Diskriminacija necijepljene djece pri upisu u dječje vrtiće grada Karlovca

Roditelji koji se zalažu za slobodu izbora pri cijepljenju i ukidanje bilo kakve diskriminacije na području grada Karlovca uputili su 15. svibnja 2017. godine kanidatima za gradonačelnika grada Karlovca dopis Diskrimacija necijepljene djece pri upisu u dječje vrtiće grada Karlovca (PDF) koji se odnosi na diskriminaciju karlovačke predškolske djece koja nisu cijepljena i kršenje njihovog prava na predškolski odgoj i obrazovanje koji je zajamčen Ustavom RH i Konvencijom o pravima djeteta.

Upisi djece u vrtiće regulirani su na lokalnoj razini te karlovački roditelji stoga mole kandidate da se uoči lokalnih izboira očituju o sadržaju Dopisa, kojega prenosimo u cijelosti: 

Diskriminacija necijepljene djece pri upisu u dječje vrtiće grada Karlovca

Poštovani,

Kao roditelji, sadašnji ili budući korisnici Dječjeg vrtića Karlovac i Dječjeg vrtića Četiri rijeke okupljeni oko stava za slobodu izbora cijepljenja djece, želimo iznijeti svoja stajališta koja se tiču naše djece i njihovog prava na odgoj i obrazovanje, stoga Vas molimo da odvojite vrijeme za ovu aktualnu, veliku problematiku u našoj državi tj. našem gradu Karlovcu.

Republika Hrvatska je dužna i obavezna skrbiti i za predškolski odgoj i obrazovanje necijepljene djece. Predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci dio je sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske, a namijenjen je djeci u dobi od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Republika Hrvatska je potpisnica Konvencije o radnicima s obiteljskim obvezama, broj 156, a u članku 5. točki B stoji da je država dužna i obavezna skrbiti se o djeci predškolske dobi.

S obzirom da je Hrvatska potpisnica Konvencije o pravima djeteta, među kojima je i pravo na obrazovanje (čl. 28. i 29.), odbijanje upisa ili čak ispisivanje već upisanog djeteta u vrtić ili jaslice zbog neprovedenog cijepljenja kao preventivne mjere zaštite od zaraznih bolesti, IZRAVNO KRŠI DJETETOVO PRAVO NA OBRAZOVANJE ZAJAMČENO USTAVOM RH I KONVENCIJOM O PRAVIMA DJETETA.

Neodobravanjem upisa djeteta u jaslice ili vrtić krši se nekoliko članaka spomenutih konvencija, pa i Ustavnih odredbi, po kojima su svi građani slobodni i ravnopravni. Upisivanje djece u obveznu osnovnu školu ne uvjetuje se potpunim cijepljenjem prema važećem Programu obveznih cijepljenja, no za upisivanje djece u jaslice i vrtiće (dakle u predškolske ustanove) isto se uvjetuje te se traži potvrda o zdravstvenom stanju djeteta, kao i o urednom cijepljenju pozivajući se na Program zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima kojeg je 1997. donio ministar zdravlja. Odbijanjem upisa na temelju neizvršenog cijepljenja predškolsku se djecu diskriminira PO DOBI (u odnosu na djecu stariju od 6 godina, odnosno, školske obveznike), te se krši članak 2. Konvencije o pravima djeteta i članak 3. Ustava Republike Hrvatske, kojima se garantira jednakost i ravnopravnost svih građana. Istovremeno se time diskriminiraju prava radnika u smislu članaka 1., 3. i 8. Konvencije o radnicima s obiteljskim obvezama.

Osim diskriminacije djece po dobi, vrtići nezakonito zahtijevaju od pedijatara povjerljivu medicinsku dokumentaciju i cjepne knjižice čime pedijatri i vrtići krše Kazneni zakon NN 61/15 članak 145. (144/12), Zakon o zaštiti prava pacijenta NN (37/08) članak 25, Zakon o liječništvu NN(117/08) članak 21 i Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 106/12 članak 7.

Predškolska djelatnost je uređena kao podsustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske od 1997. godine (Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Narodne novine, broj 10/97. i 107/07.).

Važnost uključivanja djeteta u sustav odgoja i obrazovanja u što ranijoj dobi elaborirana je u dokumentima Europske unije, a posebno u izvješću Europske komisije od 17. veljače 2011. u kojem se ističe da je “rani odgoj i obrazovanje (ROIO) bitan temelj za uspješno cjeloživotno obrazovanje, socijalnu integraciju, osobni razvoj i kasnije zapošljavanje. Nadopunjujući središnju ulogu obitelji, rani odgoj i obrazovanje ima duboki i trajni utjecaj koji ne mogu dostići mjere koje se poduzimaju u kasnijoj dobi”. Rani odgoj i obrazovanje podupire djecu ne samo za buduće obrazovanje, već i za njihovu integraciju u društvo, generirajući dobrobit i doprinoseći njihovom zapošljavanju i kad odrastu, a posebno se ističe dobrobit kvalitetnog ranog odgoja i obrazovanja za djecu iz socijalno depriviranih sredina.

Vijeće Europske Unije u svojim zaključcima od 15. lipnja 2011. potvrđuje da “visoka kvaliteta ranog odgoja i obrazovanja (ECEC) nudi niz kratkoročnih i dugoročnih dobrobiti kako za pojedince tako i za društvo u cjelini. Uz obitelj, rani odgoj i obrazovanje postavlja suštinske temelje za usvajanje jezika, uspješno cjeloživotno učenje, socijalnu integraciju, osobni razvoj i zapošljavanje. Ukoliko su tijekom formativne dobi postavljeni čvrsti temelji, kasnije učenje postaje efikasnije i veća je vjerojatnost da će trajati tijekom života, povećavajući pravednost obrazovnih ishoda i smanjujući troškove za društvo u smislu izgubljenih talenata i javnih troškova za skrb, zdravlje, čak i pravosuđe.“

Navedeni dokumenti nedvojbeno potvrđuju važnost ranog uključivanja djece u organizirani, kvalitetni i široko dostupni rani odgoj i obrazovanje.

Hrvatska je potpisnica i Konvencije o zabrani diskriminacije u obrazovanju. S obzirom da je predškolski odgoj dio sustava odgoja i obrazovanja, ista se odnosi i na djecu u predškolskim ustanovama.

Želimo napomenuti da je upis djece u vrtiće grada Karlovca reguliran na lokalnoj razini Pravilnikom u upisu djece u Dječji vrtić Karlovac i Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke koji ne uvjetuju upis djeteta u vrtić cijepljenjem, ali se na roditelje vrši pritisak i ne dozvoljava se upis necijepljene djece u naše karlovačke vrtiće. Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima propisuje se provjera cjepnog status djeteta.

Također navedeni pravni akti na koje se vrtići pozivaju nalaze se hijerarhijski “ispod” Ustava Republike Hrvatske koji garantira jednakost i ravnopravnost svih građana, Zakona o zaštiti osobnih podatatka, Zakona o zaštiti prava pacijenata, Zakona o liječništvu, Konvencije o pravima djeteta, Konvencije o radnicima s obiteljskim obvezama i Konvencije o zabrani diskriminacije u obrazovanju.

S obzirom da karlovački vrtići i pedijatri nedvojbeno krše sve prethodno navedene zakone i konvencije, te Ustav RH i vrše pritisak na roditelje te diskriminiraju našu djecu (koja pored svega ne predstavljaju apsolutno nikakvu opasnost za drugu djecu i kolektiv), očekujemo Vaš odgovor u skladu s čl. 46 Ustava RH.

S poštovanjem,

Roditelji za slobodu izbora cijepljenja

i prava necijepljene djece na predškolski odgoj i obrazovanje

Releated

EUROPA TRPI ZASTRAŠUJUĆI PORAST BROJA SMRTNIH SLUČAJEVA MEĐU DJECOM od 755% otkako je EMA ODOBRILA CJEPIVO protiv COVID-a za DJECU?

Krajem kolovoza ekskluzivno je otkriveno da službene brojke o smrtnosti za Europu pokazuju šokantan porast od 691% u prekomjernoj smrti među djecom do 33. tjedna 2022. otkako je Europska agencija za lijekove produljila odobrenje za hitnu upotrebu Pfizerovog cjepiva protiv Covid-19 za korištenje kod djece u dobi od 12 do 15 godina u svibnju 2021. […]