Javna prezentacija projekta CIJEPLJENJE – PRAVO IZBORA

POZIVAMO VAS
na prvu javnu prezentaciju projekta
CIJEPLJENJE – PRAVO IZBORA

prezentacija će se održati:
01.10.2015. u 10:30 sati (četvrtak)
u maloj dvorani Kraljevske akademije
Zagreb, Grič 2

Poštovani roditelji, liječnici i predstavnici institucija!

Ponukani čestim krivim interpretacijama naših aktivnosti pozivamo Vas da prisustvujete
ovoj javnoj prezentaciji namijenjenoj svima uključenim u provedbu posebnih mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti kao i zainteresiranoj javnosti.

Predstavit ćemo obrazloženja i potrebe na temelju kojih smo osmislili projekt te njegove
ciljeve i aktivnosti, a predstavljanje će održati predsjednica udruge, mr. sc. Đula Rušinović-
Sunara, dr. med.
Nadamo se Vašem dolasku i Vašim pitanjima.

Nakon prezentacije biti će održana konferencija za tisak.

Predviđeni početak tiskovne konferencije je u 11:15 sati

Dobro nam došli

HRVATSKA UDRUGA ZA PROMICANJE PRAVA PACIJENATA
21 000 SPLIT, Čajkovskog 5; Tel.: 021/339 530
e-mail: pravapacijenata@st.t-com.hr
www.pravapacijenata.hr
mob.: 091 5027861
Predsjednica: Mr. sc. Đula Rušinović-Sunara, dr. med.

U Splitu, 23. rujna 2015.
Ev. br.: 60-147/15

Releated