Cijepljenje.info – poštivanjem važećih propisa do najviše razine dostupne zdravstvene zaštite

Internetske stranice Cijepljenje.info osmišljene su zbog potrebe preispitivanja opravdanosti obaveznog cijepljenja u Hrvatskoj na temelju brojnih pravnih, zdravstvenih, etičkih i drugih argumenata o “licu i naličju” cjepiva i cijepljenja.

Članovi Građanske inicijative Cijepljenje – pravo izbora, a to su uz roditelje i sve više zdravstvenih, pravnih i drugih stručnjaka, pri tome naglašavaju kao uzore zemlje u kojima je cijepljenje preporučeno, ali zakonski neobavezno, kakvo je posebice već gotovo pola stoljeća u Švicarskoj.

Za razliku od europskih demokratskih zemalja gdje se poštuju i de facto ljudska prava i temeljne slobode zajamčene međunarodnim ugovorima i pravom EU među kojima između ostalog i pravo na slobodni i informirani pristanak stoga i cijepljene ima formu preporuke (Austrija, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Njemačka, Island, Irska, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Grčka, Portugal, Švicarska), u Hrvatskoj, koja se deklarira demokratskom zemljom, država članica je EU i potpisnica spomenutih međunarodnih konvencija, roditelji i liječnici-cjepitelji koji djeci žele osigurati najvišu moguću razinu zdravlja i dostupne zdravstvene zaštite uz uvažavanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, izloženi su nezakonitom ponašanju (zlostavljanju, prisili, prijetnji, ucjeni, diskriminaciji djece prilikom upisa u vrtić, novčanoj sankciji) što je neodrživo s pravnog aspekta i rezultira pravnom nesigurnošću.

Cijepljenje.info pokušava, svima kojima su zbog obaveze cijepljenja povrijeđena neka od temeljnih ljudskih i dječjih prava i sloboda, pružiti odgovore na njihove najčešće dvojbe i upite. Ističemo da nije riječ o pravnim savjetima, već o osnovnim “putokazima” koji mogu pomoći pri odluci “cijepiti ili ne cijepiti”, kao i nošenju s posljedicama takve odluke.

INFORMIRAJTE SE PRIJE (NE)CIJEPLJENJA!

Prije donošenja odluke o (ne)cijepljenju djeteta:

bullet Doznajte zašto tražimo da cijepljenje bude preporuka
bullet Doznajte mišljenja zdravstvene struke o (ne)obavezi cijepljenja
bullet Doznajte Vaša prava vezana uz cijepljenje
bullet Doznajte odgovore na ovo i druga pitanja: Ako odgodim / odbijem cijepljenje, što me sve čeka?
bullet Kada zdravo dijete nakon cijepljenja postane bolesno …

Tribina_Metkovic_Dula_Rusinovic-Sunara

 

 

 

Tribina GI Cijepljenje – pravo izbora u Metkoviću

27. veljače 2014. (izvor: metkovic-news.com)

 

Internetske stranice Cijepljenje.info bile su dio projekta Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata (HUZPPP, skraćeni naziv Udruge je Hrvatska udruga za prava pacijenata). Projekt je pod okriljem Udruge započeo u studenom 2014. godine i potrajao do ožujka 2017. godine kada ga je samostalno nastavila provoditi Građanska inicijativa Cijepljenje – pravo izbora.

Glavni cilj projekta – postizanje neobaveznog cijepljenja u Hrvatskoj – obrazložen je u Izjavi.

Ciljevi projekta ostvaruju se kroz niz aktivnosti te putem potpora.

U skladu s istaknutim, Građanska inicijativa Cijepljenje – pravo izbora otvorena je za iskrenu i dobronamjernu suradnju: kontakt.

  • Napomena: Radna grupa Udruge, koja je i potaknula i osmislila projekt, te koja je bila zadužena za njegovu provedbu, djelovala je pri Udruzi od prosinca 2013. godine,  pod nazivom Sloboda odlučivanja za obavezno cijepljenje djece. Radna grupa Udruge od veljače 2014. godine u javnosti djeluje pod imenom Građanska inicijativa Cijepljenje – pravo izbora (od ožujka 2017. kao samostalna inicijativa), a čine je većinom roditelji djece koji propituju obavezu cijepljenja u Hrvatskoj, ističući da je cijepljenje zdravstvena usluga za koju je potrebna suglasnost pacijenta – roditelja ili skrbnika djeteta.

*

Ako smatrate da video treba pogledati što više ljudi, podijelite. Ako ne, ne morate, to je Vaše pravo izbora.