Cijepe li političari djecu ili ne – kako javnost navesti na krivi zaključak?!

Na portalu NBC News osvanuo je 6. veljače 2015. godine, u jeku epidemije osipca u SAD-u, kratki napis Anketa NBC-a pokazuje da je Kongres jednoglasno za cijepljenje iz čijeg naslova bi se dalo zaključiti kako američki Kongres snažno podupire cijepljenje djece, posebice docijepljivanje protiv ospica. Naslov sadrži zaključak koji je, međutim, nemoguće iščitati iz napisa, čiji se pisci pak pozivaju na anketu koju su proveli među kongresnicima.

Riječ je o dobrom primjeru loše promidžbe cijepljenja od strane utjecajnih sredstava javnog priopćavanja u SAD-u, po uzoru na koju često postupaju i pojedini mediji u Hrvatskoj. Anketa na koju se oslanja napis uopće nije u cijelosti provedena jer od 434 kongresnika nema odgovora od njih čak 273! Pretpostavimo i da većina od preostalih 273 kongresnika podržava cijepljenje djece, no čak i tada to je daleko od jednoglasne podrške na što upućuje naslov. 

Autora napisa nimalo ne smeta da tek djelomično provedenu anketu nazove istraživanjem, a niti urednika izdanja priječi u predstavljanju izmišljenih zaključaka navedenih u napisu čija je poruka jasna i neupitna (i bez provođenja ankete): Ako su vođe američke nacije ZA cijepljenje, što vi čekate – dužnost vam je cijepiti djecu!

 Stavovi političara pri tome uopće nisu bitni, niti je važan broj onih koji podupiru ili se protive cijepljenju. Niti su tvorcima ovog promidžbenog “plakata” imalo bitni razlozi za donošenje tih odluka (pa nije ni na nama da nagađamo da li se neki kongresnici boje reći istinu, jesu li neki od njih podučeni (pa i plaćeni) što im valja odgovoriti…).

Puno je važnije zapitati se tko su čitatelji koji “gutaju” takve naslove? Jesmo li i mi sami i u kojoj mjeri podložni takvim “jednoumnim” uputama zasnovanim na poluistinama (polulažima)? Također bi bilo zanimljivo saznati po čijem naputku i za koga se zapravo ovakva promidžba (redovito i uporno) odrađuje!

   (izvor: nbcnews.com)

Anketa NBC-a pokazuje da je Kongres jednoglasno za cijepljenje

Na Capitol Hillu neslaganje je uobičajena pojava, a ne iznimka. Međutim, kad se radi o cijepljenju, čini se da postoji velika sloga. Naime, NBC News proveo je istraživanje kojim su obuhvaćeni svih 434 aktivnih članova u Zastupničkom domu i niti jedan od njih nije izjavio da mu djeca NISU cijepljena.

Prema dobivenim odgovorima, njih 121 koji imaju djecu odgovorili su da su ih cijepili, niti jedan nije odgovorio da nije, a sedmero je odbilo odgovoriti na pitanje. Trideset troje zastupnika je bez djece. Ostali još nisu poslali svoje odgovore.

NBC News proveo je ovo istraživanje kao doprinos raspravi koja je postala politička tema broj jedan nakon izbijanja ospica koje su se proširile u 14 država tijekom posljednjih mjesec dana. Predsjednički kandidati za 2016. godinu dali su niz suprotnih izjava, od onih kojima pozivaju na hitno cijepljenje djece do onih kojima brane pravo roditelja da budu zabrinuti zbog povezanosti cjepiva s razvojnim poremećajima poput autizma.

Ukupan broj odgovora: 161

Bez djece: 33

Da: 121

Ne: 0

Odbilo odgovoriti: 7

Suzana Peša Vučković i Goran Majetić

Releated

Djeca koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od razvoja trajne astme?

Studija koju je financirala država i koja je objavljena u utorak, izvijestila je o “pozitivnoj povezanosti” između “izloženosti aluminiju povezanog sa cjepivom” i “stalne astme” kod djece u dobi od 24 do 59 mjeseci. Djeca u studiji koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od […]