U knjizi Pedijatrijska cijepljenja – revizija znanstvenih spoznaja*, koju je objavio talijanski liječnik Roberto Gava, ističe se “da farmaceutska industrija u svojevrsnom deliriju vlastite svemoći ne računa ili je podcijenila reakcije onih liječnika i roditelja koji su naviknuti razmišljati svojom glavom te da su moć istine i snaga ljubavi roditelja za svoju djecu beskrajno moćniji od ekonomske moći temeljene na neistini i sebičnosti”.

Roberto_Gava_Le_vaccinazioni_pediatriche

Prenosimo tek dio predgovora knjizi:

“Otkriće cjepiva, kao velika prilika za zaradu, je novija zamisao farmaceutske industrije, a rođena je nakon što je otkriveno sljedeće:

– znanstvena istraživanja su u potpunosti u njenim rukama i njima se lako manipulira;

– može se vršiti pritisak na vlade kako bi se promicala obavezna i vrlo preporučljiva cjepiva;

– danas postoji mnogo nesigurnosti o svemu što je vezano za zdravlje;

– medijima se lako manipulira te su osjetljivi na sve što čini vijest, pogotovo ako se tiče zdravlja i potiče zabrinutost;

– ljudi se sve više boje i spremni su podnijeti žrtve kako bi se riješili straha;

– povlačeći jednostavna cjepiva s tržišta, roditelje se prisiljava da uzimaju kombinirana cjepiva čije cijene, zahvaljujući činjenici da su nova i da sadrže uvijek neke nove, “posebne” kombinacije u sebi, se mogu lakše povećavati;

– sadašnjim tehnikama je relativno lako stvoriti više novih cjepiva;

– za cjepiva se ne traže svi testovi toksičnosti i tolerabilnosti koji su inače obvezni za druge lijekove.”

* Više o knjizi Pedijatrijska cijepljenja – revizija znanstvenih spoznaja, o njezinom piscu te o mogućnosti knjige (na talijanskom jeziku!) donosi napis Dr. Roberto Gava: Pedijatrijska cijepljenja – revizija znanstvenih spoznaja.

Suzana Peša Vučković

Comments closed.