09. May 2019 · Comments Off on Potezi poznate pedijatrice koji doprinose nepovjerenju u sustav cijepljenja · Categories: Uncategorized

Prije deset dana, 29. travnja 2019., na službeni e-mail Hrvatske udruge roditelja aktivista pristigao nam je upit poznate zagrebačke pedijatrice Marine Lichter Štajduhar, dr. med.

Upite ne objavljujemo, kao ni naše odgovore na iste. Međutim, dopisivanje je dobilo službeni završetak te ćemo cjelovitu kronologiju događaja objaviti isključivo u javnom interesu.

Marina Lichter Štajduhar, dr. med.
(izvor: https://www.index.hr )

Predstavnice HURA-e, dr. sc. Alma Demirović i Ivana Delaš, dr. vet. med., u subotu, 27. travnja 2019. godine, sudjelovale su na Skupu o cijepljenju 2019.

Prema programu Skupa, bila je predviđena i rasprava u kojoj je, među ostalim, sudjelovala Ivana Delaš, i to isključivo kao član HURA-e, a ne kao kandidat za Europski parlament.

Službena stranica Ivane Delaš iz koje je vidljivo da do 6. svibnja 2019. istup nije iskorišten u svrhe promocije: https://web.facebook.com/ivanadelas.euparlament/

Na Skupu je Spomenka Uremović, dr. med., trenutno voditeljica Odjela za zarazne bolesti Službe državne sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva, u tijeku svojeg predavanja o novitetima u radu Sanitarne inspekcije, komentirala (tj. ponovila, jer je isto navela i na simpoziju „Cijepljenje protiv ospica – populacijska nužnost“, održanom 6. srpnja 2018. godine u Zavodu za javno zdravstvo „Andrija Štampar“ u Zagrebu):

kako se prethodno plasirani “Protokol o postupanju pri odbijanju cijepljenja” ne smije koristiti u dijelu gdje je navedeno da pedijatar/liječnik Sanitarnoj inspekciji direktno prosljeđuje osobne podatke roditelja, radi kršenja zakonskih odredbi o zaštiti osobnih podataka.

Nedavno smo kao Udruga dobili informaciju da je upravo spomenuti Protokol vidljiv na oglasnoj ploči dr. Štajduhar, pa je Ivana Delaš postavila pitanje dr. Spomenki Uremović kako opravdava, ako uopće opravdava tu činjenicu. Na to je dr. Uremović kratko odgovorila “Promijenit ćemo”.

Na snimci je jasno vidljivo koje je pitanje Ivana Delaš postavila na skupu. (konkretno pitanje i spomen dr. Lichter Štajduhar nalaze se na minuti 5:54).

https://drive.google.com/file/d/1iT57yPlf4DqQJFnE0VTkffUQKCyHLt5C/view

Dr. Lichter Štajduhar je 29. travnja 2019. od Udruge tražila osobni kontakt Ivane Delaš, na što joj je službeno odgovoreno da bi se time kršile zakonske odredbe o zaštiti osobnih podataka, a ujedno joj je objašnjeno koja je bila tema i koje konkretno pitanje je Ivana Delaš postavila dr. Uremović te su joj priložene fotografije spornog Protokola s oglasne ploče u njenoj ordinaciji.

Fotografija odgovora koji je dr. Štajduhar primila s maila Udruge

Ostaje nam kao trajna fascinacija činjenica da je dr. Lichter Štajduhar samostalno pronašla službenu e-mail adresu naše udruge (hura.cpi@gmail.com) i službenu e-mail adresu Etičkog povjerenstva (Eticko.Povjerenstvo@sabor.hr), ali nije pronašla službenu e-mail adresu Ivane Delaš (ivana.delas.eu@gmail.com) koja je javno istaknuta na njenoj službenoj stranici – kako bi s njom navodno porazgovarala prije obraćanja Etičkom povjerenstvu.

Protokol ispred ordinacije dr. Štajduhar u ožujku 2019.

Dr. Štajduhar je “Protokol o postupanju pri odbijanju cijepljenja” imala izvješen u ožujku 2019., ali i na dan 6. svibnja 2019., nakon što ju je Udruga službeno zamolila da navedeni sporni Protokol ukloni s oglasne ploče kao i da ne postupa po njemu jer bi time opetovano kršila Zakon.

Protokol ispred ordinacije dr. Štajduhar 6. svibnja 2019.

Službeno očitovanje HURA-e nije dr. Lichter Štajduhar bilo dovoljno da povuče prijavu Etičkom povjerenstvu, upućenu 29. travnja 2019., istog dana kad je od HURA-e tražila “razgovor” s Ivanom Delaš, pod neistinitom optužbom:

Naime pred prepunim auditorijem liječnika navela je moje ime i prezime kao primjer liječnika koji na vratima ordinacije ima obavijest da neće izdavati potvrde o upisu u vrtić i liječiti djecu koja nisu cijepljena.

Etičko povjerenstvo utvrdilo je da Ivana Delaš u konkretnom slučaju nije povrijedila Izborni etički kodeks.


Izvadak iz Priopćenja Etičkog povjerenstva od 6. svibnja 2019.
(izvor: https://www.izbori.hr)

HURA je 7. svibnja 2019. uputila Zahtjev za pristup informacijama Ministarstvu zdravstva.

Zaključno, s ciljem da našteti kampanji Ivane Delaš tijekom izbora za Europski parlament, dr. Lichter Štajduhar je istu prijavila navodeći da je Delaš rekla o Štajduhar nešto što je sama Štajduhar izjavila prije dvije godine za Index.hr. Podsjetimo, dr. Štajduhar je izjavila sljedeće:

…nakon što im objasnim zbog čega je potrebno cijepiti dijete i ako oni to i dalje odbijaju, kažem im neka uzmu djetetov karton i pronađu mu drugog pedijatra.

i

Meni se dogodilo i to da su jednom cijepili dijete pa onda više nisu htjeli. Ja sam im lijepo objasnila što im se može dogoditi djetetu. Potom sam im rekla ili ga cijepite ili uzmite karton i odnesite ga drugom doktoru. 

(izvor: https://www.index.hr)

Iako je odavno istekao rok od 30 dana da dr. Lichter Štajduhar od Index.hr-a zatraži ispravak objavljene informacije, zastara za podnošenje privatne tužbe protiv Index.hr-a za kazneno djelo protiv časti i ugleda još nije nastupila.


Proizvođač cjepiva Sanofi Pasteur S.A. bivao je sponzor predavanja Marine Lichter Štajduhar, dr. med.

Doktoricu Lichter Štajduhar također pozivamo da počne sudjelovati na neovisnim skupovima na kojima se alarmira javnost o nuspojavama cjepiva te da se prestane odazivati isključivo na skupove o cijepljenju koji su obilato financirani od strane proizvođača tih istih cjepiva.

Možda će tako posrnula pedijatrica vratiti svoj naslov najbolje liječnice u Hrvatskoj (kako ju je proglasio portal najdoktor.com u 2016. godini) te dokazati svima da postupa u skladu s ustavnim odredbama, međunarodnim ugovorima, zakonima i podzakonskim propisima Republike Hrvatske.

08. May 2019 · Comments Off on Pravobraniteljica za djecu zatražila od Ministarstva zdravstva izvješće o nadzoru nad prijavljivanjem nuspojava cijepljenja · Categories: Uncategorized

Pravobraniteljica za djecu, Helenca Pirnat Dragičević, u travnju 2019. odgovorila je saborskom zastupniku Marinu Škiboli, koji je osobno uručio podnesak Hrvatske udruge roditelja aktivista (HURA) u veljači 2019., nakon tematske sjednice u Hrvatskom saboru: „Cijepljenjem do najvišeg standarda zdravstvene zaštite djece”.

Alma Demirović, predsjednica HURA-e i Marin Škibola, saborski zastupnik

Pravobraniteljica je upoznala Ministarstvo zdravstva sa sadržajem apela roditelja, kao i sa “Svjedočanstvima hrvatskih roditelja o nuspojavama cijepljenja“ te zatražila da joj Ministarstvo zdravstva dostavi izvješće i povratnu informaciju u pogledu nadzora nad prijavljivanjem nuspojava cijepljenja.

U zaključku je, međutim, navela:

Raspravu o tome je li naše društvo postiglo razinu zrelosti koja ostavlja prostor i za eventualno uvođenje drugačijih modaliteta vezanih za obvezatnost cijepljenja pažljivo pratimo, konzultiramo se sa stručnjacima, osluškujemo reakcije drugih institucija koje se bave zaštitom prava djeteta, pratimo rezultate istraživanja. Pri tome nikako ne zaboravljamo da je riječ prije svega o pravu djeteta koje treba ostati besplatna usluga svakom djetetu.

Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu
(izvor: http://dijete.hr/)

Odgovor pravobraniteljici uputila je HURA u supotpisu sa saborskim zastupnikom Marinom Škibolom:

Ostajemo pri navodima predmetnog dopisa uz Svjedočanstva hrvatskih roditelja o nuspojavama cijepljenja kojima ukazujemo na grubo kršenje ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine prava nezakonitim i nepravilnim radom zdravstvenih ustanova i njihovih radnika koji pacijentima izravno pružaju uslugu cijepljenja a kao posljedice uskrate informiranog pristanka i poduzimanja svih poznatih mjera predostrožnosti prije cijepljenja u okviru zakonske regulative radi minimaliziranja rizika od nastanka štete nakon cijepljenja prouzročene trajnim oštećenjem zdravlja i/ili smrti1 potpuno zdravih osoba.

 

Primjenom cjepiva potpuno zdrava djeca stavljaju se u rizik trajnog oštećenja i/ili smrti, bez garancije proizvođača cjepiva o učinkovitosti svog proizvoda s kojom činjenicom roditelji kao njihovi zakonski zastupnici nisu upoznati od strane zdravstvenih ustanova i radnika a kojima je isto obveza pod prijetnjom sankcije, stoga niti suglasni s mogućim nastankom štete cijepljenjem kod svog zdravog djeteta što je pravno neodrživa konstrukcija a sve iz razloga podizanja javne svijesti o koristima cjepiva uz izostanak podizanja javne svijesti o rizicima cijepljenja unatoč što zakonska odredba pod cjelovitu informaciju podrazumijeva potpunu obaviještenost kako o prednostima tako i rizicima cijepljenja.

 

Povrh navedenog zdravstvene ustanove i radnici koji pacijentima izravno pružaju uslugu cijepljenja krše zakonsku regulativu nepoduzimanjem svih poznatih mjera predostrožnosti prije cijepljenja konkretno neisključivanjem kontraindikacija za cijepljenje, stanja u kojima se ne smije cijepiti, propisanih Pravilnikom i od proizvođača cjepiva što znači da se djeca cijepe uz kontraindikacije dok se ne dokaže suprotno. Za posljedicu takvog neodgovornog postupanja imamo potresna svjedočanstava roditelja diljem svijeta čija su potpuno zdrava djeca nakon cijepljenja oboljela kojima svoj doprinos daju i hrvatska djeca, a koja se stavljaju pod tepih na sve moguće i nemoguće načine i to sigurno ne u najboljem interesu i za dobrobit djece. Navedenim nezakonitim postupanjem grubo se krši pravo na zdrav život, pravo osobnosti, pravo na slobodu, institut roditeljske skrbi, te pravo na zdravstvenu zaštitu.

 

U trenutku kad cjepiva kojima se cijepe zdrava djeca neće imati:

 

1.mjere opreza, 2. kontraindikacije, 3. taksativno navedene i potencijalne nuspojave, 4. trajno oštećenje i/ili smrt kao mogući ishod nuspojava cijepljenja prethodno potpuno zdravog djeteta, 5. amputiranu odgovornost proizvođača za neispravan proizvod,

 

kada će za cjepiva, kao što jesu i za sve zakonom definirane lijekove, biti dostupni rezultati:

 

1)farmakokinetičkih ispitivanja koja bi nam trebala dati odgovor na koji se način cjepivo apsorbira, distribuira, biotransformira i eliminira iz organizma, 2) testiranja na toksičnost, mutagenost, teratogenost i kancerogenost, 3) dugoročnih, kliničkih, dvostruko – slijepih placebo studija, koji udovoljavaju zahtjevima medicinske znanosti izrađeni od strane nezavisnih institucija koje nisu u sukobu interesa,

te kada ćemo imati podatke o stvarnoj šteti utemeljene na znanstvenim dokazima koji in concreto mogu biti jedino relevantni, moći će se zauzeti stav o omjeru koristi i štete i je li cijepljenje jednako zdravlju. Zasad za isto razvidno nedostaje adekvatnih dokaza a zdravstvena struka zauzela je stav: Prisilno cijepljenje protiv zaraznih bolesti nije u skladu s liječničkom etikom.”

 

Stoga, svaki roditelji kao zakonski zastupnik ima apsolutno pravo na suodlučivanje kada je riječ o cijepljenju vlastitog djeteta bez dodatne neosnovane stimulacije represivnim mjerama na odluku koja se tiče života i zdravlja (prava osobnosti) njegovog djeteta, a zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove imaju obvezu isto pravo apsolutno poštovati uz poduzimanje svih poznatih mjera predostrožnosti prije samog cijepljenja u svrhu minimaliziranja rizika od nastanka štete, a za slučaj sumnje na nastanak štete istu propisano evidentirati i uzeti u obzir za daljnje postupanje.

Ističemo kako je aktivno zadržavanje fokusa na polarizaciji pro i contra cijepljenja bespredmetno, tj. s isključivom svrhom stavljanja  m e r i t u m a  u 2. plan a to je da se cijepljenje u Hrvatskoj, u praksi provodi na nedopušten način – b e z  ispunjenja 2 osnovne zakonske pretpostavke: 1. pribavljenog informiranog pristanka obzirom na mogući ishod nuspojave cijepljenja kao što su smrt i trajno oštećenje zdravog djeteta i 2. isključivanja kontraindikacija prije cijepljenja propisanih Pravilnikom i od strane proizvođača cjepiva što je nužno privesti odgovornosti radi budućeg neponavljanja.

 

U uvjerenju da ćete snagom svoje uvjerljivosti i sukladno zakonskim ovlaštenjima pomoći djeci i njihovim zakonskim zastupnicima u nastojanju da se adekvatnije realiziraju prije opisana prava unaprijed Vam se na tome zahvaljujemo.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednica Hrvatske udruge roditelja aktivista

dr.sc. Alma Demirović, dr.med.

Saborski zastupnik

Marin Škibola, mag. oec.

 

1 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/428264.pdf (obrazac broj 2)

http://cijepljenje.info/wp-content/uploads/2015/01/Definicije-nuspojava-cijepljenja.pdf (str. 2)

https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/monthly-stats-april-2019.pdf (str. 5)

https://childrenshealthdefense.org/news/4-billion-and-growing-u-s-payouts-for-vaccine-injuries-and-deaths-keep-climbing/

https://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/12/vaccin-dc3a9cc3a8s.pdf (str. 201/249 Table 36)

https://www.vaccineshoppecanada.com/document.cfm?file=Pediacel_E.pdf (str. 7/42)

https://www.fda.gov/media/74385/download (str. 15/36, t. 208, 209, 211, 212)

 


07. May 2019 · Comments Off on Pregled događaja u Svjetskom tjednu imunizacije · Categories: Uncategorized

Svjetski tjedan imunizacije obilježavao se od 24. do 30. travnja 2019.

Članovi Hrvatske udruge roditelja aktivista (HURA), edukativno-informativnu akciju pod nazivom “Prijavljivanjem nuspojava pridonosite procjeni sigurnosti cjepiva” održali su u subotu 27. travnja 2019. u Zagrebu, Splitu i Osijeku, i to nakon prve uspješno odrađene akcije podizanja svijesti o važnosti prijavljivanja nuspojava u Zadru 24. travnja 2019.

Dijeljenjem informativnih letaka, uputa o lijeku/cjepivu i obrazaca za prijavu nuspojava mnogobrojnim posjetiteljima naših štandova pružili smo važne informacije s kojima prije nisu bili upoznati.

Zagreb

Roditelji su tako po prvi put u ruke dobili uputu o lijeku/cjepivu koje je primilo njihovo dijete, iako je svaki liječnik cjepitelj dužan pružiti iste informacije roditelju prije cijepljenja djeteta.

Nakon što su pročitali uputu, roditelji su mogli potvrditi svoje sumnje da određene bolesti koje su razvila njihova djeca imaju uzročno-posljedične veze s cjepivom. Iako bi svaki liječnik cjepitelj roditeljske sumnje vjerojatno banalizirao, u uputama o lijeku/cjepivu piše drukčije.

Jutarnji list, preneseni članak Ivice Markovića iz Slobodne Dalmacije

Iz Sažetka opisa svojstava lijeka za cjepivo Priorix spominje se “otitis media”, upala uha.
(izvor: http://www.halmed.hr/upl/lijekovi/SPC/SPC_UP-I-530-09-15-02-282.pdf)

Velik broj roditelja uopće nije znao koje su nuspojave cjepiva kao ni kome se nuspojave prijavljuju, a nisu ni bili upoznati s procedurom prijave istih, što dovoljno govori o “ozbiljnosti” postmarketinškog praćenja nuspojava te “relevantnosti” službenih izvješća o prijavljenim nuspojavama (na temelju kojih se procjenjuje sigurnost određenog cjepiva).

Split

Za razliku od nadležnih institucija koje se nisu pretjerano iskazale po pitanju informiranja javnosti o rizicima i nuspojavama cijepljenja, aktivisti HURA-e svojim informativnim štandovima također su upozorili na netransparentan sustav cijepljenja.

Osijek

Čak je i dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med., voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, priznao u emisiji za N1 televiziju:

Kaić dodaje kako je potpuno krivo govoriti da cjepiva donose samo dobro i nemaju nuspojava…
Rekao je da se godišnje zaprimi oko dvjestotinjak prijava nuspojava, ali da to nije odraz stvarnog broja, jer ih veliki broj liječnik ne vidi zbog toga što roditelji ne dovedu dijete ili ih ne poveže s cijepljenjem…

Naravno, dr. Kaić nastavio je inzistirati na tvrdnjama da cijepljenje ima veću korist od štete, iako je i sam potvrdio da se broj štetnih događaja ne bilježi i nije poznat.

01. May 2019 · Comments Off on Omogućena Online pristupnica povodom 1. maja · Categories: Uncategorized

Dana 1. svibnja 2019., u povodu Međunarodnog praznika rada, Hrvatska udruga roditelja aktivista (HURA) omogućila je Online pristupanje Udruzi za sve zainteresirane roditelje iscrpljene nepravednim sustavom obveznog cijepljenja.

Podupirućim članom Hrvatske udruge roditelja aktivista (HURA) možete postati popunjavanjem Online pristupnice te uplatom godišnje članarine od 100,00 kuna.

Uplata bez popunjavanja pristupnice tretirat će se kao donacija Udruzi.

Podaci o članovima Udruge pohranjuju se u digitalnoj formi (Pristupnice i Popis članova), a čuva ih tajnik Udruge kao službenik za zaštitu osobnih podataka, u skladu s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.

Podupirući članovi Udruge ne sudjeluju u radu Skupštine Udruge.

Prava, obveze i odgovornosti svih članova Udruge (podupirućih i redovnih), koje proizlaze iz Statuta, jesu,

– aktivno sudjelovati u radu Udruge i doprinositi ostvarivanju njezinih ciljeva,

– čuvati i podizati ugled Udruge,

– biti informirani o radu Udruge,

– davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge,

– plaćati članarinu.

27. April 2019 · Comments Off on WAPF Hrvatska u suradnji s našom Udrugom omogućuje besplatno sedmodnevno online gledanje filma „Veće dobro“ (The Greater Good) · Categories: Uncategorized

„VEĆE DOBRO“ (The Greater Good) je nagrađivani dokumentarni film koji istražuje susret roditeljstva s modernom medicinom, te sukob individualnih prava s politikom. Film je, kroz intervjue sa stručnjacima, realistične (vérité) snimke oštećenih od cjepiva, vladine filmove iz 1950-ih i najnovije TV vijesti, protkao priče o tri obitelji čiji su životi zauvijek promijenjeni cijepljenjem.

(izvor: https://articles.mercola.com/)

Iako uoči cijepljenja nisu upozoreni ili im je čak izričito rečeno da cjepiva ne mogu imati štetnih posljedica, sustav je na kraju priznao da je gubitak zdravlja ili života člana iz tri prikazane obitelji bila žrtva “za veće dobro”. Film zato nosi takav naslov.

Inspiracija za prijevod filma na hrvatski jezik

Domagoj Džojić, praktičar funkcionalne dijagnostičke prehrane i osnivač ogranka Zaklade Weston A. Price u Hrvatskoj (WAPF), nakon „Velike knjige o prehrani i njezi djece“, s engleskog na hrvatski jezik preveo je i dokumentarac “Veće dobro“.

Domagoj Džojić
(izvor: http://prirodna-medicina.hr/)

Ogranak WAPF Hrvatska je, u suradnji s Hrvatskom udrugom roditelja aktivista (HURA), a uz dopuštenje autorice (spisateljice) i producentice filma, Leslie Manookian, omogućio da „Veće dobro“ besplatno pogledate putem sljedećeg linka od ponoći 27. travnja 2019. do ponoći 3. svibnja 2019.: https://youtu.be/ORaeI6LZ8yo

Domagoj Džojić kaže da mu je bilo potresno čuti kolike se odštete radi povreda nanesenih cjepivima isplaćuju u SAD-u temeljem odluka suda ustanovljenog samo za povrede od cjepiva i kolika je farsa u pravnom smislu osmišljena oko terminologije za koju se odšteta smije ili ne smije isplatiti.

Inspiracija za film

Malo je pitanja kontroverznijih od cijepljenja. Producentice, redateljica, urednica i ostali suradnici su kao novi roditelji htjeli duboko uroniti u složeni i polarizirajući problem cijepljenja kako bi iz prve ruke saznali što stručnjaci vjeruju, podijelili tu informaciju s javnošću te otvorili srca i umove gledatelja o činjenici da nuspojave cjepiva postoje.

Cilj filma je otvoriti raspravu o sigurnoj primjeni cjepiva. Uz to, film osvjetljava ulogu politike i biznisa u kreiranju zdravstvenih programa u SAD-u, a tako i drugdje u svijetu.

U filmu su prikazani isječci iz intervjua s raznim stručnjacima. Jednak prostor pružen je onima koji uporno postavljaju složena pitanja o regulativi i administriranju cjepiva te o savjesti i slobodi, kao i onima koji su vodeći konvencionalni glas o cjepivima te koji zagovaraju univerzalno cijepljenje.

Među ostalima, intervjuiran je Paul Offit, dr. med. – voditelj odjela za infektivne bolesti dječje bolnice Philadelphia, koautor udžbenika „Cjepiva“ („Vaccines“), koji je učestalo kritiziran zbog sljedeće teze: „svako dijete imalo bi teoretsku sposobnost da odgovori na oko 10.000 cjepiva u bilo kojem trenutku“.

(izvor: https://pediatrics.aappublications.org/content/109/1/124.full)

Jedan je od kreatora cjepiva protiv rotavirusa komercijalnog naziva RotaTeq, kojeg plasira Merck & Co. Često ga se naziva nadimkom dr. PROffit.

Norman W. Baylor, dr. med. – direktor Ureda za istraživanje i pregled cjepiva u FDA-ovom Centru za procjenu i istraživanje bioloških lijekova.

Diane Harper, dr. med., specijalist javnog zdravstva – vodeći istraživač ispitivanja cjepiva Gardasil, suradnik WHO po pitanju preventivne uporabe HPV cjepiva.

dr. sc. Mark B. Feinberg, dr. med.  – potpredsjednik za medicinska pitanja i politiku za Merckova cjepiva i infektivne bolesti u Merck & Co.

Melinda Wharton, dr. med. – zamjenica ravnatelja Nacionalnog centra za imunizaciju i respiratorne bolesti (ranije Nacionalni program imunizacije) na CDC-u.

Walter Orenstein, dr. med. – umirovljeni voditelj CDC-ovog Nacionalnog programa imunizacije, koautor udžbenika „Cjepiva“ („Vaccines“), trenutno dužnosnik u Zakladi Gates.

Stanley Plotkin, dr. med.  – savjetnik u farmaceutskoj tvrtki Sanofi Pasteur, vodeći autor udžbenika „Cjepiva“ („Vaccines“). Šezdesetih godina odigrao je ključnu ulogu u otkrivanju cjepiva protiv virusa rubele i sudjelovao u razvoju drugih cjepiva.

Među objektivne govornike, svrstali bismo sljedeće:

Barbara Loe Fisher – predsjednica Nacionalnog centra za informacije o cjepivima (NVIC – National Vaccine Information Center).

dr. sc. Christopher Shaw – profesor na Odjelu za oftalmologiju i vizualne znanosti, Odjelu za eksperimentalnu medicinu i izvoditelj diplomskog studija iz neuroznanosti, Sveučilišta u Britanskoj Kolumbiji.

Larry Palevsky, dr. med.  – holistički pedijatar, New York.

Kevin P. Conway – odvjetnik za slučajeve povreda cjepivom.

John Green, dr. med. – holistički liječnik opće prakse.

Robert W. Sears, dr. med. pedijatar – autor knjige The Vaccine Book: Making the Right Decision for Your Child (Knjiga o cjepivima – donesite ispravnu odluku za svoje dijete).

dr. sc. Cliff Shoemaker – odvjetnik za slučajeve povreda cjepivom.

dr. sc. Renee Gentry – odvjetnica za slučajeve povreda cjepivom.

Više informacija o filmu možete naći na stranici: http://www.greatergoodmovie.org/, gdje možete i kupiti film na DVD-u.

Na službenim stranicama filma nalaze se kratki videozapisi na engleskom jeziku koje možete besplatno pogledati, a radi se o izvodima iz intervjua koji su provedeni za film ili o drugim informacijama koje pokrivaju niz tema o cjepivima i cijepljenju.

26. April 2019 · Comments Off on Suradnja s Hrvatskim pedijatrijskim društvom · Categories: Uncategorized

Hrvatska udruga roditelja aktivista (HURA), u ožujku 2019. pozvala je na suradnju Hrvatsko pedijatrijsko društvo (HPD), u kontekstu liječničkih prijava sumnji na nuspojave, službeno i u cilju zaštite zdravlja djece.


Prof. dr. sc. Aida Mujkić, predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva
(izvor: https://www.nacional.hr/)

Cjelokupni tekst poziva na suradnju glasi kako slijedi:

Hrvatska udruga roditelja aktivista (HURA) radi na promicanju i zaštiti ljudskih prava djece i roditelja te poboljšanju kvalitete života djece i roditelja potičući poštivanje pozitivnih zakonskih propisa. Unaprjeđenje dostupne razine zdravstvene zaštite jedan je od mehanizama kako se navedeno može postići.

Sukladno članku 145. Zakona o lijekovima zdravstveni radnik koji dolazi u doticaj s pacijentom obvezan je o sumnjama na nuspojave lijeka, osobito o ozbiljnim i neočekivanim, pisano izvijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode, a u slučaju cjepiva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

U posljednjih nekoliko mjeseci definirali smo poteškoće i propuste u poštivanju gore navedenoga propisa u kontekstu prijava sumnji na nuspojave cjepiva što rezultira propustima u tzv. postmarketinškom praćenju sigurnosti cjepiva.

Kako bismo podigli svijest liječnika koji sudjeluju u provođenju Programa obavezne imunizacije pedijatrijske populacije, pozivamo Vas da zajedničkim idejama osmislimo najbolji način za ostvarenje tog cilja, a u svrhu poboljšanja sigurnosti primjene cjepiva.

Molimo da nam odgovorite u što kraćem roku kako bismo aktivnosti vezane za poboljšanje sustava postmarketinškog praćenja sigurnosti cjepiva započeli čim prije.

Predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva Hrvatskog liječničkog zbora, prof. dr. sc. Aida Mujkić, znanstveni savjetnik, dr.med. spec.pedijatrije, odgovorila nam je potvrdno 18. travnja 2019. te nas pozvala na razgovor za mjesec dana.


Potvrdan odgovor Hrvatskog pedijatrijskog društva

Ujedno, predstavnici naše udruge pozvani su sutra, u subotu, 27. travnja 2019. godine, na Skup o cijepljenju 2019. kojega uz Hrvatsko pedijatrijsko društvo, organiziraju još i: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko epidemiološko društvo te Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, u Hrvatskom liječničkom zboru, Šubićeva 9, Zagreb, s početkom u 9:00 sati.

Program Skupa sa zanimljivim predavačima i naslovima možete preuzeti na sljedećem linku: Skup o cijepljenju 2019.

Radujemo se početku plodonosne suradnje s Hrvatskim pedijatrijskim društvom te se nadamo da ćemo sutra na Skupu čuti odgovore na neka pitanja o sustavu cijepljenja koja nas zanimaju.

25. April 2019 · Comments Off on HURA u Zadru održala akciju podizanja svijesti o važnosti sigurne primjene cjepiva · Categories: Uncategorized

Članovi Hrvatske udruge roditelja aktivista (HURA) jučer, 24. travnja 2019., u Zadru su uspješno odradili prvu u nizu edukativno-informativnih akcija podizanja svijesti o važnosti sigurne primjene cjepiva pod nazivom “Prijavljivanjem nuspojava pridonosite procjeni sigurnosti cjepiva“.

Štand u Zadru

Podjelom informativnih letaka, uputa o lijeku/cjepivu i obrazaca za prijavu nuspojave dostupnima na internet-stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) nastojali smo educirati građane o samim nuspojavama, kao i o načinu prijavljivanja istih.

Drugim riječima, odrađujemo posao u kojem se nadležne institucije nisu pretjerano iskazale, obzirom da je u medicinskoj praksi postalo normalno svaku nuspojavu smatrati uobičajenom, a rijetko koju dovoljno “impresivnom” da bi bila i službeno prijavljena, unatoč zakonskoj obvezi da se prijavi SVAKA SUMNJA na nuspojavu (Zakon o lijekovima, čl. 145.).

Ovim putem pozivamo sve građane da nam se pridruže i zajedno s nama aktivno obilježe Svjetski tjedan imunizacije. Na terenu smo ponovo u subotu, 27. travnja 2019., i to u sljedećim gradovima:

27. travnja 2019., Split, Marmontova ulica od 10:00 do 19:00 h,

27. travnja 2019., Zagreb, Trg Petra Preradovića (Cvjetni trg) od 10:30 do 14:30 h,

27. travnja 2019., Osijek, Trg Ante Starčevića od 10:00 do 14:00 h.

Vidimo se!
#nuspojave #svjetskitjedanimunizacije #imunizacija

25. April 2019 · Comments Off on Producenti omogućili besplatno online gledanje filma “VaxXed” od 24. do 30. travnja 2019. · Categories: Uncategorized

Producenti američkog dokumentarnog filma “VAXXED – from Cover-up to Catastrophe” (Cijepljeni – od zataškavanja do katastrofe) omogućili su svima koji razumiju engleski, francuski, španjolski ili talijanski jezik da ga ONLINE besplatno pogledaju tijekom Svjetskog tjedna imunizacije (24.4.-30.4.2019.).

Dovoljno je samo upisati e-mail adresu te, nakon stisnute tipke “Play”, unijeti kod “VAXXEDFORFREE“.

Namjera producenata filma jest besplatnom projekcijom suprotstaviti se stalnom dezinformiranju javnosti, počev od političara koji zahtijevaju obvezno cijepljenje diljem Europe, do masovnih medija koje farmaceutska industrija obilato financira.

Podsjećamo da je Hrvatska udruga roditelja aktivista (HURA) prošle godine u Splitu organizirala hrvatsku premijeru kontroverznog američkog dokumentarca.

U posljednje je vrijeme emitirano nekoliko TV emisija u Europi
u kojima su se namjerno širile dezinformacije o filmu Vaxxed i njegovom redatelju Andrewu Wakefieldu, i to nakon što je Pinterest izbrisao sve fotografije djece oštećene cjepivima, a Facebook, Instagram i ostale društvene mreže odlučile filtrirati i blokirati informacije o cjepivima. Također, Google-ov YouTube je odlučio demonetizirati (ukloniti plaćene oglase i reklame) iz video-kanala i klipova koje ne izrađuju službene organizacije koje “promiču” zdravlje (npr. Svjetska zdravstvena organizacija, WHO).

Andrew Wakefield
(izvor: http://vaxxedthemovie.com )

Stoga vas molimo da dijelite link na FILM prijateljima, rodbini, liječnicima, saborskim zastupnicima i kandidatima za Europski parlament!

24. April 2019 · Comments Off on Priopćenje za medije povodom obilježavanja Svjetskog tjedna imunizacije 24. do 30. travnja, 2019. · Categories: Uncategorized

Hrvatska udruga roditelja aktivista (HURA) zalaže se za promicanje, očuvanje i zaštitu prava djece i roditelja, pružajući im podršku kroz razne aktivnosti informiranja i djelovanja te edukacije na području temeljnih sloboda i ljudskih prava s posebnim naglaskom na pravo na život i pravo na zdravlje. Potreba za našim aktivnostima proizlazi iz činjenice da se sve više roditelja interesira za pružanje najviše dostupne razine zdravstvene zaštite svojoj djeci i realizaciju drugih elementarnih dječjih prava i interesa u okviru temeljnih sloboda i ljudskih prava. Za razvoj modernog, zdravog i proaktivnog društva nužno je osigurati primjerenu zaštitu njegovih najosjetljivijih članova.

Ove godine, povodom obilježavanja Svjetskog tjedna imunizacije u organizaciji HURA-e u nekoliko hrvatskih gradova održavaju se edukativno–informativne akcije podizanja svijesti o važnosti sigurne primjene cjepiva pod nazivom “Prijavljivanjem nuspojava pridonosite procjeni sigurnosti cjepiva“. Imunizacija primjenom cjepiva je preventivni medicinski postupak u kojemu moraju biti zadovoljeni visoki sigurnosni standardi kako bi bio svrhovit. Stoga se odluka o cijepljenju treba bazirati na pomnoj procjeni mogućih koristi i rizika za svaku osobu individualno u koju svrhu je važno u potpunosti obavijestiti korisnike cjepiva o cijepljenju kako bi bili u mogućnosti pravovremeno prepoznati i procesuirati sumnje na nuspojave radi uočavanja potencijalnih sigurnosnih signala kao i isključiti kontraindikacije za cijepljenje prije samog cijepljenja kako bi se minimalizirao rizik od nastanka teške reakcije.

U sklopu edukativno-informativne akcije, dijelit će se informativni letci, upute o lijeku/cjepivu te obrasci za prijavu nuspojave, koji su javno dostupni na internet-stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Iz informativnog letka Prijavljivanje nuspojava – Vodič za pacijente (Učinimo lijekove sigurnijim za svakoga) izdvajamo:

PITANJE: Što je nuspojava?

ODGOVOR: Svaka neželjena ili štetna reakcija na lijek ili cjepivo.

PITANJE: Što trebam prijaviti kao nuspojavu?

ODGOVOR: Ne morate biti sigurni da je upravo lijek uzrokovao određene tegobe – dovoljno je samo prijaviti sumnju na nuspojavu.

Važno je napomenuti da je zdravstveni radnik koji dolazi u doticaj s pacijentom obvezan o sumnjama na nuspojave lijeka, osobito o ozbiljnim i neočekivanim, pisano izvijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), a u slučaju cjepiva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) (članak 145. Zakona o lijekovima).

Pozivamo sve korisnike lijekova/cjepiva da se obrate nadležnom liječniku u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom cjepiva kao i svake sumnje na nuspojavu koju je isti dužan prijaviti navedenim institucijama sukladno važećim propisima.

Vrijeme i mjesto održavanja akcije:

24. 2019., Zadar, Narodni trg od 15:00 do 18:00 h,

27. 2019., Zagreb, Cvjetni trg od 10:30 do 14:30 h,

27. 2019., Split, Marmontova ulica od 10:00 do 19:00 h,

27. 2019., Osijek, Trg Ante Starčevića od 10:00 do 14:00 h.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže i zajedno s nama aktivno obilježe Svjetski tjedan imunizacije.

15. April 2019 · Comments Off on Laži, besramne laži i studije o cjepivima · Categories: Uncategorized

U SUSRET TJEDNU CIJEPLJENJA

U predstojećem Svjetskom tjednu cijepljenja liječnici i javnost bit će ponovo bombardirani tvrdnjama o neupitnoj korisnosti ovog medicinskog postupka. Ove godine promotori cijepljenja imaju i novi argument – nedavno objavljenu veliku znanstvenu studiju kojom je otklonjena veza cjepiva i autizma.

Je li ta veza ovim istraživanjem doista osporena i mogu li se iz njega izvesti neki drugi i drugačiji zaključci, pročitajte u analizi Lidije Gajski.  

Nedavno je svjetlo dana ugledao još jedan znanstveni rad koji odbacuje povezanost cjepiva i autizma (1). Riječ je o jednoj iz niza epidemioloških studija koje dolaze iz Danske. Na uzorku od gotovo 660 000 danske djece Anders Hviid i suradnici usporedili su djecu cijepljenu MMR cjepivom (vakcina protiv ospica, zaušnjaka i rubeole) s onom koja nisu cijepljena tim cjepivom i zaključili da MMR cjepivo ne povećava vjerojatnost autizma.

Vijest o studiji munjevito se proširila svijetom. Studija je objavljena u medicinskom časopisu Annals of Internal Medicine 5. ožujka 2019.; isti je dan osvanula u glavnim nacionalnim medijima. Štoviše, britanski Guardian piše o njoj već 4. ožujka, u naš Jutarnji list 5. ožujka u 00:00 h. Svi su članci slično opremljeni, gotovo identičnog naslova (Velika studija potvrdila: cjepivo ne uzrokuje autizam) i s tekstom u kojem se nalaze jednake rečenice i citiraju iste organizacije i ljudi koji uvjeravaju čitatelja da je svaka sumnja o vezi cjepiva i autizma ovom studijom otklonjena. Onome tko se razumije u znanstvena istraživanja, međutim, jasno je da je već naslov neistinit, jer nijedna epidemiološka studija ne može niti dokazati niti otkloniti uzročnu povezanost dviju pojava. O manipulaciji kojom se neistiniti zaključak studije implicitno generalizira na sva cjepiva i na sve populacije da i ne govorimo.

Način na koji je istraživanje lansirano upućuje na koordiniranu akciju iz globalnog centra političko-ekonomske moći. Osim distribucije, na ekonomsko-političku pozadinu upućuje i sam nastanak studije.  

Studiju financira zaklada vezana uz farmaceutsku industriju

Istraživanje Hviida i suradnika financirala je Zaklada Novo Nordisk i dansko ministarstvo zdravstva (u izvještaju o studiji nema podatka o omjeru ulaganja; realna je pretpostavka da je većinu platila Zaklada). Zaklada Novo Nordisk vrijedna je 49,1 milijardu USD i najveća je zaklada u Danskoj. Definira se kao „danska zaklada s korporativnim interesima“ koja s jedne strane „podupire znanstvene, društvene i humanitarne ciljeve“, a s druge strane „posjeduje kompanije i u njih investira“. Usredotočena je na medicinsko liječenje i istraživanje te dodjeljuje novac za istraživanja u javnom i privatnom sektoru (2,3).

Zaklada je vlasnik jedne od većih svjetskih farmaceutskih kompanija Novo Nordisk, biotehnološke tvrtke Novozymes, te udjela u više od 75 drugih kompanija. Dividende iz profita tih firmi čine prihod Zaklade, a o njemu, kao i o drugim komercijalnim aktivnostima Zaklade brine Novo Holdings, tvrtka kćer unutar Zaklade (2,3). „Cilj Novo Holdings-a je da upravlja donacijama Zaklade i investira njenu imovinu kako bi osigurala da Zaklada dobiva zadovoljavajući financijski povrat“ (4).

Većina prihoda Zaklade dolazi iz kompanije Novo Nordisk. Iz pozicije te tvrtke cilj je Zaklade da „pruži stabilan temelj za komercijalne i istraživačke aktivnosti Novo Nordiska“ i da „podržava Novo Nordisk u postizanju njegove vizije osiguravajući kompetitivne financijske rezultate“. „O svim strateškim i operativnim pitanjima odlučuje jedino Odbor i Izvršna uprava Novo Nordiska. Preklapanje članstva u odborima osigurava da Zaklada i Novo Nordisk dijele zajedničku viziju i strategiju“ (5). Sadašnji predsjednik Zaklade Lars Rebien Sørensen na mjesto člana Upravnog odbora, a onda i predsjednika, došao je nakon 34 godine provedene u kompaniji Novo Nordisk, od čega zadnjih 16 godina na poziciji predsjednika i izvršnog direktora kompanije (6).

Novac za financiranje studije Hviida i suradnika dolazi, dakle, od farmaceutske industrije. Riječ je o jasnom sukobu interesa. Činjenica da Novo Nordisk ne proizvodi cjepiva (proizvodi tek jedan sastojak – CTAB) ne umanjuje njegov značaj jer su akteri farmaceutskog biznisa na globalnoj razini višestruko povezani, umreženi i ujedinjeni zajedničkim interesom – prodajom svojih proizvoda. 

Sukob interesa vezan uz ovu studiju, međutim, ovdje ne završava.

Pokrovitelj studije je ustanova koja zarađuje na cjepivima

Svi autori istraživanja dolaze iz danskog Državnog instituta za serume (Statens Serum Institut). Stoga tu ustanovu treba smatrati institucionalnim pokroviteljem studije. I čimbenikom institucionalnog sukoba interesa. Zbog čega?

Riječ je o zavodu utemeljenom još 1902. godine za potrebe proizvodnje i opskrbe Danaca serumom protiv difterije. Ubrzo je unutar njega razvijena proizvodnja drugih antiseruma, dijagnostičkih testova i cjepiva; Danska je bila prva europska zemlja koja je svojim građanima ponudila cjepivo protiv dječje paralize. Uz financijsku pomoć Rockefellerove zaklade otvoren je odjel za epidemiologiju, a razvijena je i intenzivna znanstvena djelatnost, pa je SSI postao jedan od vodećih danskih istraživačkih instituta. Posebno se ističu istraživanja svjetske razine na području epidemiologije i na području vakcina, uključujući razvoj novih cjepiva (7). Sa SSI dolazi, u cijelosti ili djelomično, i niz ranijih studija s cjepivima poznatih kao „danske“ studije.

Statens Serum Institut
(izvor:
https://www.dr.dk/)

S vremenom, cjepiva su postala najunosniji proizvod Instituta. Godine 2002. donosila su polovinu prihoda i 80 % profita, bilježila su najveći rast i predstavljala naročito važan izvozni proizvod. Naime, premda u vlasništvu države, SSI je desetljećima poslovao kao profitno poduzeće. Još donedavno na njegovoj se internetskoj stranici moglo pročitati da mu je cilj biti „visoko profitabilno i prepoznato nacionalno i internacionalno poduzeće za biotehnološka istraživanja, proizvodnju i usluge“. Njegovi komercijalni poslovi vođeni su na tipičan korporativni način, s godišnjim izvještajima koji uključuju stavke poput povrata investiranog kapitala, bilance i novčanih tokova (8).

Znanstveno-istraživački rad, kao jedna od glavnih djelatnosti, nužno se odvija u skladu s poslovnom politikom Instituta, odnosno njegovim financijskim interesima. To znači da nalazi istraživanja moraju poticati prodaju proizvoda i otkloniti mogućnost isplata radi štete. Čak i onda kad se to kosi sa znanstvenom čestitošću i dobrobiti korisnika testiranog proizvoda. S tim će se složiti svatko tko razumije pravila tržišnog poslovanja.

Mark Blaxill, s diplomom biznisa Sveučilišta Harvard, autor je studije o sukobu interesa u vezi s ranijim danskim istraživanjima koja su otklonila vezu cjepiva i autizma (8). Ta su četiri istraživanja 2002. i 2003. godine objavljena u vodećim medicinskim časopisima i bila su ključna za prihvaćanje postavke o sigurnosti cjepiva na globalnoj znanstvenoj i institucionalno-političkoj razini (9-12). Blaxill je uvjeren da rezultati ovih studija ne mogu biti objektivni i vjerodostojni jer postoji jasan financijski interes u njihovu ishodu – predmet testiranja bila su cjepiva koja proizvodi SSI, a autori istraživanja bili su zaposleni u Institutu ili su s njime bili povezani. 

Tek nedavno, 2016. i 2017. godine SSI, odnosno danska država većinu proizvodnje i poslova vezanih uz cjepiva prodali su dvjema privatnim kompanijama (7). No interes Instituta u cjepivima i dalje se nastavlja. Aktivnosti su danas usmjerene na „obećavajuće nove vakcine“ i „proizvodnju sintetičkih cjepiva temeljenih na rekombinantnom proteinu ili DNA“. Radi se i na sastojcima cjepiva poput novih adjuvansa. Osim toga Institut je zadužen za kupovinu i opskrbu cjepiva za danske potrebe (13).

U svome sastavu Institut i danas ima Odjel za korporativne poslove i Odjel za poslovni razvoj koji se ponosi s „više od 150 godina specijalizacije u patentiranju, znanosti o lijekovima, razvoju lijekova, poslovnim analizama, evaluaciji tržišta, pregovaranju i komercijalizaciji“. Tu se i dalje razrađuju „poslovne strategije“, „vrednuju komercijalni potencijali“ i „optimiziraju vrijednosti uz istodobno ograničavanje izloženosti riziku svih inovacija“ (14).  

Premda je veći dio posla s cjepivima prodan privatnim tvrtkama, proizvodnja cjepiva nastavljena je u prostorima Instituta. Realna je pretpostavka da su zadržani isti zaposlenici. Uključujući one na višim pozicijama, s dugogodišnjim profesionalnim i materijalnim interesom vezanim uz Institut.

Autori imaju osobni interes u ishodu studije

U spomenutoj analizi sukoba interesa Mark Blaxill je analizirao četiri danske studije – tri koje su otklonile vezu tiomersala, sastojka cjepiva koji sadrži živu, s pojavom autizma, te jednu studiju koja je otklonila vezu MMR cjepiva i autizma. Od ukupno 17 koautora tih istraživanja identificirao je šest zaposlenika Statens Serum Instituta. Svo šestoro sudjelovalo je u izvedbi prvih triju studija i najmanje po jedan bio je koautor sve četiri studije. Imali su aktivnu ulogu u svim aspektima istraživanja. Trojica su bili članovi odjela za cjepiva i profitnog centra u SSI-u i obnašali su upravljačke funkcije u Institutu. U izvještajima studija publiciranim u medicinskim časopisima, nijedan autor nije prijavio sukob interesa (8).

Autori prema organizacijama
(izvor:
https://www.safeminds.org/
)

Raščlanjujući veze među autorima studija, Blaxill nalazi da je šestoro istraživača iz SSI-a povezano međusobno, ali i s ostalim autorima, od kojih je šest zaposlenika Sveučilišta u Aarhusu, a tri američkog nacionalnog Centra za kontrolu bolesti (CDC). Njihove znanstvene i druge aktivnosti otkrivaju razgranatu mrežu kojom su međusobno višestruko povezani na osobnoj i institucionalnoj razini. Pri tom zaposlenici SSI-a, odnosno SSI kao ustanova, drže središnje pozicije (8,15).    

U kontekstu moralnog integriteta istraživača, značajno je spomenuti koautora dviju studija, Poula Thorsena, tadašnjeg zaposlenika američkog CDC-a i Sveučilišta u Aarhusu. On je u to vrijeme protuzakonito prisvojio više od milijun USD koji je CDC namijenio istraživanju autizma. Američko ministarstvo zdravstva optužilo ga je za elektroničku prijevaru i pranje novca i za njim raspisalo federalnu tjeralicu (16).

Najnovija studija iz 2019., objavljena godinama nakon onih na koje se odnosi Blaxillova analiza, svjedoči o kontinuitetu u praksi produkcije danskih studija. Dvojica od četiri njezina autora pripadaju mreži koju je opisao Blaxill. Anders Hviid, jedna od središnjih figura u mreži autora ranijih studija, ovdje se pojavljuje kao prvi autor i predstavlja istraživanje u javnosti. Drugi, Mads Melbye, koji je u vrijeme koautorstva u prijašnjim studijama obnašao funkciju voditelja Odjela za epidemiološka istraživanja u SSI-u, danas je predsjednik i izvršni direktor Statens Instituta.

Obojica su, kao i druga dva autora i zaposlenika SSI-a, Jørgen V. Hansen i Morten Frisch, dakle, u profesionalnom i financijskom sukobu interesa. Jednostavno rečeno, istražuju i pišu da bi zadržali posao, odnosno upravljačku poziciju te unaprijedili znanstvenu i poslovnu karijeru. Povrh toga, u izjavi o sukobu interesa koja je priložena studiji, A. Hviid i osobno prijavljuje primanje novca od Zaklade Novo Nordisk. Isto čini J. V. Hansen (1).

Nije nevažno da i članovi uredništva časopisa u kojem je studija objavljena deklariraju financijsku vezu s proizvođačima lijekova – zamjenica urednice časopisa posjeduje dionice farmaceutskih kompanija Eli Lilly i Pfizer, zamjenica urednika za statistiku dionice kompanija Pfizer i Johnson & Johnson, a suprug glavne urednice časopisa dionice u biotehnološkoj kompaniji Targeted Diagnostics and Therapeutics (1).

Svatko tko je iole upućen u zakonitosti poduzetničkog poslovanja, ali i znanstvene djelatnosti, s velikom će sumnjom gledati na istraživanje opterećeno ovakvim ozbiljnim i višestrukim, institucionalnim i individualnim sukobom interesa (17,18). No oni neupućeni i naivni možda vjeruju da iz činjenice da autori studije dobivaju novac od farmaceutskih kompanija i da njihov poslodavac zarađuje na cjepivima, ne mora nužno slijediti neobjektivnost i pristranost. Premda obilje znanstvene literature uvjerljivo dokazuje da financijski motiv snažno utječe na nalaze istraživanja, danske se studije mogu analizirati i neovisno o toj činjenici, gledajući samo njihov dizajn i metologiju.

Danske studije su nevaljane

Danske, kao i gotovo sve studije na temu cijepljenja, epidemiološke su studije. Takva istraživanja opisuju i prate zdravstvena stanja u različitim, već postojećim populacijskim skupinama. Ona ne mogu dokazati uzročnost između dviju ili više pojava jer su u tako postavljenim skupinama prisutni tzv. zbunjujući čimbenici, poznati i nepoznati. Puno su bliže otkrivanju uzročnosti eksperimentalne kliničke studije ili pokusi, nažalost vrlo rijetki na području vakcinologije. U kliničkim pokusima metodom slučajnog odabira ispitanici se uključuju u grupu onih koji se neće cijepiti i u grupu onih koji će se cijepiti, i onda se u jednoj i u drugoj grupi nepristrano („slijepo“) registriraju klinički ishodi poput razbolijevanja od zaraznih i drugih bolesti, komplikacija i dužine života.

Epidemiološke studije ne mogu zaključivati o uzročnosti između cijepljenja i bolesti, no ono što mogu jest demonstrirati povezanost, odnosno ukazati na mogućnost, tj. manju ili veću vjerojatnost uzročnosti. U tom smislu, dakle, mogu biti od pomoći, uz uvjet da su metodološki valjane. To međutim, ovdje nije slučaj.

Studije iz 2002. i 2003. godine

Više je znanstvenika proučilo danske studije iz 2002. i 2003. godine i došlo do zaključka da su loše osmišljene i izvedene te se njihovi nalazi ne mogu smatrati ispravnima i istinitima. Autori skupine Coalition of Safe Minds, potom Brian Hooker, profesor biologije sa Sveučilišta u Reddingu te James Lyons-Weiler, vrhunski istraživač na širokom polju različitih tema, obrazložili su to u preglednim člancima u kojima citiraju znanstvene radove i uključuju vlastite analize (19-21). Slijede neka od njihovih zapažanja.

Svi su kritičari uočili velik broj metodoloških grešaka; neke od njih priznali su i sami autori danskih studija. Epidemiološka istraživanja općenito su podložna pogreškama u izboru slučajeva, odnosno uzorku ispitanika koji se uključuju u istraživanje; ispitanici se često izabiru, odnosno isključuju prema nejasnim, pristranim ili nedosljednim kriterijima. U danskim studijama zabilježena je podzastupljenost i manipuliranje s određenim dobnim skupinama. Nadalje, nije bila omogućena identifikacija podgrupa rizične djece. Jednu od najozbiljnijih teškoća u epidemiološkim studijama predstavlja činjenica da u skupinu cijepljenih u samom početku ulaze zdravija djeca; ona boležljiva ili s većom sklonošću za razvoj neurorazvojnog poremećaja poput braće autistične djece, izbjegavaju cijepljenje i ulaze u grupu necijepljenih. Na kraju istraživanja cijepljena su djeca zdravija, no ne nužno radi cijepljenja (engl. healthy user bias).

Velik broj ispitanika u tijeku istraživanja isključen je ili je nestao bez jasnih objašnjenja. Ispitanici nisu bili dovoljno dugo praćeni; do kraja istraživanja u skupini mlađe djece bolest se još nije stigla razviti, a značajan broj još nije ni dobio cjepivo.

Upadljiva slabost svih danskih studija je manjkavost podataka o ispitanicima, postupcima i ishodima. Nepoznat je zdravstveni status djece, kao i njihove nasljedne karakteristike, a cjepni status je za mnoge nepotpun. Nedostaju podaci o postupku vakcinacije – vrsti i sadržaju cjepiva, proizvođaču te vremenu cijepljenja. Naročito je manjkava evidencija ishoda. Za značajan dio ispitanika ishodi su nedostajali. Posebno je neprecizan bio opis ishoda – definicija i klasifikacija autizma i srodnih poremećaja, pa onda i ubrajanje djece u skupinu autističnih, odnosno prevalencija autizma.

U studijama Stehr-Greena i suradnika te Madsena i suradnika (2003.) u tijeku istraživanja promijenjena je definicija autizma i sličnih poremećaja. U danskom uzorku ispitanika u prvom dijelu promatranog razdoblja evidentirani su samo slučajevi dijagnosticirani u bolnicama, a do kraja studija i oni izvan bolnica. U švedskoj grupi ispitanika brojani su samo hospitalni slučajevi. U Madsenovoj studiji naknadno su uključeni bolesnici iz jedne velike klinike. Takvim je zahvatima u evidenciji ishoda umjetno povećan broj slučajeva nakon isključivanja tiomersala.

Brian Hooker smatra pogrešnim što je u Madsenovoj studiji iz 2002. i onoj Hviida i sur. iz 2003. kao ishod uzet broj godina s autizmom, a ne slučajevi autizma. Tako su sve dobne skupine vrednovane jednako, iako je u mlađima vjerojatnost autizma bila manja. To je dovelo do pristranosti u smjeru nepostojanja veze tiomersala i autizma. 

U obradi podataka korištene su neadekvatne statističke metode i nedostatna kontrola zbunjujućih čimbenika. U formuliranju grupa ispitanika primjenjena je takva metoda prilagodbe koja je smanjila autizam u cijepljenoj populaciji. Upitno je napravljena i prilagodba rezultata po dobi te analiza trenda – uzeta je godina postavljanja dijagnoze, a ne godina rođenja djeteta, najpouzdanija metoda za mjerenje promjena u stopi autizma.

Kad je riječ o prezentaciji i interpretaciji rezultata, studije Stehr-Greena i suradnika te Madsena i suradnika (2003.) pokazale su da je pojavnost autizma nastavila rasti i nakon isključivanja tiomersala iz cjepiva. Autori su zaključili da to govori protiv veze tiomersala i autizma. Međutim, nakon otklanjanja tiomersala uvedene su mnoge druge vakcine s adjuvansima poput aluminija; za Lyons-Weilera jednako je prihvatljivo objašnjenje da su te vakcine dovele do povećanja autizma, dok se istodobno autizam zbog tiomersala smanjio.

U izvještajima su zamijećene i grublje nepravilnosti. Hooker tvrdi da su iz završnih publikacija isključeni važni nalazi. Iz izvještaja o Madsenovoj studiji iz 2003. izbačeni su rezultati zadnje godine praćenja u kojoj je zabilježena niža stopa autizma, čime bi bio potvrđen trend pada bolesti nakon isključivanja tiomersala. U studiji istog autora iz 2002. brojčani podaci o ishodima razlikuju se po tablicama – grubi propust koji nije smio proći recenziju i uredništvo časopisa u kojem je studija objavljena.

U vezi s recenzijom i publiciranjem Mark Blaxill primjećuju da su se sve četiri studije preklapale – istraživale su sličnu temu, polazile od istih podataka iz Državnog registra (Danish Civil Registration System) i vrlo sličnom metodologijom došle do gotovo jednakih zaključaka. Publicirane su, međutim, kao četiri zasebna znanstvena rada. Takva se praksa u znanstvenoj djelatnosti naziva multipliciranjem i smatra se povredom znanstveno-istraživačke, odnosno znanstveno-publicističke čestitosti, dakle neetičnom (8). Osim toga pokazuje kako se dolazi do „stotina i stotina“ radova koji dokazuju sigurnost cjepiva, sintagme koju vrlo često koriste promotori cijepljenja.

Kritičari danskih studija citiraju više znanstvenika, primjerice profesoricu epidemiologije Irvu Hertz-Picciotto s Kalifornijskog sveučilišta koja smatra da neke od epidemioloških studija koje istražuju vezu cjepiva i autizma imaju „ozbiljne, štoviše fatalne pogreške“ koje njihove zaključke čine nevažećima. To svakako vrijedi za Danske studije iz 2002. i 2003. jer primjereno dizajnirane i izvedene, pokazale bi sasvim različite, pa i suprotne rezultate. Tako se iz podataka iz studije Madsena i sur. (2002.) može izvesti i zaključak o povezanosti MMR cjepiva i autizma. Jednostavna usporedba stope obolijevanja po godinama, primjećuje Brian Hooker, ukazuje na njezino povećanje nakon uvođenja cjepiva. U studiji istog autora iz 2003. uzimanje vremena proteklog od vakcinacije umjesto dobi ispitanika, što je prema Lyons-Weileru logičnije i primjerenije, dalo bi suprotan rezultat – demonstriralo bi vezu MMR cjepiva i autizma. Studija Stehr-Greena i sur., prema profesoru Marku Nobleu s njujorškog sveučilišta Rochester, lišena metodoloških manipulacija pokazala bi da se učestalost autizma nakon isključivanja tiomersala nije povećala, već smanjila za 30–40 %. Samo jedan zahvat u postupcima – korekcija gubitka slučajeva autizma u starije djece, u renalizi studije Hviida i sur. dovodi do povećanja autizma u skupini koja je primila cjepivo sa živom. 

Danske su studije iz 2002. i 2003., dakle, loše napravljene, i njihovi su zaključci neistiniti. Vrijedi li to i za novu studiju?

Studija iz 2019. godine

Novi rad Hviida i suradnika također je epidemiološka studija i potencijalno pati od istih grešaka i pristranosti u selekciji ispitanika, formiranju skupina, vremenu praćenja te definiranju i klasifikaciji ishoda.

Polazi od istih nepotpunih podataka Danskog državnog registra, kako u pitanju ispitanika, tako u pitanju postupaka i ishoda. Autori izjavljuju da nisu gledali povijesti bolesti ispitanika. Ta vrsta uvida, međutim, otkriva da je u skupini koja je u nacionalnom registru klasificirana kao „necijepljeni“, 55 % djece u stvari cijepljeno MMR cjepivom (22). To znači da je u istraživanju promašena temeljna odrednica, odnosno razdjelnica (razlika) skupina (kohorti) koje se uspoređuju – gruba, kardinalna pogreška koja bez sumnje obezvređuje nalaze čitavog istraživanja.

Kritičari ove studije J. Lyons-Weiler i J.B. Handley i neovisno o tome dovode u pitanje određenje „cijepljeni“ i „necijepljeni“ – temeljno obilježje skupina koje se uspoređuju. Baš kao Madsenova iz 2002., i Hviidova je studija usredotočena samo na jedno cjepivo – ne uspoređuje djecu cijepljenu MMR-om s necijepljenom djecom, već uspoređuje djecu cijepljenu MMR-om s djecom  koja nisu primila MMR, no cijepljena su različitim drugim cjepivima. Hviid i suradnici ne razgraničuju grupe obzirom na to jesu li primila druga cjepiva, koliko njih i u kojim vremenskim razdobljima. „Besmisleno je proučavati izloženost jednom cjepivu u populaciji koja je vakcinirana toliko mnogo puta prije MMR-a“, smatra Lyons-Weiler. Razlika između tih dviju skupina uglavnom je samo u virusnim antigenima koje sadrži MMR cjepivo, dok su ostale potencijalno toksične sastojke cjepiva poput aluminija primile obje skupine ispitanika. Je li MMR cjepivo povezano s pojavom autizma (o uzročnosti da i ne govorimo) na ovaj se način ne može doznati; za to bi trebalo usporediti djecu cijepljenu MMR-om i onu koja uopće nisu cijepljena (23,24).

B. Hooker i J. Lyons-Weiler nalaze da unatoč velikom broju ispitanika uzorak studije nije reprezentativan i zaključak se ne može generalizirati na dansko stanovništvo. Pojavnost autizma u danskoj je populaciji 1,65 %, a u uzorku ispitanika Hviidove studije 0,98 %, što znači da nedostaje 4 400 autistične djece. Autori studije za to ne daju objašnjenje. Mogući razlog je u tome što su ispitanici u istraživanju bili razmjerno mladi i nisu dosegli dob u kojoj se autizam dijagnosticira. Ta je pojava pomaknula nalaze u smjeru nepostojanja veze MMR cjepiva i autizma (18,23).

Jednu od najvažnijih potencijalnih metodoloških grešaka, mogućnost da je cijepljena populacija u startu zdravija (healthy user bias) autori u izvještaju jedva da spominju, što znači da je nisu ni pokušali eliminirati ili kontrolirati (23,24).

Iz nejasnih razloga isključeno je 13-oro djece s autizmom. Isključena su i djeca imigranata; možda stoga što po useljenju u Dansku odjednom dobiju velik broj vakcina. S druge strane iz uzorka su trebala biti isključena djeca s nasljednom sklonošću autizmu, što nije napravljeno (18,23).

Tijekom promatranog razdoblja raspored cijepljenja je promijenjen što pridonosi otklanjanju veze. U istom smjeru ide i izbor godina s autizmom, a ne dijagnoze autizma kao mjere ishoda. Trebalo je promatrati vrijeme od vakcinacije do pojave simptoma, a ne vrijeme do dijagnoze autizma. Izabrani su samo neki od podtipova autističnog poremećaja, dok su drugi izostavljeni. Nisu testirani modeli koji kombiniraju različite varijable rizika, poput cjepiva i dobi roditelja (18,23).  

B. Hooker smatra da studija Hviida i suradnika ima previše problematičnih mjesta i da se iz prezentiranih nalaza ne može izvesti zaključak koji nude autori – da studija „snažno podržava postavku da MMR vakcinacija ne povećava rizik autizma“. Naprotiv, ta studija „otvara mnogo više ozbiljnih pitanja nego što daje konačnih odgovora“ (18). J. Lyons-Weiler pak upozorava da je epidemiologija pogrešan alat za proučavanje rizika cjepiva, ali i na to da je ovdje dodatno kompromitirana, nazivajući je aktivnošću koja tek izgleda kao znanost (science-like activity) (23). Ili, kako bi rekao J.B. Handley – ne radi se o istinskoj, već o korporativnoj epidemiologiji (24).

Zašto je u istraživanju cjepiva primjenjena pseudoznanost? Zbog sukoba interesa onih koji su ga izveli i sponzorirali. A zašto je takvim pojedincima i ustanovama dopušteno da izvode ključna istraživanja, i još važnije, zašto se takvim istraživanjima daje prvoklasni značaj, promoviraju se kao mjerodavna i služe kao temelj za donošenje javnozdravstvenih i političkih odluka? I zašto se manipulativno opremaju i agresivno distribuiraju javnosti i liječnicima širom svijeta? Očito postoji jak ekonomski i politički interes usmjeren protiv zdravlja ljudi. A institucije, u prvom redu država, od toga nas nisu u stanju zaštititi.

Uzrokuju li cjepiva autizam?

Autizam je složeni neurološki poremećaj čiji uzrok još nije objašnjen. Vjerojatna je nasljedna sklonost, no ubrzani rast pojavnosti zadnjih desetljeća ukazuje i na važnu ulogu jednog ili više čimbenika iz okoliša. To mogu biti biološki, kemijski ili fizikalni agensi, pojedinačno ili u kombinaciji.

Mnogi roditelji svjedoče da se zdravstveno stanje njihove djece počelo pogoršavati nakon što su primila cjepivo, a brojni znanstveni radovi pokazuju da sastojci cjepiva poput virusa, žive i aluminija mogu dovesti do oštećenja mozga kompatibilnih s kliničkom slikom autizma. Zasad nemamo dokaza da su cjepiva primarni uzrok autizma. No svako je dijete biološki različito; neka su osjetljivija i moguće je da u njih neki sastojci cjepiva dovode do zdravstvenih poremećaja, uključujući autizam.

Službeni je stav medicinskih autoriteta da cjepiva nisu povezana s autizmom. On se obrazlaže danskim i sličnim studijama. Problem je u tome što one nisu osmišljene i izvedene na način da tu vezu mogu osporiti ili dokazati. U današnjoj institucionalnoj, dominantnoj znanosti i medicini očito nema volje ni interesa da se ova tema primjereno istraži.

Dok ne budemo imali adekvatna istraživanja, tvrdnjama o cijepljenju koje dolaze sa službenih mjesta ne treba vjerovati. Valja potražiti neovisne izvore informacija, uzeti u obzir ekonomsko-politički kontekst i osloniti se na osobno i tuđe iskustvo, vlastitu intuiciju i zdravi razum. Ljudi koji posjeduju ovo potonje, za razliku od onih koji slijepo vjeruju i slijede autoritete, imat će bolju šansu da sačuvaju svoje i zdravlje svoje djece. Štoviše, obzirom na trendove i tendencije moderne medicine, te će sposobnosti, odnosno uvidi, uskoro postati spasonosni.

Lidija Gajski

Literatura:

1.  Hviid A, et al. Measles, mumps, rubella vaccination and autism: a nationwide cohort study. Ann Intern Med. 2019. DOI: 10.7326/M18-2101.

2.  Novo Nordisk Foundation. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Novo_Nordisk_Foundation.

3.  Novo Nordisk Fonden. https://vimeo.com/323111390

4.  Novo Nordisk Foundation. Ownership. https://novonordiskfonden.dk/en/about-the-foundation/ownership/.

5.  Novo Nordisk. Novo Nordisk Foundation. https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/foundation.html.

6.  Novo Nordisk Fonden. Lars Rebien Soerensen. CV. https://novonordiskfonden.dk/en/lars-rebien-soerensen-cv/.

7.  Statens Serum Institut. The story of SSI. https://en.ssi.dk/about-us/instituttets-historie.

8.  Blaxill MF. Is something rotten in Denmark? A social network analysis of conflict of interest in vaccine safety research. 2004. https://www.rescuepost.com/files/is-something-rotten-in-denmark-rev.pdf.

9.  Madsen KM, et al. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. N Engl J Med. 2002; 347:1477–82.

10. Stehr-Green P, et al. Autism and thimerosal-containing vaccines: lack of consistent evidence for an association. Am J Prev Med. 2003;25:101-6.

11. Madsen KM, et al. Thimerosal and the occurrence of autism: negative ecological evidence from Danish population-based data. Pediatrics. 2003;12:604-6.

12. Hviid A, et al. Association between thimerosal-containing vaccine and autism. JAMA. 2003;290:1763-6.

13. Statens Serum Institut. Vaccine research. https://en.ssi.dk/research/center-for-vaccine-research.

14. Statens Serum Institut. Business development. https://en.ssi.dk/about-us/contact/departments/b/business-development.

15. Something is rotten in Denmark. Safe Minds. 2004. https://www.safeminds.org/wp-content/uploads/2013/04/AutismAuthorsNetwork-30Dec04-rev-with-NANEA.pdf.

16. OIG Fugitive: Poul Thorsen. https://oig.hhs.gov/fraud/fugitives/profiles.asp.

17. Gajski L. Conflict of interest in medicine – pervasiveness and far-reaching consequences. U: Schweidler W (ur). Bioethik – Medizin – Politik. Sankt Augustin: Academia Verlag, 2012., str. 105-12. https://www.scribd.com/document/175057945/Gajski-Conflict-of-Interest-in-Medicine.

18. Hooker B.S. A scientist’s rebuttal to the Danish cohort study. Focus for Health. 2019. https://www.focusforhealth.org/scientists-rebuttal-to-danish-cohort-study/.

19. Vaccines and autism. What do epidemiological studies really tell us? Coalition for Safe Minds. 2016. https://worldmercuryproject.org/wp-content/uploads/2016/10/SafeMinds-Epidemiological-Rebuttal.pdf.

20. Hooker B.S, et al. Methodological issues and evidence of malfeasance in research purporting to show thimerosal in vaccines is safe. Biomed Res Int. 2014;2014:247218. http://dx.doi.org/10.1155/2014/247218.

21. Lyons-Weiler J. [pre-print]. Systematic review of historical epidemiologic studies influencing public health policies on vaccination. 2018. http://ipaknowledge.org/resources/LYONSWEILERSYSTREVIEW.pdf.

22. Holt N, et al. Danish MMR vaccination coverage is considerably higher than reported. Dan Med J. 2017;64(2):A5345.

23. Lyons-Weiler J. An autopsy on Hviid et al. 2019’s MMR/vaccine science-like activities. James Lyons-Weiler. 2019. https://jameslyonsweiler.com/2019/03/05/an-autopsy-on-hviid-et-al-2019s-mmr-vaccine-science-like-activities/.

24. Handley J.B. New Danish MMR study shows autism rate of 1 in 100 – CDC should rush to Denmark! Children’s Health Defense. 2019. https://childrenshealthdefense.org/news/new-danish-mmr-study-shows-autism-rate-of-1-in-100-cdc-should-rush-to-denmark/.