Impresivna biografija prof.dr.sc. Krešimira Pavelića

Prof.dr.sc. Krešimir Pavelić uvaženi je znanstvenik s područja molekularne medicine i redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci. Osnivač je i dugogodišnji pročelnik Odjela za molekularnu medicinu Instituta “Ruđer Bošković” te osnivač i pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.

Redoviti je član European Academy for Sciences and Arts, Redoviti član European Molecular Biology Organization (EMBO akademije) gdje je obnašao dužnost glavnog tajnika Europske organizacije za molekularnu biologiju. Dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te redovni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Član je upravnog vijeća European Molecular Biology Laboratory (EMBL) a obnašao je i funkciju člana stalnog odbora European Medical Research Council, Europske znanstvene zaklade. Obnašao je dužnost predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske i člana Saborskog odbora za državne nagrade za znanost te predsjednika Odbora za državne nagrade iz prirodnih znanosti RH.

Obnašao je i funkciju eksperta za molekularnu medicinu pri parlamentarnim raspravama Europskog parlamenta na inicijativu Transradikalne stranke.

Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1975. godine, magistrirao 1977. a doktorirao 1979. Znanstveni savjetnik postao je 1985. a redovni profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu 1990. godine. Do sada je objavio 300 znanstvenih radova u uglednim međunarodnim časopisima. Sudjelovao je na preko 200 međunarodnih znanstvenih skupova kao pozvani ili plenarni predavač. Vodio je brojne domaće i međunarodne znanstvene projekte. Odgojio je stručnjake od kojih su neki sada direktori medicinskih iI/ili znanstvenih ustanova. Vodio je preko 50 doktorata i magisterija.

Nagrađivan je dvjema nagradama Rektora Sveučilišta u Zagrebu (1973. i 1974.), nagradom Drage Perovića (1973), federalnom nagradom za mlade znanstvenike ispod 30 godina starosti (1978) te nagradom “Vuk Vrhovac”(1980). Godine 1993. dobio je nagradu Yamagiwa-Yoshida koju dodjeljuje International Union Against Cancer, 1997. Nagradu Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a 1998. godine nagrađen je Godišnjom državnom nagradom za znanost. Dobitnik je Fulbrightove stipendije vlade SAD Najveće međunarodno priznanje za svoj znanstveni rad dobio je postavši redovni član EMBO godine 2002. najjače svjetske akademije znanosti o životu koja broji oko 60 nobelovaca. Dao je značajan doprinos problematici prirode transformiranih stanica te razvoja novih prolijekova i medicinskih sredstava.

Rukovodeće i izdvojene administrativne funkcije

Međunarodne

 • Generalni tajnik European Molecular Biology Conference (EMBC) 2008-2013.
 • Član European Science Foundation College of review panel members 2016-sada
 • Član, European Science Foundation College of Review Panel Members, 2016-present
 • Član panela i recenzent za European Science Foundation, 2015-sada
 • Član Strateging Working Party EMBC, 2004-2013.
 • Dopredsjednik European Molecular Biology Conference (EMBC), 2004-2008.
 • Član Ex officio, EMBO Council-a, 2008-2013.
 • Član, Standing Committee, European Medical Research Council, European Science Foundation, 2004-2012.
 • Član, Council, European Molecular Biology Laboratory, 2006-sada
 • Član, Executive Committee, European Association for Cancer Research 1999-2003
 • Delegat Republike Hrvatske u EMBC (European Molecular Biology Conference), 2002-sada
 • Član znanstvenog odbora Nahrstoff Akademie Salzburg, 2003-sada

Domaće

 • Pomoćnik rektora Sveučilita Juraj Dobrila u Puli, 2018-sada
 • Savjetnik rektorice Sveučilišta u Rijeci, 2017-sada
 • Član Senata Sveučilišta u Rijeci, 2016-2018.
 • Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, 2008-sada
 • Predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske, 2007-2012.
 • Predsjednik Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada 2005-2011.
 • Predsjednik Matičnog odbora za polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije 2005-2013.
 • Član Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje MZOŠ, 2005-2012.
 • Član Nacionalnog vijeća za znanost 2004 – 2012.
 • Predsjednik Stručnog povjerenstva za dodjelu državnih nagrada za prirodne znanosti 2004-2012.
 • Član Odbora za državne nagrade Sabora RH 2004 –2012.
 • Direktor Nacionalnog programa “Istraživanje raka”, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 1996 -2002.
 • Predsjednik Sekcije za molekularnu genetiku, Hrvatsko društvo za humanu genetiku, 1995-1997.
 • Član Znanstvenog vijeća za biomedicinu, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1995 do 2005. te od 2005. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
 • Predstojnik Zavoda za molekularnu medicinu Instituta “Ruđer Bošković”, 1993 do 2007.
 • Voditelj Laboratorija za molekularnu onkologiju, Zavoda za molekularnu medicinu, Instituta “Ruđer Bošković”, 1991-1997.
 • Član Vijeća Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, 1991-1992.
 • Član Republičke komisije za znanstvene nagrade, Republike Hrvatske, 1988.
 • Član Senata Sveučilišta u Zagrebu, 1987-1992.
 • Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta “Ruđer Bošković”, 1987-1992.
 • Član Znanstvenog vijeća Sveučilišta u Zagrebu (Vijeće dekana) 1987-1992
 • Predsjednik Znanstvenog vijeća, Odjel za eksperimentalnu biologiju i medicinu, Institut “Ruđer Bošković”, 1986-1988.
 • Predsjednik Izvršnog odbora radničkog savjeta, Institut “Ruđer Bošković”, 1981-1982.

Članstva u znanstvenim udruženjima

 • Hrvatsko bioetičko društvo
 • Hrvatsko imunološko društvo
 • Hrvatsko kancerološko društvo
 • Hrvatsko genetičko društvo
 • Hrvatsko fiziološko društvo
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • Hrvatsko endokrinološko društvo
 • Europsko društvo za istraživanje raka
 • Međunarodno društvo za stres
 • Europsko društvo za humanu genetiku
 • Hrvatsko društvo za proteomiku

Članstva u uredništvu i časopisima i recenziranje za znanstvene časopise i projekte

 • Advances in Genetic Engineering and Biotechnology, Boston, MA, USA member of editorial board since July 2014
 • MD-Medical Data, MOST ART, član uredničkog odbora , Serbia, 2011
 • Journal of Oncology, Hindawi publishing Group, član uredničkog odbora, 2008.
 • Medical Science Monitor, član uredništva od 2002.
 • Balcan Journal of Medical Genetics, član uredništva od 2002.
 • Medicus, PLIVA d.o.o., član uredničkog odbora od 1996.
 • Pathology Oncology Research, Budimpešta, Mađarska, član uredništva, od 1996.
 • Libri Oncologici, Zagreb, Hrvatska, član uredničkog odbora, od 1992.
 • Povremeni recenzent za međunarodne znanstvene časopise (British Journal of Cancer, Cancer Research, European Journal od Cancer, Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Oncogene itd,) od 1989.

Recenzent za međunarodne institucije

 • European Science Foundation
 • ESF-EMBO Symposia Review Panel

Sa zadovoljstvom prenosimo videozapis 15 – minutnog izlaganja uvaženog prof. dr. sc. Krešimira Pavelića na temu ▼COVID-19 mRNA cjepiva u kojem iznosi potkrepljeno zabrinjavajuće podatke o učincima cjepiva.

Nedavni rad prof.dr.sc. Krešimira Pavelića i suradnika: Sandra Kraljević Pavelić, Bianca Brix, Nandu Goswami pod naslovom ”A Perspective on COVID-19 Management” koji je objavljen u PubMedu 09.04.2021. godine gdje se raspravlja o trenutnim saznanjima o dostupnim mogućnostima terapije za pacijente s dijagnozom COVID-19, te na temelju dostupnih znanstvenih podataka predstavlja pregled rješenja za upravljanje bolesti COVID-19 uporabom lijekova, cjepiva i antitijela, možete pronaći na linkovima:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33918624/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8070140/

Među znanstvenicima su pokrenuta mnoga aktualna pitanja o nesavjesnim odgovorima vezanima za mjere o upravljanju pandemijom COVID-19 i njezinim utjecajem na zdravlje kao što su stvarni postotak zaraženosti stanovništva, ažurirani, precizni podaci o smrtnosti, varijabilnost odgovora na zarazu od strane stanovništva, priroda imuniteta i njegovo trajanje, problemi s razvojem cjepiva, strah da bi znanost mogla pretjerati s obećanjima po pitanju odgovora na COVID-19. U radu se također raspravlja o nekim posljedicama bolesti, njezinom otkrivanju i serološkim testovima, nekim rješenjima za prevenciju i upravljanje bolešću, zamkama i preprekama, uključujući cijepljenje. Predstavljene ideje i podaci u radu trebali bi pridonijeti tekućoj raspravi o bolesti COVID-19 bez prethodnog odabira dostupnih informacija. Ključne riječi: upravljanje COVID-19; SARS-CoV-2; endotel.

https://www.biotech.uniri.hr/files/CV/CV_K_Paveli_2018HR.pdf

Pavelić Krešimir

Za više podataka: https://mfpu.unipu.hr/mfpu/kresimir.pavelic

U oceanu piskarala plaćenika koji drmaju modernom mainstream scenom (tuzemnom i inozemnom), njihovih stručnih, izverziranih interpretacija činjenica pogotovo onih znanstvenih, utemeljenih na vlastitom, subjektivnom doživljaju, mišljenju i uvjerenju a dakako obvezno u skladu s klasičnim, propagandnim mehanizmima manipulacije podsvjesnim, znanstvenici koji djeluju u interesu društva i znanosti, a ne u osobnom i političkom interesu, uvijek plijene pažnju svojim integritetom i naravno, impresivnim biografijama.

Releated

Djeca koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od razvoja trajne astme?

Studija koju je financirala država i koja je objavljena u utorak, izvijestila je o “pozitivnoj povezanosti” između “izloženosti aluminiju povezanog sa cjepivom” i “stalne astme” kod djece u dobi od 24 do 59 mjeseci. Djeca u studiji koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od […]