BORBA ZA DOBROBIT VLASTITOG DJETETA JE OSOBNI PUT SVAKOGA OD NAS

Dragi roditelji,

u dosadašnjem radu susreli smo se s ogromnim brojem Vaših pritužbi na različite postupke koji su povezani s cijepljenjem Vašeg djeteta. Također, svakodnevno dobivamo veliki broj upita u kojima izražavate zabrinutost za narušeno i/ili pogoršano zdravstveno stanje Vašeg djeteta nakon cijepljenja, na nemogućnost ostvarivanja Vaših prava propisanih Zakonom o zaštiti prava pacijenata, drugim zakonima, podzakonskim aktima, međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska i pravom Europske unije, zatim na situacije u kojima ne možete ostvariti zdravstvenu zaštitu za svoje necijepljeno dijete, na nepriznavanje kontraindikacija za cijepljenje, itd.

Hrvatska udruga roditelja aktivista se zalaže za promicanje, očuvanje i zaštitu prava djece i roditelja, ali su ciljevi lakše dostižni ukoliko se svaki roditelj i individualno zalaže za navedeno.

U svrhu zaštite zdravlja Vašeg djeteta uputno je da se prije pristupanja cijepljenju detaljno informirate i educirate o svemu što Vas zanima vezano za ovaj medicinski postupak. Uputno je i da prikupite znanje o tome koja su Vaša zakonska prava kao i prava Vašeg djeteta te kako ih štititi.

Ukoliko je zdravlje Vašeg djeteta narušeno nakon cijepljenja, ukoliko doživljavate neke od povreda prava djeteta kao i Vaših roditeljskih prava, ukoliko niste pravovremeno i u potpunosti dobili informacije od nadležnog zdravstvenog radnika ili smatrate da su Vam povrijeđena neka druga prava, apeliramo da se pisanim putem obratite nadležnim institucijama kako biste ukazali na nepravilnosti s ciljem njihovog otklanjanja, te kako biste utjecali na prevenciju loše prakse u budućnosti.

Svime navedenim uvelike možete pomoći prvenstveno svome djetetu i sačuvati obiteljski mir. Jednako tako, time možete i iz čiste roditeljske solidarnosti pružiti ruku i primjer drugim roditeljima da zaštite i sačuvaju dobrobit i najbolji interes svoje djece.

U svrhu sigurne primjene cjepiva, posebno naglašavamo kako je, sukladno Zakonu o lijekovima, članak 145., zdravstveni radnik dužan o svakoj sumnji na nuspojavu cjepiva pisano izvijestiti HALMED i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ukoliko zdravstveni radnik prijavi nuspojavu, imate pravo na pisani dokaz (kopiju prijave).

Ukoliko se Vašemu djetetu dogodi neka od mogućih nuspojava cjepiva i Vi o tome obavijestite nadležnog liječnika, a on ne ispuni svoju zakonsku obavezu i ne prijavi sumnju na nuspojavu navedenim institucijama, slobodni smo Vas izvijestiti kako smo od HALMED-a dobili uputu da takvo postupanje prijavite inspekciji HALMED-a. Citiramo „U slučajevima prijave zdravstvenog radnika zbog neprijavljivanja sumnje na nuspojavu lijeka, HALMED prijavu upućuje Ministarstvu zdravstva, te ukoliko je potrebno, postupa prema nalogu Ministarstva.“

Podsjećamo da se nepostupanje zdravstvenog radnika sukladno članku 145. Zakona o lijekovima smatra prekršajem za koji je propisana novčana kazna od 30.000-50.000 kuna.

Pacijent/korisnik lijeka tj. njegov zakonski zastupnik (roditelj, skrbnik), također može izravno o svim sumnjama na nuspojave lijekova i cjepiva izvijestiti Agenciju ili nositelja odobrenja, te kopiju prijave uložiti u zdravstveni karton djeteta pri nadležnom liječniku/pedijatru. Više informacija o prijavi sumnje na nuspojave cjepiva/lijeka dostupno je na sljedećem linku: http://www.halmed.hr/Farmakovigilancija/Kako-prijaviti-nuspojavu/Postupak/

Također podsjećamo na stav Državnog inspektorata kako zdravstveni radnici nisu ovlašteni prijavljivati roditelje koji nisu cijepili svoje dijete.

Prva adresa kojoj biste se trebali pisano obratiti radi zaštite svojih prava je ravnateljstvo zdravstvene ili odgojno-obrazovne ustanove. Istovremeno, korisno je pritužbu/prigovor poslati na adrese više nadležnih tijela.

Donosimo Vam spisak institucija kojima se možete obratiti. Apeliramo da se aktivno uključite, obzirom da se prvenstveno radi o Vašem djetetu. Ako prigovor/pritužbu šaljete poštom, dobro ih je poslati preporučenom poštom uz poštansku povratnicu, kako biste imali dokaz da je Vaš prigovor/pritužba uručen/a. Ako prigovor/pritužbu šaljete e-poštom, provjerite da imate točnu i službenu adresu ustanove ili tijela kojem se obraćate. Svakako zadržite kopiju poruke na kojoj je vidljiv datum slanja e-maila.

Prigovore i pritužbe možete poslati na sljedeće adrese:

 

1. Ravnatelju zdravstvene ustanove (bolnice, dom zdravlja) na čiji rad se žalite.

Ravnatelj je dužan dati pisani odgovor u roku 8 dana od zaprimanja pritužbe. Adrese ravnatelja ustanova možete naći na službenim stranicama svake ustanove.

2. Županijskom povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata

Pritužbu možete uputiti u pisanom obliku, poštom ili elektronički, Županijskom povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata županije u kojoj stanujete, ili pak u županiji u kojoj se nalazi zdravstvena ustanova koja je predmet prigovora. Popis povjerenstva možete učitati u PDF dokumentu na kraju ovog teksta.

  • konkretno za područje Grada Zagreba:

Grad Zagreb

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba,

10000 Zagreb, Draškovićeva 15

e-mail: povjerenstvo.prava-pacijenata@zagreb.hr

Popis županijskih povjerenstava za zastitu prava pacijenata možete pogledati ovdje

 

3. Povjerenstvu za promicanje i zaštitu prava pacijenata Ministarstva zdravstva

Pritužba se može podnijeti pisano ili usmeno (telefonski) na nižu adresu i broj telefona:

Povjerenstvo za promicanje i zaštitu prava pacijenata Ministarstva zdravstva

Ksaver 200a, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 4607 531

E-adresa: pitajtenas@miz.hr

Kabinet ministra zdravstva – kabinet@miz.hr

4. Uredu Pučke pravobraniteljice

Pritužba se može podnesti osobno ili u pisanom obliku. Na pritužbu Pučkom pravobranitelju ne plaća se upravna pristojba. Ured Pučke pravobraniteljice također ima nekoliko obrazaca koje možete koristiti za pisanje svoje pritužbe.

Pučka pravobraniteljica

Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 4851 855

Fax: +385 1 6303 014

E-adresa: ombudsman@ombudsman.hr

Službena stranica: www.ombudsman.hr

Radno vrijeme: utorak – petak od 9 do 12 sati

Kontakte za područne urede u Rijeci, Splitu i Osijeku možete naći na službenim stranicama Pučke pravobraniteljice https://www.ombudsman.hr/hr/

5. Ured Pravobraniteljice za djecu

Adresa: Teslina 10,

10000 Zagreb

Telefon:

01/4929 669

01/4921 278

Fax: 01/4921 277

E-mail: info@dijete.hr

Radno vrijeme Ureda Pravobraniteljice za djecu: od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati.

Radno vrijeme za rad sa strankama putem telefona, svaki dan od ponedjeljka do četvrtka od 9.00 do 12.00 sati.

Kontakte za područne urede u Rijeci, Splitu i Osijeku možete naći na službenim stranicama Pravobraniteljice za djecu https://dijete.hr/gdje-smo/

6. Strukovnim udruženjima zdravstvenih radnika

Hrvatska liječnička komora

Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 4500 830

Fax: +385 1 4655 465

E-adresa: hlk@hlk.hr

Službena stranica: www.hlk.hr

Radno vrijeme: svaki radni dan 8:00-20:00

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 4693 300

E-adresa: tajnistvo@hlz.hr

Službena stranica: www.hlz.hr

Radno vrijeme: 8-13 i od 17-19, subotom od 8-14h

Informacije telefonom: +385 1 4693 300, 9-12h i od 17-19h

Pritužbu možete poslati i na neku od podružnica HLZ. Popis podružnica dostupan je na sljedećem linku https://www.hlz.hr/podruznice/

Hrvatska komora medicinskih sestara

Maksimirska 111/2, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 2444-303

E-adresa: hkms@hkms.hr

Službena stranica: www.hkms.hr

Hrvatska Komora primalja

Ulica grada Mainza 11 (4. kat lijevo), 10 000 Zagreb

Tel: +385 1 5494 688; +385 1 5494 689

Fax: +385 1 5494 687

E-adresa: hkp@hkp.hr

Službena stranica: www.komora-primalja.hr

Radno vrijeme: pon – pet od 10-14 sati

Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju

Petrova 13, 10 000 Zagreb

Tel: +385 1 46 04 646

Fax: +385 1 46 33 512

E-adresa: info@hdgo.hr

Službena stranica: www.hdgo.hr

Hrvatsko pedijatrijsko društvo pri HLZ-u

Ogranci Hrvatskog pedijatrijskog društva dostupni su na linku niže:

https://www.hpd.com.hr/index.php/ogranci-hrvatskog-pedijatrijskog-drustva

Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pri HLZ-u

Kontakti dostupni na linku niže:

https://www.pedijatrija.org/index.php/kontakt

 

7. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – HZZO

Prijava se može podnijeti ukoliko ustanova ili zdravstveni djelatnik na koji se pritužba odnosi ima ugovor sa HZZO-om (odnosno, ne radi se o privatniku).

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Margaretska 3, 10 000 Zagreb

Korisnička podrška +385 72 112233 (cijena lokalnog poziva), radno vrijeme od 8 do 16 sati.

Fax: +385 1 4812606

E-adresa: glasnogovornik@hzzo.hr

Službena stranica: www.hzzo.hr

8. Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Rockefellerova 2, 10 000 Zagreb

epidemiologija@hzjz.hr

brojevi izravnih telefona i telefaksa, e-adrese dostupni na linku niže:

https://www.hzjz.hr/kontakt/

9. Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb

halmed@halmed.hr

 

10. Agencija za zaštitu osobnih podataka

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) može Agenciji podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava. Zahtjev se podnosi osobno ili pisanim putem.

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva 14, 10 000 Zagreb

Fax: +385 1 460 9099

E-adresa: azop@azop.hr

Službena stranica: www.azop.hr

 

11. Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Centrala: +385 1 4569 000

Faks: +385 1 4594 301

ministrica@mzo.hr

 

12. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Gajeva 30a,

10 000 Zagreb

Centrala: 4591 888

pisarnica@dorh.hr

Dodatno, sva pitanja ili bilo koju predstavku vezanu uz ostvarivanje prava iz područja zdravstvene zaštite možete uputiti pozivom na besplatni “Bijeli telefon” 0800-7999, no svakako prednost dajte pisanoj predstavci dokaza radi.

 

Iskoristite dostupne pravne mehanizme i zaštitite svoje najmilije.

Vaša HURA

 

Prilozi:

HALMED – odgovor na zahtjev za pristup informacijama

Odgovor Državnog inspektorata

Županijska povjerenstva za zaštitu prava pacijenata

Releated

Djeca koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od razvoja trajne astme?

Studija koju je financirala država i koja je objavljena u utorak, izvijestila je o “pozitivnoj povezanosti” između “izloženosti aluminiju povezanog sa cjepivom” i “stalne astme” kod djece u dobi od 24 do 59 mjeseci. Djeca u studiji koja su primila 3 miligrama ili više aluminija povezanog s cjepivom imala su najmanje 36% veći rizik od […]