Lidija Gajski: “Medicinu valja vratiti iskonskoj humanoj i holističkoj zadaći”

Lidija Gajski, dr. med., Dom zdravlja Zagreb – Centar u sažetku napisa Farmaceutska industrija i sukob interesa u medicini* između ostaloga ističe:

“Pojedinci i institucije zaduženi da brane javni interes, to jest zdravlje stanovništva, postaju zastupnici proizvođača medicinskih proizvoda. Znanstvenici koje plaćaju komercijalni subjekti priskrbljuju znanstvene nalaze koji odgovaraju sponzoru. Nastavnici služe kao produžena ruka industrijskog marketinga. Kliničari na platnom spisku tvrtki koje proizvode lijekove i medicinsku opremu uvode skupe postupke. Političari stječu i čuvaju svoje pozicije uz pomoć medicinske industrije.

Zahvaljujući financijskim vezama ključnih protagonista medicinskog sustava, nove tehnologije uvode se bez primjerene evaluacije djelotvornosti i sigurnosti. Suvremena farmakoterapija dobar je primjer. Lijekovi se propisuju pretjerano – u slučaju kad su beskorisni ili im je učinak vrlo skroman – te proizvode sve veću štetu. Umjesto za izlječenje bolesti namjenjuju se za doživotnu primjenu. U težnji da se poveća tržište lijekova, šire se granice bolesti i “pronalaze” novi klinički entiteti. Na djelu je rastuća tendencija potrage za “rizičnim” pojedincima (probir) kako bi ih se pretvorilo u potrošače farmaceutskih pripravaka.

 Uz pomoć medicinskih stručnjaka u sukobu interesa moderna medicina sve više liječi zdrave ljude uskraćujući ograničene resurse onima kojima je doista potrebna zdravstvena skrb.”.

Lidija_Gajski_atma.hr   (izvor: atma.hr)

U završnim odlomcima napisa autorica nudi i rješenje izlaska iz trenutnog stanja:

“Država, odnosno društvo, primjerenim bi propisima trebali ograničiti prisutnost privatnog kapitala u medicinskoj znanosti i edukaciji, to jest na sveučilištu, institutima i medicinskim ustanovama. U svrhu objektivne evaluacije i nepristranog odlučivanja o uvođenju novih medicinskih postupaka, iz državnih bi tijela (agencije, osiguravajuće kuće, ministarstvo, parlamentarni odbori) valjalo isključiti zastupnike medicinske industrije, a afirmirati stručnjake bez sukoba interesa.

Eliminacija sukoba interesa, za razliku od upravljanja njime, ima mogućnost ispraviti slabosti i deformacije suvremene medicine. Bitno ograničavanje komercijalnog utjecaja i tržišnog elementa u medicini put je prema redukciji suvišne tehnologije i racionalizaciji u sustavu, ali i put povratka etike i odgovornosti u medicinsku znanost, edukaciju i praksu. Izlaskom iz zagrljaja kapitala stječu se uvjeti da se medicina okrene temama i sadržajima koji nude najveće izglede za unaprjeđenje zdravlja i da se vrati svojoj iskonskoj humanoj i holističkoj prirodi.”.

Farmaceutska industrija i sukob interesa u medicini (PDF), u: Šarić M, Kovačić L (ur). Zdravstvo u Hrvatskoj. Zbornik radova s okruglog stola održanog 17. travnja 2012. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; 2012., str. 87-99.

** Niz zanimljivih i poučnih stručnih napisa posvećenih cijepljenju, kao i mišljenja zdravstvene struke o pitanjima povezanim s cijepljenjem možete pogledati na internetskoj platformi Scribd.com

Releated

Djeca koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od razvoja trajne astme?

Studija koju je financirala država i koja je objavljena u utorak, izvijestila je o “pozitivnoj povezanosti” između “izloženosti aluminiju povezanog sa cjepivom” i “stalne astme” kod djece u dobi od 24 do 59 mjeseci. Djeca u studiji koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od […]