Kontraindikacije

Pretpostavke za pristupanje cijepljenju su informirani slobodni pristanak (članak 8., članak 9., članak 41., stavak 1., točka 1. i stavak 2. te članak 16., stavak 1. i 2., članak 17., stavak 1, članak 41., stavak 1., točka 3. Zakona o zaštiti prava pacijenta) i isključena preosjetljivost na bilo koju komponentu cjepiva (članak 11., stavak 1., točka 3. i stavak 3. Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obavezi (u daljnjem tekstu: Pravilnik), odnosno proizvođačeva uputa o lijeku) koja se utvrđuje imunopretragama (članak 12. Pravilnika) kako bi se načelno spriječilo narušavanje zdravlja ili smrt djeteta, odnosno mogući nastup nuspojava iz upute o lijeku i ostalih nuspojava koje nisu navedene u određenoj uputi o lijeku, a javljale su se u drugih cjepiva koja sadrže neke od sastojaka određenog cjepiva te se također mogu smatrati mogućim nuspojavama.

images1

Bez informiranog slobodnog pristanka i isključenja preosjetljivosti na neku komponentu cjepiva, cijepljenje je protuustavno i kao takvo neobvezno jer svako cijepljenje djece bez mjera predostrožnosti, a svako cijepljenje je već po sebi rizična medicinska usluga (opasna djelatnost), jednako je provođenju medicinskog, liječničkog pokusa bez privole pacijenta (članak 23. Ustava RH), odnosno njegovog zakonskog zastupnika koji je isključivo ovlašten dati, odgoditi ili uskratiti svoju privolu i to nikako pod prisilom i/ili pod prijetnjom sankcija bilo koje vrste*, a u najblažoj varijanti vrijeđa se jedino djetetovo pravo na zdrav život te na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom, koja prava dijete opet ostvaruje isključivo putem svoga zakonskog zastupnika. Čak i kada bi se ispunili svi posebni uvjeti prije izvršenja "obveze cijepljenja", opet nitko ne bi imao pravo prisilno provoditi obvezu cijepljenja niti sankcionirati roditelje - tako zvani lex imperfecta**.

Teens By A Fountain

Iz proizvođačevih uputa o lijeku razvidno je kako cjepiva sadrže otrovna sredstva: (thimerosal (Hg) / merthiolate, aluminij (Al), neomicin (potencira oštećenje živčanih stanica u kombinaciji s Hg i/ili Al), skvalen, formaldehid, glutaraldehid (formalin), fenol, olovo, antifriz (etilen-glikol), glicerol, polisorbat 80, polisorbat 20, silikon, MSG (mononatrij glutamat, ekscitoksinom) i/ilidruge biokumulativne neurotoksične i/ili kancerogene i/ili toksične tvari.

Teški metali su otrovni u bilo kojoj dozi – ne postoji prag netoksičnosti. Načelo predostrožnosti i načelo "Primum non nocere" ili "Prvo ne škoditi" nameću zabrane primjene bilo koje supstance koja je prepoznata kao opasna po zdravlje i/ili okoliš, bez obzira jesu li ove supstance kancerogene, mutagene, reprotoksične (CMR), imunotoksične ili se pak radi o endokrinim disruptorima, neurotoksičnim ili perzistentnim, bioakumulativnim ili toksičnim spojevima (PBT) ili kombinaciji navedenih supstanci.

Cijepljenje bez mjera predostrožnosti odnosno prethodno učinjenih imunopretraga u svrhu isključivanja preosjetljivosti na sastav cjepiva*** kako bi se utvrdilo smije li dijete primiti ili ne smije određeno cjepivo je davanje neodgovarajućeg lijeka. Obzirom kako je riječ o zdravoj djeci rizik od nastupa nuspojava cijepljenja mora biti jednak 0 jer kad rizik premašuje korist krši se načelo proporcionalnosti.

2074141376_e3bed5cdf4_z

Tjelesno (fizičko) zlostavljanje**** odnosi se na namjerno nanošenje ozljeda djetetu fizičkim putem od strane roditelja ili odraslih osoba, ali i na nesprečavanje istog. Ovo uključuje udaranje, šamaranje, nanošenje opeklina, bacanje na pod ili niz stepenice, vezanje uz radijator ili ormar, uskraćivanje hrane, zatvaranje na tavan ili u podrum, davanje otrovnih sredstava, alkohola ili neodgovarajućih lijekova, pokušaje utapanja ili davljenja djeteta, tresenje djeteta.

Fizičko zlostavljanje najčešće je vidljivo na koži djeteta, a uzrokuje različite ozljede kao što su: modrice, opekline, prijelome kostiju, unutarnje ozljede i oštećenja mozga. U najekstremnijim slučajevima može uzrokovati smrt. Djeca koja su fizički zlostavljana često imaju probleme u ponašanju, komunikaciji, nisko samopoštovanje, agresivni su i skloniji fizičkom rješavanju sukoba u odnosu na ne zlostavljanu djecu.

girl-504635_640

* Bez prisile i(li) bez prijetnji sankcijama - pravni izvori: Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini - Konvencija Oviedo, Povelja o temeljnim pravima Europske unije, Zakon o zaštiti prava pacijenta i Obiteljski zakon.

** Da se prisilno cijepljenje ne kosi samo s pravima pacijenata i/ili roditelja, već i s pravilima liječničke struke jasno potvrđuje i Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskoj liječničkog zbora koje je 4. siječnja 2012. godine jednoglasno potvrdilo: ''Prisilno cijepljenje protiv zaraznih bolesti nije u skladu s liječničkom etikom.''

*** Obavijesti o kontraindikacijama za cijepljenje i zakonskim posljedicama njihovog neutvrđivanja možete pronaći i na stranici Odgovori GI Cijepljenje – pravo izbora (posebice odgovor na pitanje Na osnovu kojih zdravstvenih kontraindikacija se može dobiti izuzeće od obaveznog cijepljenja?).

**** Tjelesno zlostavljanje - pravni izvori: članak 23., stavak 1. Ustava RH, članak 177., stavak 2. Kaznenog zakona; osim što je protuustavno i inkriminirano čl. 177., stavak 2., moguće je da bude inkriminirano i člankom 117., stavak 2., člankom 118., stavak 2., člankom 119., stavak 2. i 3., člankom 120. i člankom 181., stavak 1., 2., 3. i 4. (pod pretpostavkom nastupa posljedice) Kaznenog zakona.

ECDC

Medicinske kontraindikacije za cijepljenje prema Europskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC)

Donosimo pitanja roditelja i odgovore liječnika Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) koji se odnose na medicinske kontraindikacije za cijepljenje. Preporučamo za pozorno čitanje i promišljanje roditeljima koje zanimaju mogućnosti dobivanja odgode ili medicinskog izuzeća za cijepljenje. Naime, prema ECDC-u, čije preporuke slijedi i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, postoji svega nekoliko medicinskih kontraindikacija za cijepljenje.

Odgovor Ministarstva zdravstva na zastupničko pitanje Ivana Pernara vezano uz osjetljivosti, odnosno alergije na sastojke cjepiva

Ministarstvo zdravstva se očitovalo na upit Ivana Pernara dana 2. travnja 2019., klasa: 021-03/19-01/24, ur. broj: 534-02-1-1/7-19-5, kako slijedi:

Osobe kod kojih se ima razloga posumnjati na moguću preosjetljivost ili alergiju na neki od sastojaka cjepiva (pregled liječnika, anamneza) trebaju obaviti pregled alergologa, te prema mišljenju alergologa provesti alergološko testiranje. Ukoliko se utvrdi preosjetljivost ili alergija na neki od sastojaka cjepiva to je trajna kontraindikacija za cijepljenje cjepivom koje sadrži tvar na koju je osoba alergična.

Cjeloviti odgovor MZ-a moguće je pronaći ovdje.

Ističemo da su kontraindikacije za cijepljenje propisane Pravilnikom i od strane proizvođača, a sukladno Pravilniku utvrđuje ih liječnik PRIJE cijepljenja, ne nakon cijepljenja na način da se za konkretno u praksi na zdravoj djeci testira preosjetljivost na komponente cjepiva cijepljenjem pa kada nakon cijepljenja dotad zdravo dijete oboli npr. od atopijskog dermatitisa, najblaže rečeno, onda se preosjetljivost na komponente cjepiva ide naknadno potvrđivati alergološkim testiranjem. To je apsurd jer je šteta za zdravo dijete već nastala zbog cijepljenja, a do nje prvobitno nije smijelo niti doći.
Drugim riječima, pretpostavlja se da kontraindikacije za cijepljenje postoje dok se ne dokaže suprotno, tj. dok se ne isključe PRIJE cijepljenja kod svake osobe pojedinačno, što na žalost ni tada nije pouzdan pokazatelj hoće li netko imati negativnu reakciju nakon cijepljenja unatoč prethodno isključenim kontraindikacijama.
Upravo iz tog razloga sve se svodi na pisani pristanak roditelja na prihvaćanje moguće štete zbog cijepljenja kod svog djeteta. Bez istog nema ni govora o cijepljenju.
Najveća tuga je što nakon što zdravo dijete nakon cijepljenja oboli, a bez da je liječnik kod njega prethodno isključio kontraindikacije propisane Pravilnikom i od strane proizvođača što mu je bila obveza i to upravo radi u predmetnom odgovoru poimanja stvari i shvaćanja, odnosno tumačenja Pravilnika i proizvođačeve upute s nadodanim proširenjem ''osobe kod kojih se ima razloga posumnjati na moguću preosjetljivost ili alergiju na neki od sastojaka cjepiva (pregled liječnika, anamneza)'' te nakon što se kod tog djeteta naknadno potvrdi preosjetljivost na cjepivo, roditelje se prisiljava da cijepe to isto preosjetljivo dijete u bolničkim uvjetima s alternativnim cjepivom koje ima identične sastojke kao i ono koje je kod njega izazvalo već  negativnu reakciju, a unatoč regulatornom okviru Pravilnika i uputi proizvođača kojima je propisano da je preosjetljivost na komponente cjepiva kontraindikacija za cijepljenje neovisno o nazivu cjepiva.