Europski proglas protiv obveznog cijepljenja

Dvjesto osamdeset milijuna Europljana uživa slobodu izbora cijepljenja, ali mnogi još uvijek ne. Cijepljenje je obvezno u Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji, Latviji, Malti, Mađarskoj, Makedoniji, Malti, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i drugima. Pozivamo sve Europljane da ustanu i zahtijevaju jedinstvenu politiku cijepljenja na temelju informirane slobode izbora. Vjerujemo da obvezno cijepljenje mora biti ukinuto iz sljedećih razloga:

 1. Obvezno cijepljenje, s novčanim kaznama, izolacijom, suđenjima ili kaznama zatvora u suprotnosti je s Općom deklaracijom o ljudskim pravima (1) jer je to ugrožavanje ljudskog dostojanstva i zaštite tjelesne cjelovitosti. “U presudi Europskog suda za ljudska prava iz 2002. stoji da se ’kao medicinski zahvat protivan nečijoj volji, obvezno cijepljenje kosi s pravom na privatnost koje je zajamčeno člankom 8. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.” (2)(3)

Povelja o temeljnim ljudskim pravima Europske unije (4) u članku 3. kaže:

Pravo na cjelovitost osobe

1. Svatko ima pravo na poštovanje njegove ili njezine tjelesne i duhovne cjelovitosti.

U području medicine i biologije osobito se mora poštovati sljedeće:

slobodni pristanak osobe o kojoj je riječ, na temelju njezine obaviještenosti i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom (5).”

Nadalje, Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih naroda koja je usvojena i otvorena za potpisivanje, ratifikaciju i pristup Rezolucijom br. 44/25 od 20. studenog 1989. Opće skupštine UN-a, a stupila je na snagu 2. rujna 1990., u skladu s člankom 49 (6) potvrđuje:

“Članak 6.

1) Države stranke priznaju da svako dijete ima prirodno pravo na život.

2) Države stranke će u najvećoj mogućoj mjeri osigurati opstanak i razvoj djeteta.”

2. Neželjene nuspojave lijekova su, prema podacima iz 2008. godine peti najčešći uzrok bolničkih smrti u Europi (7). Godine 2013. UPPSALA (8) Centar za nadziranje sigurnosti pacijenata utvrdio je da su neželjene nuspojave lijekova među prvih pet uzroka smrti u Europskoj uniji. Istraživanje (9) otkriva i da se nuspojave iznimno rijetko prijavljuju pa je stoga moguće da bi učestalost bila i veća.

Uzimajući u obzir da su cjepiva farmaceutski proizvod, ali koji se ne testira usporedo s benignim placebom, i tijekom testiranja ne rabe se kontrolne grupe, neželjene se posljedice moraju aktivno prijavljivati i istražiti. Stoga ponavljamo naš zahtjev (10) da sve zemlje uvedu obvezno nadziranje rutinskog cijepljenja uz kazne za neizvršavanje.

3. Prema Vrhovnom sudu SAD-a, “cjepiva su neizbježno rizična” (11). Iz toga proizlazi da obvezno cijepljenje podrazumijeva da će neka djeca imati neželjene posljedice. Stoga bi roditeljima trebalo omogućiti i poticati ih da donesu informiranu odluku o svojoj djeci te im osigurati da se upoznaju sa svim rizicima cijepljenja i necijepljenja. U slučaju da se cijepljenjem izazove šteta po djetetovo zdravlje, društvo je dužno, putem tužbi protiv proizvođača cjepiva, isplatiti kompenzaciju za cjeloživotnu njegu toga djeteta.

4. Stav javnog zdravstva da je obvezno cijepljenje nužno da bi se dostigle predviđene razine imuniteta stada treba preispitati. Ne postoji dokaz koji definira razinu imuniteta stada cijepljene populacije. Svjetska zdravstvena organizacija predlaže 95%, a ta je razina dostignuta u UK i mnogim drugima europskim zemljama s dobrovoljnim sustavom cijepljenja. Budući da je 95%-tna procijepljenost dostižna slobodom roditeljskog izbora, osporavamo tvrdnju da će obvezno cijepljenje smanjiti problem zaraznih bolesti. Na primjeru cijepljenja za polio dokazi govore upravo suprotno (12).

5. Pojedinci i službe iz područja zdravstva i politike, kao i farmaceutske tvrtke koje proizvode cjepiva, ne snose potpunu odgovornost. Mora ih se obvezati da daju točne podatke i informacije za pacijenta, da podržavaju slobodan informiran izbor i moraju voditi transparentnu politiku cijepljenja. Smatramo da obvezno cijepljenje otežava razvoj svijesti o potrebi davanja informacija pacijentu, onemogućava informirani izbor i može voditi ka netransparentnoj politici cijepljenja.

“Ukoliko liječnik u (Belgiji ili Francuskoj) propiše imunizaciju ili cijepljenje ne poštujući (belgijski ili francuski) zakon o pravima pacijenata iz 2002. godine, snosi individualnu odgovornost za nezakonitu radnju uz dodatnu odgovornost za stvaranje prekida u „lancu informacija“ koje su vrlo detaljno iznesene u uputama proizvođača. Posljedica toga je da kad god liječnik imunizira dijete, a roditelj ne dobije informaciju o sastavu, rizicima, nuspojavama i medicinskim kontraindikacijama za cijepljenje, liječnik krši zakon (13).”

Zaključak:

S obzirom na rizik za pojedinca te na nedostatak dokaza da je cijepljeno dijete zdravije, Europljani moraju imati pravo na slobodan, informirani izbor u vezi cijepljenja. Obvezno cijepljenje mora biti ukinuto u svim europskim zemljama. Obvezno cijepljenje ili bilo koji drugi obvezni medicinski postupak krše naša temeljna ljudska prava.

Europski forum za vigilanciju cjepiva

* Peticija za neobavezno cijepljenje u čitavoj Europi

Prijevod: Suzana Peša Vučković

_______________________________________________________________________________________________________

1 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=src2

2 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BOS.pdf

3 VanLangendonck, Odvjetnik Philippe A.P.M., The Protectionof The Physical Integrityand The Principle of Inviolability of The Human BodyRegardingCompulsoryVaccinations (Zaštita tjelesne cjelovitosti i načelo nepovredivosti ljudskog tijela s gledišta obveznog cijepljenja), rad predstavljen na 19. svjetskom Kongresu medicinskog prava (Maceio, Brazil), kolovoz 2012, str. 3

4 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

5 VanLangendonck, Ibidem, str. 3

6 http://www.unicef.hr/upload/file/300/150215/FILENAME/Konvencija_20o_20pravima_20djeteta.pdf

7 Arlett, Dr. Peter, Settingthe Scene: New European Union PharmacovigilanceLegislation (Perspektive: nova legislativa Europske unije o farmakovigilanciji), Studeni 2012, slajd 6

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2013/01/WC500137839.pdf

8 http://who-umc.org/DynPage.aspx?id=105196&mn1=7347&mn2=7489&mn3=7248&newsid=11241

9 http://www.cs.berkeley.edu/ daw/teaching/c79-s13/readings/AdverseDrugReactions.pdf

10 http://anh-europe.org/news/european-patient-groups-call-for-mandatory-vaccine-surveillance-systems

11 https://www.law.cornell.edu/supct/html/09-152.ZD.html

12 Pilette, Jean, Nous te protegerons (Mi ćemo te zaštititi), Edition de l’Aronde, 1977

13 VanLangendonck, Ibidem, str. 2

EUROPSKI PROGLAS PROTIV OBVEZNOG CIJEPLJENJA (PDF)

Releated

Cjepiva protiv COVID-19 uzrokovala su 84% svih smrtnih slučajeva zabilježenih u VAERS-u u posljednje 32 godine?

Sustav prijavljivanja nuspojava cjepiva (VAERS) Vlade SAD-a pokrenut je 1990. kako bi se pratile ozljede i smrtni slučajevi prijavljeni nakon primanja cjepiva. Kongres je zakonom naložio da Vlada održava ovu bazu podataka kao dio Nacionalnog programa naknade štete uzrokovane cjepivima. Nacionalni program kompenzacije za ozljede uzrokovane cjepivima alternativa je bez krivnje tradicionalnom pravnom sustavu za […]

Djeca koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od razvoja trajne astme?

Studija koju je financirala država i koja je objavljena u utorak, izvijestila je o “pozitivnoj povezanosti” između “izloženosti aluminiju povezanog sa cjepivom” i “stalne astme” kod djece u dobi od 24 do 59 mjeseci. Djeca u studiji koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od […]