbama u člancima 12. i 13. isti zakon zabranjuje bilo koji oblik diskriminacije ili drugog statusa djeteta i njegovih roditelja, kao i svaki vid izravne ili neizravne diskriminacije u ostvarivanju prava te oblike zaštite djece uz taksativno zakonsko definiranje javnih ustanova.

No bez obzira što ne postoji zakonska obveza za obvezno cijepljenje pred upis u dječji vrtić po ovom Lex specialis u praksi je i dalje trend sveopćeg institucionalnog maltretiranja i iživljavanja na građanima. Roditelje se usmeno ucjenjuje i prisiljava uz opravdanja da je tako naređeno “odozgo” – da moraju cijepiti djecu ukoliko žele da budu upisana u vrtić.

U Pravilniku o imunoprofilaksi stoji da se cjepni status provjerava “prilikom upisa u bilo koji oblik predškolske ustanove”. Isto se može vidjeti i iz dopisa Ministarstva zdravstva po kojem se pri upisu u vrtić cjepni status samo provjerava, a provjerava se jesu li djeca primila sva obvezna cjepiva, ali to ne znači da se zbog neprimljenog cjepiva djecu može diskriminirati.

Tko god od osoblja u vrtićima tvrdi suprotno, istog časa postaje počinitelj dva kaznena djela iz Kaznenog zakona Republike Makedonije, a za svako od njih kazna zatvora kreće se od tri mjeseca do tri godine.

Po našem uvjerenju cijepljenje je samo legalizirano trovanje djece, ali po pitanju upisa u vrtiće tvrdimo da ustanove i njihovi “stručnjaci” jednostavno nemaju pravne argumente. Ova činjenica, međutim, ne sprječava “nadležne” da se pozivaju na “nalog odozgo” i guraju ovakav eklatantan oblik diskriminacije djece. Udruga zato poziva roditelje da shvate da je to protuzakonito i da ne pristaju na diskriminaciju u obliku prijetnji, ucjena i pritisaka.

Sve roditelje koji se nađu u situaciji nemogućnosti upisa djeteta u vrtić zbog vakcinalnog statusa upućujemo da nam se obrate pa ćemo ih uputiti koje daljnje pravne korake poduzeti.

S poštovanjem,

Udruga građana za zaštitu ljudskih prava “Zdravje so igla ne vleguva”

Prijevod: Suzana Peša Vučković

* Izvor: Незапишувањето на невакцинирани деца во градинките е кривично дело – казната затвор изнесува од три месеци до три години

Releated

Djeca koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od razvoja trajne astme?

Studija koju je financirala država i koja je objavljena u utorak, izvijestila je o “pozitivnoj povezanosti” između “izloženosti aluminiju povezanog sa cjepivom” i “stalne astme” kod djece u dobi od 24 do 59 mjeseci. Djeca u studiji koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od […]