Diskriminacija necijepljene djece pri upisu u dječje vrtiće grada Karlovca

Roditelji koji se zalažu za slobodu izbora pri cijepljenju i ukidanje bilo kakve diskriminacije na području grada Karlovca uputili su 15. svibnja 2017. godine kanidatima za gradonačelnika grada Karlovca dopis Diskrimacija necijepljene djece pri upisu u dječje vrtiće grada Karlovca (PDF) koji se odnosi na diskriminaciju karlovačke predškolske djece koja nisu cijepljena i kršenje njihovog prava na predškolski odgoj i obrazovanje koji je zajamčen Ustavom RH i Konvencijom o pravima djeteta.

Upisi djece u vrtiće regulirani su na lokalnoj razini te karlovački roditelji stoga mole kandidate da se uoči lokalnih izboira očituju o sadržaju Dopisa, kojega prenosimo u cijelosti:

Diskriminacija necijepljene djece pri upisu u dječje vrtiće grada Karlovca

Poštovani,

Kao roditelji, sadašnji ili budući korisnici Dječjeg vrtića Karlovac i Dječjeg vrtića Četiri rijeke okupljeni oko stava za slobodu izbora cijepljenja djece, želimo iznijeti svoja stajališta koja se tiču naše djece i njihovog prava na odgoj i obrazovanje, stoga Vas molimo da odvojite vrijeme za ovu aktualnu, veliku problematiku u našoj državi tj. našem gradu Karlovcu.

Republika Hrvatska je dužna i obavezna skrbiti i za predškolski odgoj i obrazovanje necijepljene djece. Predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci dio je sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske, a namijenjen je djeci u dobi od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Republika Hrvatska je potpisnica Konvencije o radnicima s obiteljskim obvezama, broj 156, a u članku 5. točki B stoji da je država dužna i obavezna skrbiti se o djeci predškolske dobi.

S obzirom da je Hrvatska potpisnica Konvencije o pravima djeteta, među kojima je i pravo na obrazovanje (čl. 28. i 29.), odbijanje upisa ili čak ispisivanje već upisanog djeteta u vrtić ili jaslice zbog neprovedenog cijepljenja kao preventivne mjere zaštite od zaraznih bolesti, IZRAVNO KRŠI DJETETOVO PRAVO NA OBRAZOVANJE ZAJAMČENO USTAVOM RH I KONVENCIJOM O PRAVIMA DJETETA.

Neodobravanjem upisa djeteta u jaslice ili vrtić krši se nekoliko članaka spomenutih konvencija, pa i Ustavnih odredbi, po kojima su svi građani slobodni i ravnopravni. Upisivanje djece u obveznu osnovnu školu ne uvjetuje se potpunim cijepljenjem prema važećem Programu obveznih cijepljenja, no za upisivanje djece u jaslice i vrtiće (dakle u predškolske ustanove) isto se uvjetuje te se traži potvrda o zdravstvenom stanju djeteta, kao i o urednom cijepljenju pozivajući se na Program zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima kojeg je 1997. donio ministar zdravlja. Odbijanjem upisa na temelju neizvršenog cijepljenja predškolsku se djecu diskriminira PO DOBI (u odnosu na djecu stariju od 6 godina, odnosno, školske obveznike), te se krši članak 2. Konvencije o pravima djeteta i članak 3. Ustava Republike Hrvatske, kojima se garantira jednakost i ravnopravnost svih građana. Istovremeno se time diskriminiraju prava radnika u smislu članaka 1., 3. i 8. Konvencije o radnicima s obiteljskim obvezama.

Osim diskriminacije djece po dobi, vrtići nezakonito zahtijevaju od pedijatara povjerljivu medicinsku dokumentaciju i cjepne knjižice čime pedijatri i vrtići krše Kazneni zakon NN 61/15 članak 145. (144/12), Zakon o zaštiti prava pacijenta NN (37/08) članak 25, Zakon o liječništvu NN(117/08) članak 21 i Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 106/12 članak 7.

Predškolska djelatnost je uređena kao podsustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske od 1997. godine (Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Narodne novine, broj 10/97. i 107/07.).

Važnost uključivanja djeteta u sustav odgoja i obrazovanja u što ranijoj dobi elaborirana je u dokumentima Europske unije, a posebno u izvješću Europske komisije od 17. veljače 2011. u kojem se ističe da je “rani odgoj i obrazovanje (ROIO) bitan temelj za uspješno cjeloživotno obrazovanje, socijalnu integraciju, osobni razvoj i kasnije zapošljavanje. Nadopunjujući središnju ulogu obitelji, rani odgoj i obrazovanje ima duboki i trajni utjecaj koji ne mogu dostići mjere koje se poduzimaju u kasnijoj dobi”. Rani odgoj i obrazovanje podupire djecu ne samo za buduće obrazovanje, već i za njihovu integraciju u društvo, generirajući dobrobit i doprinoseći njihovom zapošljavanju i kad odrastu, a posebno se ističe dobrobit kvalitetnog ranog odgoja i obrazovanja za djecu iz socijalno depriviranih sredina.

Vijeće Europske Unije u svojim zaključcima od 15. lipnja 2011. potvrđuje da “visoka kvaliteta ranog odgoja i obrazovanja (ECEC) nudi niz kratkoročnih i dugoročnih dobrobiti kako za pojedince tako i za društvo u cjelini. Uz obitelj, rani odgoj i obrazovanje postavlja suštinske temelje za usvajanje jezika, uspješno cjeloživotno učenje, socijalnu integraciju, osobni razvoj i zapošljavanje. Ukoliko su tijekom formativne dobi postavljeni čvrsti temelji, kasnije učenje postaje efikasnije i veća je vjerojatnost da će trajati tijekom života, povećavajući pravednost obrazovnih ishoda i smanjujući troškove za društvo u smislu izgubljenih talenata i javnih troškova za skrb, zdravlje, čak i pravosuđe.“

Navedeni dokumenti nedvojbeno potvrđuju važnost ranog uključivanja djece u organizirani, kvalitetni i široko dostupni rani odgoj i obrazovanje.

Hrvatska je potpisnica i Konvencije o zabrani diskriminacije u obrazovanju. S obzirom da je predškolski odgoj dio sustava odgoja i obrazovanja, ista se odnosi i na djecu u predškolskim ustanovama.

Želimo napomenuti da je upis djece u vrtiće grada Karlovca reguliran na lokalnoj razini Pravilnikom u upisu djece u Dječji vrtić Karlovac i Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke koji ne uvjetuju upis djeteta u vrtić cijepljenjem, ali se na roditelje vrši pritisak i ne dozvoljava se upis necijepljene djece u naše karlovačke vrtiće. Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima propisuje se provjera cjepnog status djeteta.

Također navedeni pravni akti na koje se vrtići pozivaju nalaze se hijerarhijski “ispod” Ustava Republike Hrvatske koji garantira jednakost i ravnopravnost svih građana, Zakona o zaštiti osobnih podatatka, Zakona o zaštiti prava pacijenata, Zakona o liječništvu, Konvencije o pravima djeteta, Konvencije o radnicima s obiteljskim obvezama i Konvencije o zabrani diskriminacije u obrazovanju.

S obzirom da karlovački vrtići i pedijatri nedvojbeno krše sve prethodno navedene zakone i konvencije, te Ustav RH i vrše pritisak na roditelje te diskriminiraju našu djecu (koja pored svega ne predstavljaju apsolutno nikakvu opasnost za drugu djecu i kolektiv), očekujemo Vaš odgovor u skladu s čl. 46 Ustava RH.

S poštovanjem,

Roditelji za slobodu izbora cijepljenja
i prava necijepljene djece na predškolski odgoj i obrazovanje

Releated

Utjecaj cijepljenja na pad smrtnosti je preuveličan

Kad je riječ o cjepivima, ali i drugim medicinskim temama, stručni se autoriteti redovito pozivaju na znanstvene nalaze. No mnoštvo je dokaza da su oni često nevaljani i nevjerodostojni. O tome kako se manipulira metodologijom istraživanja cjepiva u više smo navrata pisali na ovoj stranici. U članku iz travnja 2019. potanko je opisano kako je […]

PREDSTAVLJAMO NOVI LETAK „Želim zdravlje, biram zdravlje“

Tjedan imunizacije 2020. Ove godine je Svjetski tjedan imunizacije obilježen od 24. do 30. travnja. Obzirom na aktualnu situaciju zbog koje su onemogućeni izlasci i okupljanja na našim trgovima i ulicama, tjedan smo obilježili na našoj facebook stranici, Cijepljenje – pravo izbora, na kojoj smo dnevno objavljivali grafove koji prikazuju trendove pada smrtnosti od zaraznih […]